Kerajaan beri insurans sakit kritikal percuma

Kerajaan beri insurans sakit kritikal percuma

Kerajaan pada 28 Disember 2018 telah mengumumkan untuk memberi perlindungan insurans ke atas 36 jenis sakit kritikal, bermula 1 Januari 2019 yang lalu. Ia adalah di skim Perlindungan Nasional B40, khusus untuk golongan berpendapatan rendah dengan dana permulaan RM2 bilion. Tujuannya adalah untuk membantu mereka menghadapi cabaran dari segi kewangan apabila menghidapi penyakit kritikal yang boleh menjejaskan aliran pendapatan mereka.

Bentuk perlindungan yang diberikan pembayaran sehingga had RM8,000 apabila menghidap sakit kritikal dan elaun hospital RM50 sehari untuk tempoh maksimum 14 hari setahun.

Golongan yang layak memohon ialah individu berusia 18 hingga 55 tahun dalam kategori B40. Pendaftaran ialah melalui talian tiada pemeriksaan kesihatan diperlukan untuk pengesahan kelayakan. Penerima yang layak akan dimaklumkan melalui SMS.

Ulasan saya

Ini adalah inisiatif yang baik oleh kerajaan dengan memberikan perlindungan insurans PERCUMA. Bagaimanapun, polisi insurans ada pelbagai jenis benefit, maka jangan mudah menyangka mereka yang layak dilindungi skim ini sudah tidak perlu lagi ambil polisi Takaful personal.

Apabila menghidapi sakit kritikal, ada dua bentuk kos besar yang terlibat, iaitu kos perubatan dan kos sara hidup. Skim Perlindungan Nasional B40 memberikan kos sara hidup sebanyak maksimum RM8,000 dan tambahan elaun hospital mengikut hari pesakit ditahan di wad dengan kadar maksimum RM700 setahun. Ini hanya MEMBANTU KOS SARA HIDUP. Dan biasanya tidak mencukupi. Bila menghidapi sakit kritikal, kebiasaannya pendapatan akan terjejas. Pesakit diberhenti kerja. Penjaga mungkin juga terpaksa berhenti juga untuk menjaga kebajikan pesakit. Jika tidak berhenti sekalipun, kos beulang alik ke hospital, ubat-ubatan juga adalah kos yang signikan. Begitu juga orang yang sakit perlu penjagaan khusus. Kos lagi..

Perlu tahu, sefaham saya skim ini TIDAK MELINDUNGI KOS PERUBATAN SAKIT KRITIKAL. Anda tidak dapat Medical Card yang boleh digunakan untuk menanggung kos perubatan. Kos perubatan sakit kritikal contohnya kanser tersangatlah tinggi…boleh mencecah ratusan ribu RM. Ini TIDAK DITANGGUNG, melainkan ada polisi Takaful personal yang diambil, semasa masih sihat. Kerana kosnya terlalu tinggi dan tak dapat ditampung dengan saving, biasanya ada lah mesej viral di whatsapp atau media sosial meminta simpati dan derma orang ramai.

Skim ini boleh menjadi pengenalan kepada mereka yang tidak tahu kepentingan insurans sebagai plan perlindungan kewangan mereka. Ataupun boleh menjadi salahfaham bahawa mereka tidak perlukan tambahan polisi Takaful yang lain kerana sudah dilindungi dengan skim ini.

Insurans Konvensional Boleh Hibah?

Insurans Konvensional Boleh Hibah?

Perbezaan antara insurans dan Takaful sebenarnya amat ketara, walaupun ada yang memanggil insurans sebagai Takaful dan Takaful sebagai insurans. Tidaklah salah besar jika panggilan itu hanya sekadar panggilan. Tapi jika anda orang Islam, dan anda ambil insurans instead of Takaful, implikasinya sangat besar – i) berkait dosa dan pahala terlibat dalam instrumen tidak patuh syariat; dan ii) adakah anda boleh ambil pampasan polisi yang diambil apabila berlaku kematian, TPD atau sakit kritikal.

Fokus artikel ini ialah kepada persoalan ii), iaitu Halal kah waris atau pemegang polisi mengambil pampasan daripada insurans. Kerana insurans itu sendiri tidak menepati syariat, maka adakah benefit seperti Medical Card atau pampasan boleh diambil? Dan kerana pampasan polisi seringkali diguna sebagai instrumen perancangan harta untuk pusaka, adakah pampasan itu boleh dihibah atau dibahagi mengikut faraid?

 

Pandangan Fatwa Mengenai Insurans

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Ke-94 yang bersidang pada 20-22 April 2011 telah membincangkan perkara ini lebih mendalam.

Muzakarah telah memutuskan seperti berikut:

No.1
Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah berpandangan bahawa insurans konvensional adalah suatu muamalah yang tidak patuh syariah kerana mempunyai elemen-elemen yang bercanggah dengan prinsip teras Islam.

No.2
Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa pampasan polisi insurans konvensional yang diterima oleh ahli waris adalah dikira sebagai harta tidak patuh syariah.

No.3
Dalam hal ini, jumlah bayaran pokok pembeli polisi ketika hayat sahaja dikategorikan sebagai harta peninggalan si mati yang perlu diagihkan secara sistem faraid. Manakala baki pampasan polisi insurans konvensional tersebut tidak boleh diwarisi oleh ahli waris secara sistem faraid serta wajib dilupuskan dengan diserahkan sama ada kepada pihak Baitulmal Majlis Agama Islam Negeri-Negeri atau didermakan untuk tujuan kebajikan termasuklah kepada golongan fakir dan miskin.

No.4
Jika terdapat ahli waris pembeli polisi, contohnya isteri atau anak-anak pembeli polisi dikategorikan sebagai golongan fakir dan miskin, maka hukumnya adalah harus bagi ahli waris tersebut untuk mengambil wang pampasan polisi insurans konvensional tersebut dengan jumlah sekadar keperluan sebagai fakir dan miskin setelah disahkan oleh pihak berkuasa atau Jawatankuasa Kariah kawasan berkenaan. Baki wang pampasan polisi tersebut perlulah diberikan pada baitulmal dsb.

Ringkasannya:

i) Hanya bayaran pokok yang dibayar untuk premium insurans yang boleh diambil dan dibahagi ikut faraid.

ii) Baki pampasan polisi tidak boleh diwarisi dan hendaklah dilupuskan ke Baitulmal atau didermakan.

iii) Jika waris fakir miskin, harus mengambil pampasan sekadar keperluan sahaja.

 

Adakah Wasiyyah Shoppe Buat Hibah Untuk Polisi Insurans?

Walaupun Fatwa membenarkan waris mengambil wang pokok daripada premium yang dibayar untuk insurans, nilainya kecil berbanding pampasan yang diharapkan. Wasiyyah Shoppe juga menekankan produk syariah compliant. Maka membuat hibah untuk insurans adalah bertentangan dengan misi syarikat.

Ringkasnya, Wasiyyah Shoppe TIDAK membuat hibah untuk polisi insurans.

Bagi yang sudah terlanjur mengambil insurans, dinasihatkan agar cepat2 bertukar kepada Takaful. Biarlah rugi sedikit di dunia dengan kerugian premium2 yang telah dibayar bertahun2 sebelum ini, asalkan ianya Halal dan insyaAllah beroleh keberkatan. Malah jika dibandingkan pampasan Takaful yang Halal diambil kesemuanya oleh waris, maka sebenarnya anda lebih untung untuk bertukar segera.

Dengan pampasan Takaful yang Halal itu, anda boleh mengikatnya dengan Surat Ikatan Amanah untuk memberi arahan membayar segala hutang; ataupun mengikat pampasan itu dengan produk amanah WSB seperti memberi arahan kepada Wasiyyah Shoppe untuk mengagihkan pampasan kepada anak secara bulanan.

Boleh contact saya, Ansari 019-749 8210 untuk maklumat lanjut..

Retirement Plan Tips and Advice From Sanjay Tolani

Retirement Plan Tips and Advice From Sanjay Tolani

This Retirement Plan Tips and Advice is shared by Sanjay Tolani, 15 years member of the Million Dollar Round Table – The Premier Association of Financial Professionals, with 2 Court of the Table & 11 Top of the Table honors. He became the youngest member in 2003 at the age of 19 and then qualified as the Youngest Life Member in 2012 at the age of 28.

—————————————————————–

Imagine this:

 

You turn 65 and the 1st month you get a cheque of $10,000; what would you spend it on?
2nd Month you get $10,000; what would you spend it on?
3rd Month you get $10,000; what would you spend it on?
4th Month you get $10,000; what would you spend it on?

Image result for sanjay tolani

Isn’t this what retirement should be?? Getting this monthly income without having to worry about anything except where to spend this money…. Not having to worry about saving any off it because you keep getting this income irrespective.
When planning for Retirement it is important to identify the different possible sources of Income you have when you retire.

 

When you are in your “GOLDEN Retirement Years” you probably don’t want to be worried where the money will come from every month.

The general potential sources of income are:

1.Rental Income from Property
2.Coupons from a bond portfolio
3.Interest on Fixed Deposits
4.Dividends from Preferred Shares or Income Generating Shares
5.Pension from Government Social Security
6.Income from an Endowment Policy

 

Income from the above sources can be classified into Variable or Guaranteed

 

A. Property: Variable Income

Rental Income is a variable source of Income and one of the most common ways to build a retirement income.

 

Points to consider:

1.Maintenance of property (as property ages the cost of maintenance increases)
2.Finding the right tenant
3.Renovation & Restoration between tenancy agreements
4.Tax on Income & Property
5.Annual Maintenance Contracts (Outsourced) cover minor repairs but for all major repairs they may need approvals and instant payments.

 

B. Bond Portfolio:Guaranteed/Variable Income

Bonds provide a guaranteed coupon to the investor and protect the value on maturity.

 

Points to consider:

1.Rating of the Bond Issuer (if the coupon is too good to be true it probably is)
2.Reinvestment Risk on maturity of the Bond (Hence income will be Variable)
3.Bonds going bankrupt
4.Taxation on Income from Bond Coupons

 

C. Fixed Deposit:Guaranteed/Variable Income

Income from Interest earned on Fixed Deposits is probably one of the easiest ways to have an income in Retirement.

 

Points to consider:

1.Reinvestment risk after maturity of the Fixed Deposit. (Hence Income can be Variable)
2.Maximum duration of the Fixed Deposit is not very long which may increase the risk of not getting enough income.

 

D. Income Generating Equities: Variable Income

Some Equity Portfolios can be designed to give a regular income at retirement.

 

Points to consider:

1.Income is based on Corporate Performance which is Variable so cannot depended on.
2.It is an excellent way to hedge for inflation as profits are usually inflation adjusted and hence a very good source of income hedging in retirement.
3.Corporate Risk of the equity portfolio (company can go bankrupt)

 

E. Government Social Security: Guaranteed Income

Governments may provide citizens with Guaranteed Life Time Income. It is a recommendation in many cases to get maximum income from a source like this as it is for a lifetime and we know people are living longer than ever before.

 

Points to consider:

1.It may not be sufficient income to depend on for your lifestyle as most governments put a cap on the total contribution to such a program.
2.Changes in political agendas may affect these income levels and hence could be of concern.

 

F. Life Insurance & Retirement Plans: Guaranteed/Variable Income

These are usually used to build up a nest egg and build a steady flow of income. However not all are the same.

 

Points to consider:

1.Is the income variable or guaranteed?
2.How long is the income guaranteed for?
3.What is the credit rating of the insurer?
4.How much is the minimum guaranteed income and potential incremental income?
5.Does it provide a lumpsum on retirement or an income in retirement?
6.Taxation on income from Life Annuity Products?

 

This is a summary of risks and concerns when planning for retirement.

 

“Assets in Old Age become a Liability;
Income is the TRUE Asset.”

 

When you do retire; build as much guaranteed income as possible and use variable income to combat external factors like inflation and lifestyle upgrades requirements.

 

Building a base income gives you the comfort that you don’t need to depend on variable income when markets move up and down.

 

Details needed when building a retirement income stream:

1.What is your age today?
2.How much Minimum Guaranteed Income do you need every month? (be realistic)
3.How is your health?
4.Retirement is at Age 65 anything before that is a holiday … not retirement (be clear of your true retirement age)
5.How long would you like your income? (forever is usually the answer)
6.Do you have current variable income? If yes; how much of it are you reinvesting back in the variable assets and how much are you diverting to Guaranteed income assets?

 

If you are unaware on the above; speak to a financial advisor today. Spend some time to discuss and plan the longest vacation of your life… YOUR Retirement!!

 

Hibah Takaful Sahaja Tidak Selesaikan Masalah Harta Pusaka

Hibah Takaful Sahaja Tidak Selesaikan Masalah Harta Pusaka

Ramai agen Takaful yang mempromosikan Hibah Takaful sebagai penyelesai masalah harta pusaka. Prospek pada mulanya disedarkan dengan masalah harta yang ditinggalkan si mati termasuklah wang simpanan di bank akan dibekukan. Polisi Hibah Takaful menjadi penyelamat di mana syarikat Takaful akan memberikan pampasan sejumlah wang untuk waris teruskan hidup.

Tiada masalah jika agen berhenti setakat itu. Memang polisi Takaful ada peranan tersebut yang merupakan elemen penting dalam perancangan pusaka.

Tetapi jika agen meneruskan dengan mendakwa Hibah Takaful sebagai penyelesai masalah pusaka, maka itu sudah misleading – sama ada agen sengaja menyembunyikan fakta atau tidak. Masalah pembekuan harta pusaka tidak akan selesai melainkan ada Wasi/ pentadbir yang menguruskan prosedur pencairan harta tersebut di Pejabat Pesaka Kecil atau Mahkamah.

 

Prosedur Pencairan Harta

Majoriti masyarakat kita tidak tahu bagaimana hendak menjalankan urusan pencairan harta. Dan itulah yang menjadi antara punca banyaknya harta umat Islam khususnya terbeku sehingga mencapai angka RM66 bilion setakat ini. Harta tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan dipindahmilik kepada nama waris kerana wasi yang dilantik tidak dapat menjalankan prosedur pencairan harta sehingga selesai.

 

Polisi Takaful Tidak Selesaikan Bab Pemilikan Harta

Prosedur pencairan harta memerlukan pendedahan ilmu serta komitmen masa dan wang. Di sinilah Syarikat Takaful tidak dapat membantu, kerana kepakaran mereka adalah dalam pengurusan risiko dan perlindungan, bukan dalam pembahagian pusaka. Mereka boleh membantu dalam merancang, tetapi bukan membahagi pusaka.

Merancang ialah semasa hidup, membahagi selepas si mati meninggal dunia.

Dengan Hibah Takaful, prospek telah merancang ‘suntikan’ sejumlah wang untuk kegunaan waris. Amaun pampasan optimum yang disarankan ialah yang cukup untuk menampung hidup selama 10 tahun. Sekiranya sesebuah keluarga memerlukan bajet RM60,000 setahun untuk keperluan rumah, kereta, groceries, sekolah dan sebagainya, maka pampasan Hibah yang diperlukan ialah sekurang-kurangnya RM600,000.

Apabila prospek meninggal dunia, wang pampasan boleh digunakan untuk keperluan tersebut dan membayar ansuran rumah. Rumah boleh dibayar, tetapi adakah rumah itu automatik berpindah milik kepada isteri dan anak-anak?

Jawapannya.. TIDAK SEMESTINYA. Jika ada waris lain yang berhak, maka mereka adalah PEMILIK BERSAMA rumah tersebut.

Ini adalah aspek pewarisan pusaka yang tidak dirancang dan tidak dapat diselesaikan dengan Takaful.

 

Takaful Tidak Selesaikan Risiko Perebutan Harta Pusaka

Apabila prospek tidak merancang pembahagian harta semasa hidup lagi, akan timbul risiko perebutan harta selepas dia meninggal. Sudah tentu si isteri akan mempertahankan rumah yang diduduki bertahun lamanya dan dibeli dengan susah payah. Apatah lagi waris lain tidak menyumbang langsung untuk membayar ansuran rumah. Malah ada yang hanya muncul setelah sekian lama untuk menuntut harta.

Walau sekuat mana pun isteri mempertahankan, secara hukum dan undang-undang, waris berhak menuntut hak mereka.

Kebiasaannya si isteri tiada pilihan melainkan membayar hak mereka berdasarkan harga rumah (menggunakan pampasan Takaful?) atau dengan menjual rumah tersebut.

 

Takaful Tidak Menjamin Hutang Dilangsaikan

Salah satu fungsi yang dicanang oleh agen Takaful ialah melangsaikan hutang si mati. Dalam Islam, hutang tidak boleh dibuat main. Hutang Wajib dilangsaikan walaupun kita telah meninggalkan dunia. Jika tidak, ruh tidak aman dan tergantung-gantung.

Kebiasannya nilai pampasan Hibah yang dikira selain untuk kegunaan waris, turut mengambil kira hutang yang ada. Jika si mati ada membuat hutang personal loan tertunggak RM200,000, maka pampasan yang dicadangkan naik kepada RM800,000.

Persoalannya ialah, apakah jaminan pampasan tersebut akan digunakan untuk melangsaikan hutang tersebut?

Jawapannya, TIADA JAMINAN.

Hibah Takaful adalah hak milik mutlak penerima Hibah. Penerima boleh menggunakannya untuk tujuan apa sahaja yang dikehendakinya. Walaupun si mati semasa hidupnya ada memesan kepada si isteri untuk melangsaikan hutang menggunakan pampasan yang diterima, tiada apa yang mengikat si isteri untuk melaksanakan pesanan itu.

Malah si mati tidak akan hidup kembali untuk mengutuk si isteri yang enggan berbuat seperti yang dikehendakinya.

 

Macam tu, apa guna Hibah Takaful?

Secara ringkasnya, ia berguna untuk memberi pampasan wang untuk keperluan waris teruskan hidup. Jika isteri diletakkan sebagai penerima hibah tunggal, maka waris lain tidak berhak menuntut bahagian. Mereka tidak boleh mencabar hak isteri kerana Hibah Takaful termaktub di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Islam (IFSA) 2013.

Maka disebabkan itu, ia adalah bahagian penting dalam merancang pusaka. Tetapi kekurangannya ialah ia tidak merancang aset seperti rumah, kereta, tanah dan sebagainya. Peranan itu diambil oleh syarikat pewarisan pusaka seperti Wasiyyah Shoppe.

 

Wasiyyah Shoppe + AIA Public Takaful

Selain Wasiyyah Shoppe, saya juga agen AIA Public Takaful. Peranan Takaful telah saya terangkan. Peranan Wasiyyah Shoppe pula secara ringkasnya menyelesaikan semua masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Takaful yang di atas.

Peranan Wasiyyah Shoppe:

1) Menjadi Wasi/pentadbir harta yang dilantik untuk menguruskan semua prosedur pencairan harta secara PERCUMA kepada waris.

2) Membuat perancangan harta menggunakan instrumen Hibah dan Wasiat

3) Menjadi orang tengah (mediator) apabila berlakunya perebutan pusaka. Turut menghantar wakil sebaik berlaku kematian untuk menerangkan proses tuntutan pencairan pusaka.

4) Surat Ikatan Amanah mengikat penerima hibah untuk menggunakan pampasan Hibah Takaful sepertimana yang dikehendaki oleh pemberi Hibah.

5)  Menguruskan perbicaraan di Mahkamah sekiranya ada waris yang mencabar Hibah yang disediakan.

 

Hubungi Saya

Boleh direct Whatsapp saya, Ansari di SINI , tak perlu save nombor.

Atau 019-7498210

Medical Card AIA Standalone akan DITAMAT JUALAN

Medical Card AIA Standalone akan DITAMAT JUALAN

Sedikit Pengenalan Mengenai Medical Card AIA

Medical Card adalah antara pelan perlindungan Takaful yang paling laris di AIA Public Takaful. Dengan adanya Medical Card, pelanggan mempunyai pilihan untuk mendapatkan rawatan di Hospital Swasta yang tinggi kosnya tetapi kesemuanya ditanggung oleh syarikat AIA.

Walau bagaimanapun, tidak semua orang layak untuk ambil Medical Card. Bagi mereka yang sudah ada sejarah penyakit kritikal ataupun tidak mampu membayar caruman Medical Card, Hospital Kerajaan adalah pilihan alternatif yang murah.

Sebab utama ramai pelanggan mengambil Medical Card ialah untuk mendapatkan rawatan yang segera dengan bilik dan layanan yang selesa di Hospital Swasta. Hospital Kerajaan ada kelebihannya tersendiri. Tetapi dengan caj hospital yang minimum, anda tidak boleh mengharapkan keselesaan dan rawatan pada masa itu juga untuk penyakit yang tidak kritikal.

Hospital Kerajaan sentiasa penuh dan disebabkan itu anda perlu beratur panjang menunggu. Untuk penyakit yang tidak serius, tarikh appointment doktor atau pembedahan mungkin berbulan-bulan ke hadapan kerana giliran yang panjang.

Jika anda yakin boleh bertahan, go on.

Terutamanya untuk orang yang sakit, penantian itu sungguh satu penyiksaan.

 

Pelan Medical Card AIA

Pada masa ini, terdapat 2 bentuk pilihan pelan Medical Card AIA yang boleh diambil:

 

i) Medical Card Standalone

>> MURAH, sekitar RM70 sebulan untuk lelaki dewasa 30 tahun.

>> Memberikan manfaat perlindungan penghospitalan termasuk pembedahan, dan rawatan klinik akibat kemalangan.

>> Harga berubah sekitar 3-5 tahun sekali mengikut umur.

 

ii) Medical Card Sebagai ‘Rider’ dalam pelan Hibah Takaful

>> Perlindungan asas dalam pelan ini ialah Hibah Takaful (pampasan nyawa) dan hilang upaya kekal. Medical card ialah manfaat add-on/rider.

>> Pelan ini lebih fleksibel. Selain rider Medical Card, anda boleh add-on pelbagai manfaat lain seperti pampasan sakit kritikal, personal accident, elaun hospital dan sebagainya.

>> Pelan berkait pelaburan dan ada simpanan. Harga ‘maintain’ kerana ditampung oleh saving.

>> Harga terendah RM150 sebulan.(Murah mahal relatif – bergantung kepada manfaat)

 

Antara 2 pilihan di atas, yang mana satu LEBIH BAIK?

Walaupun carumannya lebih tinggi, pilihan plan Hibah Takaful yang Terbaik kerana perlindungan yang disediakan lebih lengkap. Medical Card melindungi anda jika jatuh sakit sahaja, tetapi tidak memberikan Perlindungan Gaji atau Income Replacement sekiranya berlaku musibah kematian atau sakit kritikal dan tidak dapat bekerja.

Tapi kalau nak murah, ambil Medical Card standalone. Selagi masih boleh.

 

Pakej Family Medical Card

Pakej family medical card AIA standalone amat diminati ramai dan laris bak pisang goreng panas. Saya dapat banyak pelanggan yang ambil pakej ini. Sebabnya ia sangat MURAH.

 

medical card aia

 

Pakej Family untuk Suami + Isteri + 4 Anak, bayaran hanya serendah sekitar RM340 sebulan (termasuk GST). Seorang hanya dalam RM57 sebulan. Tak kira lah anak lelaki atau perempuan (harga berbeza jika plan individu), semuanya flat rate. Coverage dan limit Medical Card bukan diikut secara berkelompok satu keluarga, tetapi secara individu. Dan katakanlah semua perlu masuk Hospital serentak, takkan ada masalah.

Pakej Family standalone juga akan dihentikan jualan sepertimana medical card standalone secara individu.

 

Peluang Terakhir Medical Card Standalone

Medical Card Standalone yang diperkenalkan sejak tahun 2014 akan diTAMATKAN JUALAN PADA 5 FEBRUARI 2018.

Sebab ia ditamatkan ialah kerana kos penghospitalan yang semakin mahal dan untuk melindungi kepentingan pelanggan semasa. Sistem Takaful berasaskan Tabarru’, iaitu satu tabung yang mengumpulkan caruman kesemua pelanggan. Peruntukan claim yang dibuat akan diambil daripada tabung Tabarru’ ini.

Dengan kenaikan kos hospital sekitar 10% setiap tahun, pastinya sukar untuk pihak Takaful menampungnya dengan menggunakan kadar caruman sedia ada. Apabila banyak Claim dituntut, tabung Tabarru’ akan terjejas.

Langkah yang biasa dilakukan oleh syarikat Takaful ialah menaikkan kadar caruman bulanan bagi menampung kekurangan Tabung ini. Walaupun pelanggan sukar untuk terima, tetapi sebabnya jelas bagi yang memahami keadaan.

Keputusan AIA menamatkan penerimaan kemasukan pelanggan yang baru untuk Medical Card Standalone ini ialah untuk mengawal Tabung Tabarru’ tersebut untuk sentiasa cukup. Kepentingan pelanggan sedia ada akan terpelihara.

Whats Next?

Selepas Medical Card Standalone AIA tidak ditawarkan lagi di pasaran, pilihan yang ada tinggallah plan Hibah Takaful AIA (Medical Card sebagai rider). Keburukannya ialah anda perlu membayar lebih tinggi untuk mendapatkan perlindungan. Kebaikannya ialah perlindungan itu lebih lengkap.

Kurang pilihan, tetapi dari sudut positifnya pilihan itu sebenarnya yang lebih baik untuk melindungi keluarga anda.

Kalau anda nak DAFTAR Medical Card Standalone, PM saya Ansari 019-7498210 SEKARANG!

Deadline SEBELUM 5 Februari 2018.