Harta Yang Boleh Dihibah

Harta Yang Boleh Dihibah

Hibah seringkali diterjemah kepada maksud ‘hadiah’. Sebagai contoh, kita hibahkan atau hadiahkan harta dan rumah kepada isteri dan anak-anak. Bagaimana pula dengan memberi hadiah kepada cikgu sempena Hari Cikgu, adakah ini juga disebut sebagai Hibah? Tidak sesuai, bukan? Kita tafsirkan pemberian seperti ini sebagai hadiah, bukannya Hibah.

Nampak sama, tapi tak serupa. Apa yang membezakan keduanya ialah niat tindakan memberi itu dilakukan; Hadiah diberi untuk memuliakan seseorang seperti cikgu tersebut manakala Hibah pula adalah pemberian atas dasar kasih sayang.

Hibah dari segi bahasa adalah suatu pemberian semasa hidup harta yang dimiliki oleh pemberi hibah kepada penerima secara sukarela dan tanpa mengharapkan sebarang balasan.

Ada beberapa keyword penting dalam definisi hibah di atas yang menjadi teras, yang membezakannya dengan wasiat dan sebagainya.

Selain hadiah, sedekah juga ada sedikit persamaan dengan hibah. Bezanya, sedekah dilakukan bagi mengharapkan pahala dan keberkatan rezeki, bukan atas dasar kasih sayang. Maka ini juga terkeluar dari makna hibah.

Tidaklah kritikal untuk anda tahu perbezaan antara hibah, hadiah dan sedekah. Namun menulis dari pengalaman, semakin lama dalam industri, semakin banyak bertembung dengan urusan prospek dan client yang menggunakan hibah untuk mencapai objektif yang tidak sepenuhnya atas dasar kasih sayang.

Syarat Barang Yang Boleh Dihibah

Objektif membuat perancangan harta ialah untuk memastikan hasrat pemilik harta tercapai, khususnya apabila dia sudah berada di alam lain. Jika hasrat itu dizahirkan melalui dokumen hibah, maka dokumen yang dibuat mestilah sempurna. Indicator yang menentukan kesempurnaan sesuatu dokumen hibah itu ialah apabila dokumen tersebut diteliti oleh hakim Mahkamah Syariah dan berjaya disahkan.

Antara kriteria yang diteliti oleh hakim ialah samada dokumen hibah itu menepati empat rukun Hibah, iaitu:

 • Pemberi (al-Wahib)
 • Penerima (al-Mawhub lahu)
 • Harta yang dihibah (al-Mawhub)
 • Sighah (ijab dan qabul)

Nampak macam mudah, kan? Sebab itu ada yang rasa confident untuk sediakan dokumen sendiri untuk jimatkan kos. Atau mendapatkan servis peguam yang boleh buat dengan kos yang murah, tanpa mengesahkan samada peguam itu pernah mendapat pengesahan dokumen hibah yang disediakan kepada pelanggan.

Sebenarnya, penyediaan dokumen hibah tak mudah. Banyak sudut yang perlu diambil kira. Nak lebih terjamin, buatlah dokumen hibah dengan pengeluar hibah TERBANYAK di Malaysia, iaitu Wasiyyah Shoppe. Maaf, iklan sekejap 😛

Sambung semula..

Antara rukun hibah ialah harta yang dihibah mestilah memenuhi syarat berikut:

1. Harta yang halal. 

2. Mempunyai nilai di sisi syarak.

3. Harta itu milik pemberi hibah. 

4. Harta itu boleh diserah milikkan. 

5. Harta sudah wujud semasa dihibahkan. Contohnya, tidak sah hibah barang yang belum ada seperti menghibahkan anak lembu yang masih dalam kandungan atau hibah hasil padi tahun hadapan sedangkan masih belum berbuah dan sebagainya. 

6. Harta itu tidak bersambung dengan harta pemberi hibah yang tidak boleh dipisahkan seperti pokok-pokok, tanaman dan bangunan yang tidak termasuk tanah.

Harta yang Tidak Boleh diHibah

Secara umumnya, harta yang tidak boleh dihibah ialah harta yang tidak menepati sekurang-kurangnya salah satu daripada ciri-ciri di atas. Untuk lebih mudah faham, antara contoh harta yang TIDAK BOLEH DIHIBAH ialah:

 • KWSP (Paling popular – rujuk artikel ini untuk penjelasan lanjut)
 • Pencen terbitan (rujuk di SINI)
 • Ganjaran terbitan
 • Pampasan insurans/Takaful caruman majikan
 • Harta milik orang lain
 • Harta yang dipegang sebagai pemegang amanah
 • Harta tidak patuh syariah

Perbezaan Pendapat Tentang Hibah Harta Bercagar

Perbezaan Pendapat Tentang Hibah Harta Bercagar

Saya tertarik dengan ulasan sahabat saya tentang hibah harta bercagar. Rasanya perlu saya ulas kerana secara direct ia berkaitan tentang perkhidmatan yang ditawarkan Wasiyyah Shoppe Bhd. Walaupun telah beberapa kali saya ulaskan isu ini, saya tetap akan mengulasnya kembali apabila ditimbulkan.

Untuk pengetahuan masyarakat, kami telah menjalankan satu kajian ilmiah tentang hibah harta bercagar. Laporan penyelidikan setebal 380 ms ini telah menjadi panduan kepada kami dalam penghasilan perkhidmatan HIBAH HARTA BERCAGAR.

geran penyelidikan hibah harta bercagar
DARI kiri: Pensyarah kanan FPI UKM, Dr Noor Lizza Mohamed Said; Timbalan Dekan FPI UKM, Prof Madya Dr Salasiah Hanin Hamzah; Koordinator Undang-Undang Wasiyyah Shoppe, Affendy Nanyan; Pengarah Eksekutif Wasiyyah Shoppe, Ariffin Sabirin; Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Jaringan Industri UKM, Prof Dato Dr Imran Ho; Dekan FPI UKM , Prof Dr Wan Kamal Mujani dan Ketua Jabatan Syariah FPI UKM, Dr Mat Noor Mat Zain. (Sumber: Berita Harian)

Pandangan ulama’ muktabar dan kes-kes yg telah diputuskan Mahkamah Syariah Malaysia menjadi kajian dan telah ditemui satu panduan jelas baik dari segi hukum mahupun undang-undang yg terguna pakai di Malaysia bahawa hibah harta bercagar adalah SAH & MENGIKAT tetapi mestilah berdasarkan panduan ketat tertentu. Bukan semberono sahaja amalannya.

Hujah Dibenarkan Hibah Harta Bercagar

Walaupun hujah saya banyak tetapi saya akan hanya ketengahkan 4 hujah sahaja.

1. Pemindahan hakmilik dari sudut undang2 sivil dan hukum syarak adalah berbeza sifatnya.

Undang-undang Sivil menafsirkan ‘pemindahan hakmilik’ ialah tukar nama dari nama ayah kepada nama anak. Ini adalah PINDAHMILIK & bukan HIBAH secara harfiahnya.

Hukum syarak pula menafsirkan hibah sebagai tindakan pemberian secara sukarela dan ia sempurna apabila lengkap rukun dan syaratnya. Pindahmilik nama dalam geran TIDAK PERNAH menjadi syarat kepada sempurnanya hibah. Ada puluhan kes di dalam Jurnal hukum yang disahkan oleh mahkamah syariah tetapi tidak berlaku pindahmilik.

Rukun hibah ialah harta, pemberi, penerima, ijabqabul dan disempurnakan dengan al qabd. Pindahmilik nama dalam geran hanyalah salah satu bentuk al qabd iaitu al qabd hukmi.

Al qabd juga boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Antaranya ialah saya hibahkan rumah saya kepada anak dan sempurna rukunnya . Saya tidak pindahmilik nama dalam geran sebaliknya saya hanya memberikan kunci rumah sahaja kepada anak. Itupun al qabd dan hibah itu sempurna.

Undang-undang hibah Brunei yang telah diwartakan secara jelas menyebut bahawa hibah itu sempurna apabila rukun dan syarat al qabd berlaku. Undang2 Brunei juga secara jelas menyatakan bahawa PINDAHMILIK nama dalam geran tidak perlu berlaku ketika aqad hibah dilaksanakan. Pindahmilik boleh berlaku pada bila-bila masa selepas aqad. Perlu kita faham Brunei memegang ketat pandangan Shafie jauh lebih ketat dari Malaysia sendiri.

2. Mahkamah Syariah bebas menggunapakai pandangan selain Shafie dalam urusan muammalat.

Benar kebanyakan hakim Mahkamah Syariah berpegang kepada pandangan Shafie namun bukan dalam semua keadaan rigidnya begitu. Hakim akan membuat keputusan berdasarkan hujah peguam, maslahah, panduan kes-kes lepas ( namun bukan precedent ) dan ijtihad. Enakmen Pentadbiran Islam Negeri2 juga memperuntukkan kebenaran penggunaan pandangan mazhab lain dan juga penggunaan ijtihad.

Peguamlah yang perlu berhujah kenapa kes hibah harta bercagar tersebut adalah sah berdasarkan pandangan2 ulamak. Untuk menyampaikan hujah yang baik pula para peguam perlulah melengkapkan diri dengan ilmu yang mantap.

3. MRTT / MRTA sebagai jaminan hutang.

Isu ini juga diulaskan sahabat saya. Pandangan yang diberikan ialah secara logik. Secara ilmiahnya perlu dihujahkan pandangan ini dari konteks kes-kes yang telah diputuskan dan kitab2 ulamak muktabar.

Dari sudut kes-kes yg telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah, ada alasan penghakiman Mahkamah Syariah telah menyebut secara jelas bahawa Mahkamah mengambilkira MRTA sebagai salah satu bentuk dhaman. Jika hakim yang bijaksana dan mempunyai kuasa undang-undang boleh menerima MRTA/MRTT sebagai jaminan siapa pula kita orang biasa ini nak menidakkan kebijaksanaan hakim ? Kes mana yang alasan penghakimannya begitu ? Boleh search sendiri😊.

Dari segi pandangan ulamak pula ada pandangan Allahyarham Dr Wahabah Zuhaili di dalam kitabnya yang menyebut secara jelas bahawa hibah harta bercagar boleh dilaksanakan dengan syarat didatangkan satu bentuk jaminan kepada pembiaya. Kitab mana? Kena search sendiri jugalah 😊

4. Hibah ini kuasa Mahkamah Sivil atau kuasa Mahkamah Syariah?

Antara sebab utama kekeliruan dalam masyarakat tentang hibah ini ialah apabila ia dlihat dari perspektif undang-undang sivil. Kita bicara tentang hibah tetapi kita melihat dari perspektif sivil sedangkan hibah itu bidangkuasa mahkamah syariah. Kanun Tanah Negara juga memperuntukkan tentang bidang kuasa mahkamah syariah.

Ya saya faham pandangan sivil tidak boleh diketepikan tetapi ia juga tidak boleh digunakan 100% untuk mentafsir hibah. Kalau inilah yang kita buat, maka apa gunanya kita ada mahkamah dan undang-undang syariah? Baik kita balik semula kepada zaman sebelum 1988 apabila kes2 berkaitan Islam dibicarakan di mahkamah sivil oleh hakim sivil & kadi hanya dipanggil sebagai saksi sahaja.

Bukankah kita sebagai orang Islam bertanggungjawab untuk memertabatkan undang-undang dan mahkamah syariah? Kalau bukan kita siapa lagi? Ini jugalah antara misi Ketua Hakim Syariah Malaysia Dato Dr Na’im apabila saya bertemu dengannya 22hb Jun yang lepas.

Kesimpulan

Ulasan tentang hibah harta bercagar perlulah dibuat berdasarkan kajian ilmiah dan bukan sekadar bertanya2 kepada dua tiga orang kawan atau sekadar dari pengalaman sendiri sahaja kerana kapasiti kita secara individu adalah terhad.

Di Wasiyyah Shoppe Berhad, kami melalui proses yang panjang dengan disiplin ilmiah yang sangat ketat sebelum dihasilkan apa2 perkhidmatan. Dapatan penyelidikan dibentang di depan pakar undang2 Syariah dan dibahaskan secara terperinci. Keputusan dibuat secara kolektif bukan individu.

Malah pengerusi panel syariah kami yang baru Dato Seri Dr Hj Md Yusup Che Teh juga merupakan salah seorang mantan hakim mahkamah rayuan syariah yg telah meluluskan kes hibah harta bercagar yg ‘landmark’. Secara peribadi saya banyak belajar selok belok perundangan syariah dari beliau.

Apapun kita meraikan pandangan yang pelbagai ini dan semua orang berhak kepada pandangan masing2 berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masing2. Khilaf itu rahmah dan tidak menjadikan kita bermusuh. Kita tetap bersaudara walaupun berbeza pandangan sebagaimana adabnya ulamak2 terdahulu dalam berkhilaf. Wallahuaklam.

~ En. Ariffin Sabirin, CEO Wasiyyah Shoppe

Hibah rumah nama bersama

Hibah rumah nama bersama

Membeli rumah adalah satu keputusan besar dalam hidup. Tempoh pembayaran balik pinjamannya panjang, malah ada yang memanjangkan tempoh sehingga 40 tahun bagi mengurangkan komitmen bulanan. Maka sebarang kesilapan dalam pembelian samada dari segi lokasi rumah, kawasan kejiranan, fasiliti, kemudahan sekitar, mahupun dari segi kontrak pemilikan dan kemudahan pinjaman yang diambil boleh menimbulkan kesan yang besar dan panjang.

Sukar untuk dinafikan, nilai rumah semakin meningkat dari tahun ke tahun, khasnya di kawasan bandar. Jika tidak meningkat sekalipun, harganya tidak turun dengan banyak. Setiap keluarga pasti mempunyai hasrat untuk memiliki rumah idaman yang besar dan selesa untuk keluarga. Rumah idaman ini tidak murah, dan dengan gaji golongan pertengahan, harga rumah tersebut melangkaui had pembiayaan pinjaman yang ditawarkan oleh pihak bank. Namun, sekiranya pembiayaan bank digabung daripada kedua-dua suami isteri, mungkin akan mencukupi.

rumah baru
Saat bahagia suami isteri

Pembiayaan atau loan bersama tidak bermakna rumah dimiliki oleh kedua-dua individu. Adakalanya hanya nama suami yang diletakkan dalam Perjanjian Jual Beli (Sales and Purchase Agreement – SNP) kerana suami yang membayar keseluruhan bayaran bulanan. Nama isteri di kontrak loan hanyalah untuk mendapatkan kelulusan pembiayaan bank. Adakalanya perletakan satu nama di SNP itu tidak disengajakan, mungkin kerana tidak faham kesannya. Atas apa sebab sekalipun, pemilikan rumah adalah berdasarkan nama di SNP atau geran, bukan nama di dokumen loan offer.

Bahaya ke Rumah Dua Nama?

Sistem Torrens yang menjadi dasar pentadbiran Kanun Tanah Negara 1965 mengiktiraf pemilikan rumah mengikut nama yang tertera di dalam geran. Untuk rumah yang masih dalam pinjaman, nama tersebut ialah nama yang diletakkan dalam SNP. Namun untuk kepastian jika adanya pertikaian, pemilik sebenar ialah nama yang ada dalam rekod Pejabat Tanah yang boleh disahkan melalui carian persendirian atau rasmi.

Jika dua nama diletakkan dalam kontrak SNP, pemilikan rumah dibahagikan sama rata; suami memiliki 50% rumah dan isteri 50% juga. Bahaya atau tidak rumah nama bersama bergantung kepada sejauh mana anda faham implikasinya jika berlaku perceraian atau apabila salah seorang meninggal dunia.

Isteri Automatik Dapat Bahagian Rumah Suami?

Apabila suami pergi dahulu, ada yang berfahaman rumah itu akan menjadi milik isteri 100%. Bahagian suami akan secara automatik berpindah milik kepada isteri. Ini salah dan bahaya, kerana isteri akan menjadi complacent dan tidak berbuat sebarang perancangan seperti Hibah. Dan apabila waktunya tiba, si isteri tersentak dari lamunan; bahagian rumah arwah suami menjadi hak bersama waris Faraid.

Rumah Bawah Satu Nama Sahaja

Sekiranya rumah hanya di bawah nama suami, isteri memang sah-sah tidak mempunyai hak pemilikan ke atas rumah.

Jika suami meninggal dalam tempoh perkahwinan atau dalam tempoh iddah talak raj’ie, rumah tersebut akan menjadi pusaka suami. Mengikut hukum pembahagian Faraid, hak isteri ke atas rumah adalah 1/8 (jika ada anak) atau 1/4 (tiada anak). Rumah yang menjadi tempat berteduh sekeluarga menjadi milik bersama dengan waris Faraid yang lain.

Jika berlaku perceraian, hak isteri ke atas rumah tidak terjamin kerana nama isteri tiada di dalam geran. Isteri boleh failkan tuntutan harta sepencarian untuk menuntut hak ke atas rumah dan harta yang lain. Namun proses tuntutan ini tidak mudah, berlarutan dan melibatkan kos peguam. Di samping itu, isteri perlu mengemukakan bukti sumbangan yang diberikan. Setelah itu, Hakim akan menentukan peratusan hak sepencarian isteri berdasarkan hujah dan nilai sumbangan isteri. Peratusan hak yang diperoleh berkemungkinan tidak akan mencecah 50% pun.

Fikir masak-masak tentang nama di SNP

Ada pelbagai sebab dan kemungkinan kenapa TIDAK diletakkan kedua-dua nama suami isteri di dalam SNP:

 • Tidak tahu boleh meletakkan nama pemilik rumah lebih daripada seorang.
 • Hanya satu nama di dokumen loan offer, maka di SNP pun diletakkan satu nama sahaja.
 • Hanya suami yang bekerja, isteri suri rumah
 • Merancang untuk membeli beberapa buah rumah setiap orang dan mendapatkan margin pinjaman 90%. Rumah yang dimiliki bersama, walaupun setiap seorang hanya memiliki 50% bahagian rumah, tetap dikira sebagai rumah yang pertama.

Perlukah Hibah Kalau Sudah Ada MRTT?

Salah faham yang sering diajukan ialah bila sudah ambil MRTT, rumah akan automatik menjadi milik pasangan yang masih hidup.

Ini adalah satu pandangan yang SALAH dan BAHAYA. Bahaya kerana ia akan menyebabkan seseorang itu rasa senang hati dan tidak berbuat apa-apa kerana menyangka isu rumah ini sudah diselesaikan dengan adanya MRTT.

MRTT atau Mortage Reducing Term Takaful ialah produk syarikat Takaful yang fungsinya adalah untuk melangsaikan baki hutang rumah sekiranya peminjam meninggal dunia (dan hilang upaya kekal* – bergantung kepada benefit polisi yang diambil) sebelum bayaran pembiayaan habis diselesaikan. Untuk pengetahuan anda, beneficiary atau penerima manfaat MRTT adalah pembiaya, iaitu bank atau kerajaan (loan lppsa). Concern pembiaya ialah loan yang diberikan dibayar dengan cukup.

Apabila baki hutang telah dilangsaikan, waris tidak dibebankan untuk meneruskan pembayaran ansuran rumah. Satu isu telah selesai. Tapi isu yang kritikal, khususnya bagi ahli keluarga terdekat seperti isteri dan anak-anak, masih ada. Isunya ialah hak milik rumah sudah menjadi hak milik bersama dengan waris-waris Faraid yang lain.

Jika tiada MRTT, waris perlu meneruskan bayaran ansuran rumah. Selagi belum habis berbayar, selagi itu masih belum boleh diturunmilik kepada penerima pusaka. Secara logiknya, sepatutnya kesemua waris Faraid yang menuntut hak masing-masing lah yang berkewajipan untuk menghulurkan wang untuk membayar ansuran.

Tapi realitinya, mungkin mereka akan mengambil jalan mudah dengan menyarankan rumah itu dijual dan hasilnya dibahagikan mengikut hak Faraid. Isteri dan anak-anak yang menghargai nilai sentimental terhadap rumah arwah suami mungkin enggan menjual dan terpaksa terus membayar sendiri. Malangnya bila pembiayaan habis dibayar, waris Faraid masih lagi boleh menuntut hak masing-masing walaupun tidak membantu membayar.

Hibah Rumah Bersama

Seperti yang diterangkan di atas, pemilikan rumah nama bersama dibahagi dua antara suami dan isteri. Setiap pemilik boleh hibahkan bahagian sendiri sahaja. Oleh itu, sekiranya suami hendak menghibahkan bahagiannya kepada isteri, dan isteri hibahkan kepada suami, maka kedua-duanya perlu membuat dokumen Hibah.

Bagaimanapun jika ada kekangan dari segi bajet, tiada halangan untuk menghibahkan salah satu bahagian sahaja, yang mana lebih kritikal dan memerlukan.

Namun sebelum anda memutuskan untuk mengambil solusi yang lebih murah seperti ini, anda perlu terlebih dahulu fahami implikasi jika sebahagian rumah saja yang dihibah. Kerana takut sahaja kesannya pada masa hadapan jauh lebih mahal.

Sebagai contoh, hanya suami yang menghibahkan bahagiannya kepada isteri. Jika suami meninggal dulu, isteri akan dapat bahagian hibah suami. Tetapi jika isteri yang meninggal dulu, bahagian isteri yang tidak dibuat Hibah akan dibahagi ikut Faraid. Suami akan berkongsi hak rumah bahagian arwah isteri dengan waris-waris Faraid yang lain.

Berapa nilai rumah berbanding kos Hibah yang dibayar?

Kesimpulan

Pandangan saya, meletakkan kedua-dua nama dalam SNP adalah langkah yang lebih bijak. Kebajikan suami isteri lebih terpelihara jika ditakdirkan hubungan terputus di tengah jalan. Bahaya yang disebut-sebut dalam artikel lain lebih menjurus kepada kesan terhadap pemilikan rumah tersebut sekiranya salah seorang suami atau isteri meninggal dahulu.

Untuk menyelesaikan bahaya ini, buatlah Hibah Bersyarat dengan Wasiyyah Shoppe. Secara syariatnya, bahagian rumah yang dihibahkan sudah diserahkan kepada penerima Hibah semasa hidup lagi, tetapi Hibah itu belum sempurna sehinggalah setelah pemberi meninggal dunia.

Untuk details tentang hibah, boleh terus Whatsapp saya Ansari di 019-749 8210 atau KLIK SINI untuk maklumat lanjut :)