Kes Penghakiman ‘Bin’ Bapa Biologi – Updated Feb 2020

Kes Penghakiman ‘Bin’ Bapa Biologi – Updated Feb 2020

Pada 13 Februari 2020, Mahkamah Persekutuan telah mengeluarkan keputusan kes perbicaraan permohonan pasangan suami isteri yang memohon untuk meletakkan nama suami itu dalam sijil lahir sebagai bapa kepada anak tak sah taraf mereka. Anak itu dikategorikan sebagai tak sah taraf kerana tempoh mengandung kurang daripada 6 bulan, iaitu 5 bulan 27 hari dari tarikh perkahwinan.   

Kes ini telah berlarutan lama. Sebelum ini Mahkamah Rayuan pada 25 Mei 2017 telah membenarkan semakan penghakiman dibuat untuk untuk mendesak Ketua Pengarah JPN menggantikan nama ‘Abdullah’ pada kanak-kanak itu dengan nama bapa kandungnya dalam sijil kelahiran.

Pada 25 Julai 2017 pula,  Mahkamah Rayuan memutuskan nama anak orang Islam yang dilahirkan luar nikah boleh ‘dibin atau dibinti’ nama bapanya, bukannya ‘Abdullah’. Alasan penghakiman ialah Ketua Pengarah JPN tidak terikat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan untuk memutuskan nama ‘dibin atau dibinti’ kepada anak luar nikah.

Perbicaraan Mahkamah Persekutuan yang terbaru ini ialah untuk menentukan sama ada tindakan Ketua Pengarah JPN mempunyai kuasa di bawah Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 untuk menyatakan ‘bin Abdullah’ dalam sijil kelahiran atau sepatutnya meletakkan nama bapa biologi bagi kes anak kelahiran luar nikah.

 

Akta S.13A

Akta ini membenarkan mana-mana bapa untuk meletakkan surname kepada anak, termasuklah untuk kes anak tidak sah taraf dan Islam/Bukan Islam.

Namun begitu, oleh kerana responden adalah Melayu Islam, maka pendaftaran di bawah S.13A tidak terpakai kerana responden tidak menggunakan surname. Tambahan lagi, pemakaian S.13A hanyalah memberikan pilihan dan bukanlah satu kewajipan mandatori kepada JPN. 

Mahkamah juga memutuskan responden tertakluk kepada undang-undang Islam di negeri Johor kerana mereka berkahwin dan bersalin anak ini di Johor.

S. 111 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 tidak membenarkan anak tidak sah taraf dibinkan kepada bapa biologi. Oleh itu, tindakan JPN menolak tuntutan responden adalah selaras dengan enakmen ini.

Tindakan JPN yang bergantung kepada dua fatwa yang dikeluarkan oleh Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan adalah silap kerana bidangkuasa berkaitan Islam adalah di bawah kuasa negeri. Fatwa Kebangsaan hanyalah mengikat jika ianya digazetkan di negeri Johor. 

Waris Asobah Tidak Dapat Apa-apa Bahagian Pusaka Akibat Dihabiskan Oleh Waris Lain

Waris Asobah Tidak Dapat Apa-apa Bahagian Pusaka Akibat Dihabiskan Oleh Waris Lain

Waris asobah adalah golongan waris yang berhak menghabiskan baki pecahan Faraid setelah dibahagi-bahagikan pecahan kepada waris-waris fardhu. Waris asobah juga menghalang waris yang lebih jauh daripada mendapat hak Faraid. 

Kedudukan waris asobah samada memperoleh bahagian yang besar atau kecil bergantung kepada struktur keluarga dan pecahan hak yang diberikan kepada para waris Faraid yang masih hidup. Waris asobah tidak diperuntukkan bahagian pecahan tertentu, tetapi mengambil baki yang tersisa.

Ada masanya waris asobah akan ‘untung’ kerana mendapat baki yang besar, tetapi ada kalanya kecil. Malah ada kalanya waris asobah tidak mewarisi walau sesen pun, kerana bahagian Faraid telah dihabiskan oleh waris-waris fardhu yang lebih dekat dengan arwah.

Saya ada real case study, daripada potential client saya yang baru sahaja saya consult.

Beliau ada 3 orang anak perempuan, ayah sudah tiada, dan 5 orang adik beradik. Disebabkan beliau tiada ayah dan anak lelaki sebagai asobah, maka beliau termasuk dalam golongan kritikal untuk hibah. Di bawah ini jadual pembahagian bagi setiap waris beliau.

waris asobah

Beliau tiada ayah atau anak lelaki untuk menghalang adik beradiknya daripada mewarisi harta pusakanya. Adik beradik lelakinya menjadi waris asobah bersama adik beradik perempuan, yang akan berkongsi sesama mereka baki pusaka yang tinggal.

Namun begitu, adik beradiknya tidak bernasib baik kerana walaupun ada hak Faraid, mereka tidak mewarisi sebarang harta pusaka kerana kesemua bahagian telah dihabiskan oleh waris-waris yang lain, iaitu dikongsi antara ibu, suami dan anak-anak perempuannya sahaja.

Perhatikan di column paling kanan bagi Sdr (L) dan Sdr (P) SIB. Bahagian mereka adalah 0/39.

 

Dalam situasi ini, adakah masih kritikal untuk buat hibah?

Tidak kritikal, KALAU boleh dijamin tiada siapa di antara waris-waris di atas selain adik beradiknya yang meninggal dahulu sebelum beliau.

Sabar dulu, itu sebenarnya hanyalah retorik.

Mustahil untuk sesiapa pun kecuali Allah tahu bila kematian akan menjelma. Oleh itu, kurang bijak untuk membuat keputusan bergantung kepada senario itu sahaja. Sila selidiki setiap waris dalam jadual, apakah yang akan berubah jika salah seorang pergi dahulu?

Ambil contoh ibunya yang sudah berumur lanjut. Sekiranya ibunya meninggal dahulu, maka bahagian pecahan setiap waris akan berubah.

waris asobah

Jika ibunya tiada, adik beradik akan dapat pusaka Faraid.

Walaupun jumlah bahagian adik beradik nampak kecil iaitu 9/108, tetapi apabila dinilaikan pecahan hak tersebut berbanding keseluruhan nilai pusaka yang bernilai RM1 juta (sebagai contoh), pecahan itu menjangkau RM83,000.

Nilai tersebut biasanya dikaitkan dengan tebus pusaka. Contohnya berapa nilai pampasan yang patut dibayar kepada waris yang berhak, sebagai timbal balas dia melepaskan haknya ke atas rumah pusaka tersebut.

Namun begitu, tebus pusaka ini hanya boleh dilaksanakan jika waris tersebut bersetuju.

Kalaulah mereka menolak tebus pusaka, maka nama mereka walau sekecil mana pun bahagiannya, akan tercatat dalam geran rumah. Maka sebarang transaksi ke atas rumah akan memerlukan persetujuan mereka. Dan sekiranya mereka meninggal, maka bahagian mereka akan diwariskan pula kepada waris-waris Faraid mereka.

Rumit?

Maka hibahkan lah sahaja untuk memudahkan.

Setuju Nak Ikut Faraid, Tapi Kenapa Harta Pusaka Masih Beku?

Setuju Nak Ikut Faraid, Tapi Kenapa Harta Pusaka Masih Beku?

Antara sebab harta beku mencecah RM70 bilion hari ini ialah kerana waris tidak tahu apa yang perlu dilakukan setelah arwah meninggal. Jika sebelum kematian mereka duduk di rumah bersama arwah, maka setelah ketiadaannya kehidupan diteruskan seperti biasa. Mereka masih duduk di rumah tersebut seperti biasa.

Untuk rumah yang sudah tiada hutang, tiada yang akan mengganggu untuk meminta bayaran ansuran. Namun, rumah itu sudah bukan lagi milik arwah. Memang di geran masih belum berubah, tetapi secara syariatnya ia kini adalah milik bersama waris-waris yang lain. 

Bermakna.. Anda memakan hak orang lain secara batil, selagi tidak meminta izin.

Selagi pusaka arwah tidak diurus, selagi itu sebarang penukaran hak milik rumah tidak dapat dilakukan. Begitu juga harta pusaka arwah lain peninggalan arwah. Semua harta yang berdaftar akan beku dan tidak boleh diagihkan kepada para waris, selagi belum selesai melalui proses pentadbiran pusaka.

 

Nak Laksana Faraid Perlu Mentadbir Proses Tuntutan Pusaka

Hukum faraid menerangkan siapa waris dan bahagian faraid yang mereka warisi.
Dalam erti kata lain siapa berhak dan berapa hak mereka keatas harta pusaka simati.

Harta pusaka arwah perlu ditadbir melalui proses undang undang dan uruskan sebelum diagih kepada waris yang berhak jika ada baki untuk diagihkan.

Faraid TIDAK BOLEH dilaksanakan dengan sendirinya tanpa melalui proses pentadbiran. Secara umum proses ini perlu melalui 3 peringkat.

 

1. Perolehan KUASA
2. PenTADBIRan
3. PemBAHAGIan

Pembahagian faraid adalah di peringkat yang ke-3. Tanpa peringkat 1 dan 2, peringkat 3 tidak dapat dilasanakan atau digelar Harta Beku.

Secara majoritinya harta di Malaysia mempunyai pendaftar harta dimana jika berlaku kematian kepada pemilik harta yang berdaftar, pendaftar harta perlu mengikuti proses pengurusan pusaka yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh, pendaftar kereta adalah Jabatan Pengakutan Jalan (JPJ), jika berlaku kematian, nama dalam geran kereta perlu di tukar kepada waris yang berhak. Oleh itu waris perlu mendapatkan surat kuasa sebagai pentadbir harta barulah boleh berurusan dengan JPJ utk proses tukar milik.

Perlembagaan telah dengan jelas mengasingkan pengeluaran Surat Kuasa Mentadbir (Letters of Administration) dan Probet (Probate) dan perintah pembahagian pusaka (vesting order) kepada Mahkamah Sivil, Surat Kuasa Tadbir dan perintah pembahagian di pejabat pusaka kecil. Manakala penentuan hukum syarak yang berbangkit di dalamnya kepada mahkamah syariah.

 

Harta yang Tidak Perlu Perolehan Kuasa

Bukan semua harta pusaka perlu perolehan kuasa.

Contoh yang tidak perlu perolehan kuasa adalah harta yang tidak berdaftar atau berpenama:

1. Duit yang disimpan di rumah, dalam laci, bawah bantal

2. Barang kemas yang disimpan dirumah.

3. Handbag yang berharga dll

4. Barang berharga yang dimiliki seperti jam tangan, lukisan, dll

5. Wang KWSP yang berpenama

6. Wang di Tabung haji yang berpenama

7. Manafaat takaful yang berpenama (wasi atau hibah)

8. Pampasan Insurans yang berpenama

9. Wang di koperasi yang berpenama

10. Wang pelaburan unit amanah yang berpenama

 

Meskipun harta di atas tidak memerlukan perolehan kuasa, ia masih tertakluk kepada pembahagian secara Faraid.

Sila ambil perhatian, jika tiada penama diletakkan walaupun ada kemudahan penamaan. Harta kekal beku sehingga ia melalui 3 peringkat yang telah dijelaskan di atas.

Perlu jelaskan bahawa harta yang berpenama adalah harta pusaka simati dan penama hanyalah wasi yang bertindak sebagai pentadbir bukan pemilik harta pusaka sepenuhnya sperti yang nyatakan di bawah.

 

Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam

Penama yang diamanahkan untuk melaksanakan wasiat si mati atau wasi diwajibkan membahagikan harta pusaka si mati kepada waris yang berhak mengikut faraid.
(Muzakarah J/K Fatwa Kali KE 7 bth 5 Julai 1973)


Akhir sekali, selepas dikumpulkan harta pusaka, perlu ditolak kos kebumi, hutang arwah kepada Allah dan manusia, tuntutan harta sepencarian pasangan, wasiat 1/3 (amal jariah/bukan waris) dan jika masih ada baki diagihkan kepada waris faraid mengikut kadar yang telah ditetapkan.

 

Kesimpulan

1. Faraid TIDAK BOLEH dilaksanakan dengan sendirinya tanpa melalui proses pentadbiran.

2. Waris perlu melalui 3 peringkat untuk faraid dilaksanakan

3. Proses pusaka melibatkan undang-undang sivil dan syariah

4. Pemilik harta perlu faham kesan harta beku dan rancang pewarisan supaya tidak membebankan waris

5. Harta beku merugikan waris dan ekonomi ummah

 

Disesuaikan dari tulisan asal:

En Khamarul Azhar, Kausar Wealth Management

Bagaimana Hibah Merancang Harta dan Memudahkan Waris Meneruskan Hidup

Bagaimana Hibah Merancang Harta dan Memudahkan Waris Meneruskan Hidup

Banyak kisah suram tentang nasib waris yang tidak terbela selepas kehilangan yang tersayang. Pertelingkahan anak beranak yang berebutkan harta sehingga putus perhubungan. Harta beku yang kini mencecah RM70 bilion yang mana majoritinya adalah harta pusaka umat Islam berupa tanah dan rumah.

Yang positifnya, masyarakat kini sudah semakin celik. Ramai yang sudah semakin prihatin merancang harta semasa hidup untuk mengelakkan kebajikan waris diserahkan kepada nasib. 

Kesedaran untuk merancang itu satu langkah positif. Namun merancang perlukan tindakan. Dan tindakan mestilah berasaskan ilmu, bukan ikut-ikutan atau hanya mendengar kata orang. Berikut saya ringkaskan point penting yang perlu diketahui tentang hibah:

 

1. Nak wariskan harta kepada isteri dan anak-anak – Buat wasiat atau hibah?

Penggunaan instrumen yang tepat sangat penting kerana ia menentukan samada penerima akan dapat harta yang diwariskan atau berhadapan masalah mendapatkannya.

Jika penerima BUKAN WARIS seperti anak angkat, anak tiri, infaq dsb, anda boleh memilih wasiat (terhad 1/3) atau hibah (tiada had).

Tetapi jika penerima adalah WARIS, buat HIBAH dan JANGAN guna wasiat.

Bersandarkan hadis Rasulullah, wasiat kepada waris terbatal kecuali jika dipersetujui oleh waris-waris lain.

Persetujuan ini tidak boleh pre-signed semasa hidup ya, mestilah diperoleh SELEPAS KEMATIAN pemilik harta.

 

2. Perlukah saya buat Hibah?

Persoalan ini sangat penting untuk difahami. Bukan semua orang perlu hibah – contohnya orang yang tidak mempunyai harta langsung atau yang redha dengan pembahagian secara Faraid tidak perlu hibah. Tetapi kebanyakan ahli masyarakat boleh consider hibah sekiranya risaukan nasib waris yang ditinggalkan.

Apabila telah membuat hibah, hak harta yang dihibah akan menjadi milik penerima hibah. Harta yang dihibah tidak tertakluk kepada pembahagian secara Faraid kerana hibah adalah pemberian semasa hidup lagi.

 

Kriteria #1

Perkara pertama yang perlu diambil kira untuk decide samada perlu atau tidak membuat Hibah ialah analisis pembahagian Faraid – siapa waris yang berhak dan berapa pecahan hak masing-masing.

Kebiasaannya isteri sangat berkehendak untuk menggesa suaminya membuat hibah kerana hak Faraid isteri hanya 1/8 (jika ada anak). Bagi individu berpoligami, bahagian 1/8 itulah yang akan dikongsi bersama oleh semua isteri yang ditinggalkan.

Ada yang beranggapan apabila ada anak lelaki, tidak perlu membuat hibah kerana sudah ada waris penghalang. Anda boleh membuat hibah jika hendak menyamaratakan hak anak lelaki dengan anak perempuan, memudahkan pengurusan harta (diterangkan di bawah) atau jika hendak membahagikan harta tertentu kepada anak-anak yang tertentu.

waris perempuan

Bagi pasangan suami isteri yang tiada anak atau tiada anak lelaki, maka mereka terdedah untuk berkongsi hak Faraid dengan adik beradik arwah. Bagi yang mengambil anak angkat, kritikal untuk Hibah kerana hubungan angkat tidak waris mewarisi. Oleh itu, jika tiada perancangan dibuat, maka kebajikan anak angkat mungkin akan terabai.

 

Baca juga: Pewarisan Kepada Anak Angkat

 

Untuk lebih nampak kesannya jika tidak hibah, nilaikan pecahan hak Faraid setiap waris dengan nilai harta pusaka arwah.

Contohnya rumah arwah bernilai RM500,000. Waris meninggalkan isteri, dua anak perempuan, ibu, dan adik lelaki seibu sebapa.

Hak isteri 1/8 (RM62.5k), ibu 1/6 (RM83.3k), 2 anak perempuan 2/3 (RM166.7k seorang) dan adik lelaki 1/24 (RM20.8k).

Itulah nilainya jika nak ‘tebus pusaka’. Walaupun bahagian adik lelaki arwah hanya 1/24, tetapi nilai yang perlu diberi kepadanya sebagai tukaran perlepasan hak ke atas rumah bersamaan RM21k (atau mengikut persetujuan).

 

Itupun jika waris tersebut bersetuju untuk tebus pusaka. Jika tidak, tiada pilihan lain – namanya akan turut serta dalam geran rumah.

 

Kriteria #2

Perkara kedua ialah meneliti keupayaan waris untuk menguruskan harta. Anak bawah umur, orang kurang upaya dan mereka yang tidak waras tidak berkelayakan untuk mengurus harta. Mahkamah atau Pusaka Kecil akan melantik pentadbir seperti Amanah Raya bagi mengurus dan menyimpan bahagian Faraid mereka, sehinggalah mereka mencapai umur 18 tahun atau status kurang upaya ditarik balik.

Isteri yang menjaga anak-anak memerlukan biaya untuk menanggung perbelanjaan kehidupan. Isteri anda mungkin akan menghadapi kesukaran kewangan apabila pusaka anak bawah umur berada di bawah pengurusan pentadbir lain. Solusinya ialah dengan merancang hibah. Untuk harta tak alih, hibah akan memudahkan proses turunmilik harta bagi keluarga ini. 

Di samping itu, hubungan mertua-menantu mungkin tidak sebaik semasa anak mereka masih hidup. Ini boleh menyebabkan mertua enggan melepaskan hak Faraid mereka walaupun menantu dan cucu mereka lebih memerlukan. Situasi lebih kritikal apabila ia melibatkan rumah pusaka tempat keluarga ini berlindung. Apabila mertua pula meninggal, rumah arwah yang diwarisi mereka akan diwariskan pula kepada adik beradik arwah.

orang tua

Ibubapa atau mertua yang tua juga sudah tidak berupaya menguruskan harta dan lebih inclined untuk menyerahkan urusan dan keputusan kepada anak-anaknya yang lain. Walaupun adik beradik arwah tiada hak, tetapi masih boleh mempengaruhi keputusan ibubapa.

Merancang dengan menyediakan hibah tidak bermakna anda berprasangka buruk terhadap para waris. Tetapi ia adalah satu bentuk perancangan harta bagi mempersiapkan isteri dan anak-anak menghadapi sesuatu yang tidak tentu. Tiada siapa yang dapat menjamin sikap waris lain akan sama setelah ketiadaan arwah. Harta boleh menjadikan kita kelabu mata, especially harta ‘durian runtuh’ seperti pusaka.

Jika pembahagian Faraid sesetengah harta seperti rumah menimbulkan kerisauan, maka disyorkan untuk Hibah bagi mendapatkan peace of mind.

Perhubungan dengan waris lain masih perlu dikekalkan harmoni. Maka termasuk dalam perancangan harta ialah tidak menghibahkan keseluruhan harta; pastikan ada bahagian digunakan untuk melangsaikan hutang, ada bahagian untuk pembahagian Faraid dan sebagainya.

 

3. Harta apa yang boleh dihibah?

Harta yang hendak dihibah mestilah menepati syaratnya seperti diperoleh secara halal, ada nilai, milik sempurna pemberi hibah, wujud semasa dihibahkan dan boleh diserahmilik.

Antara harta yang boleh dihibah ialah rumah, tanah, kenderaan, Tabung Haji, wang simpanan, akaun CDS, ASB, saham koperasi, barang kemas dan sebagainya.

 

Bagi yang berkecimpung dalam bisnes, anda boleh merancang pewarisan perniagaan dari segi pemilikan saham syarikat dan pengurusan operasi khususnya bagi syarikat Sdn Bhd, Berhad dan syarikat induk (holding company). 

Untuk makluman, jarang akan anda temui syarikat yang menawarkan servis penyediaan hibah untuk hartanah yang masih dalam pinjaman. Kebanyakan peguam atau syarikat pusaka hanya membuat hibah rumah yang tiada hutang sahaja. Ini berlaku disebabkan oleh perbezaan instrumen undang-undang yang digunakan dan perbezaan kefahaman dan pandangan mazhab ulama yang dipegang. 

Wasiyyah Shoppe Berhad (WSB) adalah syarikat amanah yang paling terkehadapan dalam menawarkan solusi hibah rumah bercagar atau yang masih dalam pinjaman. WSB telah melabur banyak untuk membiayai geran penyelidikan universiti bagi memastikan solusi hibah harta bercagar yang ditawarkan menepati syariat dan perundangan.

Dari kesahan hibah, rekod bersih WSB memenangi lebih 300 kes pengesahan hibah sukar diatasi oleh syarikat pesaing.

 

Baca juga: Hibah Rumah Nama Suami Isteri 

Baca juga: Kredibiliti Wasiyyah Shoppe

 

 

Hubungi saya

Saya adalah perunding berdaftar mewakili Wasiyyah Shoppe. Jika anda kurang jelas tentang maklumat yang disampaikan, mahu konsultasi lanjut, atau mahu mendaftar, sila hubungi saya.

Boleh direct Whatsapp saya, Ansari di SINI , tak perlu save nombor. Atau hubungi 019-749 8210

 

 

 

 

 

 

Beza Hibah, Hadiah dan Sedekah

Beza Hibah, Hadiah dan Sedekah

Hibah seringkali diterjemah kepada maksud ‘hadiah’. Sebagai contoh, kita hibahkan atau hadiahkan harta dan rumah kepada isteri dan anak-anak.

Bagaimana pula dengan memberi hadiah kepada cikgu sempena Hari Cikgu, adakah ini juga disebut sebagai Hibah?

Tidak sesuai, bukan? Kita tafsirkan pemberian seperti ini sebagai hadiah, bukannya Hibah.

Nampak sama, tapi tak serupa.

Apa yang membezakan keduanya ialah niat tindakan memberi itu dilakukan.

Hadiah diberi untuk memuliakan seseorang seperti cikgu tersebut manakala Hibah pula adalah pemberian atas dasar kasih sayang.

Hibah dari segi bahasa adalah suatu pemberian semasa hidup harta yang dimiliki oleh pemberi hibah kepada penerima secara sukarela dan tanpa mengharapkan sebarang balasan.

Ada beberapa keyword penting dalam definisi hibah di atas yang menjadi teras perbezaaan antara hibah dan wasiat.

Selain hadiah, sedekah juga ada sedikit persamaan dengan hibah.

Dari segi tujuan, sedekah dilakukan bagi mengharapkan pahala dan keberkatan rezeki, bukan atas dasar kasih sayang.

Tidaklah kritikal untuk anda tahu perbezaan antara hibah, hadiah dan sedekah.

Namun menulis dari pengalaman, semakin lama dalam industri, semakin banyak bertembung dengan urusan prospek dan client yang menggunakan hibah untuk mencapai objektif yang tidak sepenuhnya atas dasar kasih sayang.

Niat di hati siapa yang tahu..

Syarat Yang Dibolehkan Dalam Hibah Bersyarat – Part 2

Syarat Yang Dibolehkan Dalam Hibah Bersyarat – Part 2

Dalam artikel Part 1, telah diterangkan tentang hibah mutlak dan perbezaan cara aplikasi hibah mutlak oleh syarikat-syarikat yang menawarkan perkidmatan. Secara ringkas, hibah mutlak atau disebut juga sebagai hibah munjizah adalah hibah yang dibuat tanpa syarat ataupun balasan.

Apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, hibah mutlak akan memberi kesan berikut:

 1. Harta yang dihibah akan berpindahmilik kepada penerima hibah secara serta merta.
 2. Hak milik penerima hibah kekal dan tiada had tempoh
 3. Pemberi hibah hilang kuasa dan hak milik ke atas fizikal harta yang dihibah dan manfaatnya (contoh: kutipan sewa rumah)

 

Syarat yang Dibolehkan Dalam Hibah Bersyarat

Hibah bersyarat adalah hibah yang disertai dengan syarat atau balasan yang mengikat akad hibah tersebut. Namun begitu, bukan sewenang-wenangnya kita boleh meletakkan apa jua syarat yang dimahukan. Syarat tersebut mestilah tidak fasid, iaitu tidak bercanggah dengan hakikat hibah iaitu pemberian secara sukarela.

Maka syarat yang diletakkan mestilah tidak menjejaskan indikasi bahawa pemberi hibah benar-benar redha untuk memberikan hartanya.

Pensyaratan dalam hibah boleh berlaku dalam bentuk sighah secara idafah, tawqit, dan ta’liq:

 1. Idafah: Disyaratkan tidak dikuatkuasa serta merta, tetapi pada masa akan datang. “Saya hibahkan harta ini pada bulan hadapan.”
 2. Tawqit: Menetapkan tempoh untuk pemilikan harta yang dihibah. “Saya hibahkan harta ini untuk setahun.”
 3. Ta’liq: Meletakkan syarat berlakunya sesuatu perkara, barulah akad hibah akan berkuatkuasa. “Jika Amad datang, saya hibahkan kepada kamu rumah ini.”

Hibah yang dilakukan secara idafah, tawqit, dan ta’liq mempunyai isu dari kesahan hibah dan perlu diteliti sekiranya ia bertentangan dengan hakikat hibah. 

Hibah bersyarat juga boleh dibuat dengan sighah taqyid, di mana perlaksanaan akad hibah itu bergantung kepada syarat. Hibah ini dibahagikan kepada hibah dengan syarat umra, ruqba dan dengan syarat balasan.

 

Syarat Hibah yang dibahaskan

Antara syarat hibah yang dibincangkan dalam perbahasan fiqh seperti berikut:

 • Hibah dengan balasan
 • Syarat melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan
 • Syarat penerima hibah tidak bertasarruf dengan harta yang dihibah
 • Mensyaratkan penerima hibah melangsaikan hutang penghibah
 • Syarat pemberi hibah masih boleh menikmati manfaat harta yang dihibah selagimana dia masih hidup
 • Syarat pindahmilik selepas kematian penghibah. 

 

Syarat Fasid dalam Hibah

Contoh syarat fasid ialah meletakkan syarat seperti harta yang dihibah tidak boleh dijual atau dihibah kepada orang lain, atau mesti dijual kepada orang tertentu.

Syarat fasid yang lain ialah syarat yang tidak selari dengan etika dan undang-undang, contohnya suami menghibahkan kepada isteri yang diceraikan dengan syarat bekas isteri itu tidak boleh berkahwin sepanjang umurnya. 

Hibah yang dibuat dengan syarat fasid adalah sah, namun syarat yang mengikat itu terbatal. Syarat yang rosak tidak membatalkan hibah tersebut.

 

Nilai Balasan Hibah

Hibah dengan syarat balasan zahirnya menyerupai akad pertukaran (mu’awadat). Untuk mengekalkan status pemberian hibah ini sebagai akad tabarru’, maka diperuntukkan agar nilai harta yang dihibah mestilah lebih rendah dari nilai balasan yang disyaratkan. Ini juga bagi mengelakkan ia dianggap sebagai transaksi jualbeli, dan bukannya hibah.

Syarat hibah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan itu perlu diteliti satu persatu. Secara umumnya, tindakan itu mestilah:

 1. Tidak mustahil untuk ditunaikan
 2. Ditentukan dengan jelas
 3. Tidak menyalahi etika dan undang-undang

 

Hibah Ruqba dan Umra

Kebiasaannya syarat diletakkan dalam akad hibah bertujuan memelihara dan menjamin kedudukan penghibah pada masa hadapan setelah hartanya dihibahkan. Ini bagi mengelakkan penerima hibah mengabaikan dan berpaling tadah setelah hakmilik harta berubah tangan.

Syarat taqyid (mengikat) seperti Umra atau Ruqba diletakkan dalam kontrak hibah berdasarkan keperluan dan kehendak penghibah dan dipersetujui oleh penerima melalui ijab qabul.

Penjelasan lanjut berkenaan Umra dan Ruqba akan dibincangkan dalam artikel Part 3 insyaAllah..