Hibah Amanah Tabung Haji

Hibah Amanah Tabung Haji

Kalau dulu, ramai orang menyimpan di Tabung Haji sebab nak pergi Haji dengan harga subsidi. Kos pergi Haji cuma dalam RM10,000, tetapi ramai yang menyimpan jauh lebih banyak dari jumlah itu. Simpanan di TH dilihat lebih menguntungkan berbanding simpanan di bank biasa. TH memberikan pulangan bonus dividen 5 – 8% setiap tahun. Dari segi kecairan dan kemudahan untuk keluarkan simpanan, Tabung Haji boleh di’link’ dengan bank seperti Maybank. Dengan banyaknya wang yang disimpan, maka timbul keperluan dan concern untuk perancangan harta dan pusaka. Antara cara yang dipraktikkan ialah dengan meletakkan penama dan membuat Hibah Simpanan Tabung Haji.

Penyimpan boleh meletakkan penama untuk akaun TH tetapi perlu diketahui, fungsi penama TH sama sepertimana penama di akaun KWSP. Penama bukanlah penerima mutlak, tugasnya adalah sebagai pemegang amanah yang akan membahagikan wang di TH itu mengikut pembahagian Faraid. Sebagai alternatif baru-baru ini TH telah memperkenalkan Hibah Amanah yang membolehkan penyimpan menamakan penerima Hibah wang simpanan TH. Berbeza dengan penama, Penerima Hibah adalah penerima mutlak. Dia adalah penerima wang mengikut bahagian Hibah yang telah diletakkan oleh Pemberi Hibah.

Untuk makluman, Wasiyyah Shoppe pun ada produk Hibah Tabung Haji. Adakah ia redundant? TIDAK, kerana produk Hibah Wasiyyah Shoppe ada kelainan berbanding HIbah dari TH dari segi kontrak Hibah yang dimeterai, iaitu jenis hibah yang digunapakai. Ada kesannya yang signifikan kepada Pemberi Hibah. Sila baca lanjut untuk tahu..

Untuk permulaan artikel ini, saya akan membincangkan dahulu tentang Hibah dari Tabung Haji sendiri. Kebanyakan bahan diambil direct dari sumber TH.

 

Hibah Amanah Tabung Haji

1. Harta Hibah dipegang oleh Pemegang Amanah dan diserahmilikkan kepada Penerima selepas kematian Pemberi.

2. Sekiranya PENERIMA MENINGGAL DAHULU sebelum Pemberi, Hibah Amanah tersebut akan menjadi HARTA PUSAKA PENERIMA Hibah.

3. Boleh Hibah sebahagian dan sebahagian lagi letak penama untuk dibahagi mengikut Faraid. Atau dihibah kesemuanya. Pembahagian mengikut peratusan wang simpanan dalam akaun.

4. Menggunakan Surat Kuasa Wakil yang melantik TH sebagai wakil untuk bertindak bagi pihak Pemberi Hibah.

5. TH sebagai Pemegang Amanah Gantian yang akan mentadbir Harta Hibah Amanah selepas kematian Pemberi.

6. Syarat-syarat dan kelayakan Penerima Hibah Amanah:

  • Individu warganegara Malaysia ataupun bukan warganegara Malaysia;
  • Tiada had bilangan Penerima Hibah Amanah;
  • Beragama Islam atau bukan beragama Islam;
  • Waras (sekiranya tidak waras, Pemberi Hibah Amanah hendaklah melantik Penjaga Sah); dan
  • Tiada had umur (sekiranya Penerima Hibah Amanah berumur di bawah 18 tahun, Pemberi Hibah Amanah hendaklah melantik Penjaga Sah).

7. Yuran-yuran yang terlibat ialah Yuran Pendaftaran dan Yuran Tuntutan Pengeluaran apabila Penerima membuat tuntutan. Yuran lain dikenakan jika hendak membuat pindaan atau membatalkan hibah.

Boleh rujuk syarat2 yang lain di Laman TH atau Utusan.

 

Kelebihan Hibah Tabung Haji yang Disediakan Oleh Wasiyyah Shoppe

Perbezaan utama ialah dalam terma (2) di atas:

Sekiranya PENERIMA MENINGGAL DAHULU sebelum Pemberi, Hibah Amanah tersebut akan menjadi HARTA PUSAKA PENERIMA Hibah

Wasiyyah Shoppe menggunakan HIBAH BERSYARAT RUQBA. Bezanya, sekiranya penerima meninggal dahulu dari pemberi, harta yang dihibahkan akan BERPATAH BALIK KEPADA PEMBERI.

Untuk lebih faham, ini perbezaannya jika anda menggunakan Hibah dari TH (tiada syarat Ruqba dalam kontrak Hibah):

i) Ibu hibahkan wang simpanan TH kepada anak. Anak eksiden dan meninggal dunia. Disebabkan wang itu sudah dihibahkan kepada anak, wang itu akan menjadi pusaka anak. Menurut hukum Faraid, ibu hanya berhak 1/6 daripada jumlah wang itu. Jika nilai Hibah RM100,000, maka ibu berhak untuk dapat RM16,666 sahaja!

ii) Ibu hibahkan kepada anak angkat. Anak angkat bukan waris Faraid. Sekiranya anak angkat meninggal dahulu, maka ibu takkan dapat LANGSUNG wang yang dihibahkan. Siapa yang dapat? Waris faraid anak angkat, iaitu ibu ayah kandung, datuk nenek kandung atau adik beradik kandungnya! Orang yang tiada kaitan dengan si ibu!

Perbezaan ini nampak kecil, tapi implikasinya besar.

Memang ada perbezaan dari sudut kos, tetapi mudah untuk justify bila dinilai dari sudut kesannya.

Jika berminat, boleh Whatsapp saya Ansari, 019-749 8210 atau di goo.gl/EM7eo8

Insurans Konvensional Boleh Hibah?

Insurans Konvensional Boleh Hibah?

Perbezaan antara insurans dan Takaful sebenarnya amat ketara, walaupun ada yang memanggil insurans sebagai Takaful dan Takaful sebagai insurans. Tidaklah salah besar jika panggilan itu hanya sekadar panggilan. Tapi jika anda orang Islam, dan anda ambil insurans instead of Takaful, implikasinya sangat besar – i) berkait dosa dan pahala terlibat dalam instrumen tidak patuh syariat; dan ii) adakah anda boleh ambil pampasan polisi yang diambil apabila berlaku kematian, TPD atau sakit kritikal.

Fokus artikel ini ialah kepada persoalan ii), iaitu Halal kah waris atau pemegang polisi mengambil pampasan daripada insurans. Kerana insurans itu sendiri tidak menepati syariat, maka adakah benefit seperti Medical Card atau pampasan boleh diambil? Dan kerana pampasan polisi seringkali diguna sebagai instrumen perancangan harta untuk pusaka, adakah pampasan itu boleh dihibah atau dibahagi mengikut faraid?

 

Pandangan Fatwa Mengenai Insurans

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Ke-94 yang bersidang pada 20-22 April 2011 telah membincangkan perkara ini lebih mendalam.

Muzakarah telah memutuskan seperti berikut:

No.1
Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah berpandangan bahawa insurans konvensional adalah suatu muamalah yang tidak patuh syariah kerana mempunyai elemen-elemen yang bercanggah dengan prinsip teras Islam.

No.2
Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa pampasan polisi insurans konvensional yang diterima oleh ahli waris adalah dikira sebagai harta tidak patuh syariah.

No.3
Dalam hal ini, jumlah bayaran pokok pembeli polisi ketika hayat sahaja dikategorikan sebagai harta peninggalan si mati yang perlu diagihkan secara sistem faraid. Manakala baki pampasan polisi insurans konvensional tersebut tidak boleh diwarisi oleh ahli waris secara sistem faraid serta wajib dilupuskan dengan diserahkan sama ada kepada pihak Baitulmal Majlis Agama Islam Negeri-Negeri atau didermakan untuk tujuan kebajikan termasuklah kepada golongan fakir dan miskin.

No.4
Jika terdapat ahli waris pembeli polisi, contohnya isteri atau anak-anak pembeli polisi dikategorikan sebagai golongan fakir dan miskin, maka hukumnya adalah harus bagi ahli waris tersebut untuk mengambil wang pampasan polisi insurans konvensional tersebut dengan jumlah sekadar keperluan sebagai fakir dan miskin setelah disahkan oleh pihak berkuasa atau Jawatankuasa Kariah kawasan berkenaan. Baki wang pampasan polisi tersebut perlulah diberikan pada baitulmal dsb.

Ringkasannya:

i) Hanya bayaran pokok yang dibayar untuk premium insurans yang boleh diambil dan dibahagi ikut faraid.

ii) Baki pampasan polisi tidak boleh diwarisi dan hendaklah dilupuskan ke Baitulmal atau didermakan.

iii) Jika waris fakir miskin, harus mengambil pampasan sekadar keperluan sahaja.

 

Adakah Wasiyyah Shoppe Buat Hibah Untuk Polisi Insurans?

Walaupun Fatwa membenarkan waris mengambil wang pokok daripada premium yang dibayar untuk insurans, nilainya kecil berbanding pampasan yang diharapkan. Wasiyyah Shoppe juga menekankan produk syariah compliant. Maka membuat hibah untuk insurans adalah bertentangan dengan misi syarikat.

Ringkasnya, Wasiyyah Shoppe TIDAK membuat hibah untuk polisi insurans.

Bagi yang sudah terlanjur mengambil insurans, dinasihatkan agar cepat2 bertukar kepada Takaful. Biarlah rugi sedikit di dunia dengan kerugian premium2 yang telah dibayar bertahun2 sebelum ini, asalkan ianya Halal dan insyaAllah beroleh keberkatan. Malah jika dibandingkan pampasan Takaful yang Halal diambil kesemuanya oleh waris, maka sebenarnya anda lebih untung untuk bertukar segera.

Dengan pampasan Takaful yang Halal itu, anda boleh mengikatnya dengan Surat Ikatan Amanah untuk memberi arahan membayar segala hutang; ataupun mengikat pampasan itu dengan produk amanah WSB seperti memberi arahan kepada Wasiyyah Shoppe untuk mengagihkan pampasan kepada anak secara bulanan.

Boleh contact saya, Ansari 019-749 8210 untuk maklumat lanjut..

Berat tanggungjawab seorang pentadbir menguruskan harta pusaka

Berat tanggungjawab seorang pentadbir menguruskan harta pusaka

Apabila seorang anak Adam meninggal, dia akan meninggalkan harta pusaka kepada para waris. Untuk melindungi hak waris yang berhak, harta pusaka yang berdaftar akan dibekukan daripada sebarang pengeluaran dan pindahmilik.

 

Pembekuan harta ini juga bertujuan untuk melindungi kepentingan si mati. Ini kerana sebelum diagihkan kepada waris, harta pusaka tersebut terlebih dahulu akan digunakan untuk melangsaikan hutang yang ditinggalkan. Samada ianya hutang dengan manusia, ataupun hutang dengan Allah seperti badal haji, nazar dan sebagainya. Hutang itu wajib dilangsaikan meskipun kita sudah meninggal.

 

Harta yang dibekukan tidak akan ‘cair’ dengan sendiri. Ianya perlu diurus oleh seseorang, iaitu pentadbir yang dilantik semasa si mati masih hidup. Sekiranya tiada pentadbir atau penama yang dilantik, perkara akan jadi lebih rumit. Mahkamah yang akan menentukan siapa pentadbir yang berkelayakan untuk dilantik. Sudah tentu ini akan memanjangkan urusan dan tempoh pembahagian.

 

Siapa pentadbir yang boleh dilantik?

 

Pentadbir ialah seseorang yang memegang amanah untuk menguruskan permohonan harta pusaka sehinggalah ke tahap pembahagian. Beliau boleh jadi antara penerima pusaka (benefisiari) ataupun tidak. Ada yang salah faham dengan menyangka pentadbir ini yang akan menerima kesemua harta pusaka kerana beliau yang bersusah payah membuat permohonan. Ini adalah fahaman yang tidak tepat dan boleh menyebabkannya individu itu bersalah dengan memakan harta batil dan mengambil hak waris.

 

Berat sebenarnya amanah sebagai seorang pentadbir. Kerana itu, langkah terbaik ialah melantik institusi amanah seperti Wasiyyah Shoppe yang akan mengambil alih tugasan pentadbir. Sekiranya meninggal, waris tidak perlu bersusah payah menguruskan pusaka kerana ianya telah diuruskan oleh Wasiyyah Shoppe.

 

Cabaran pentadbir

Bagi mendalami tugasan seorang pentadbir, berikut saya sertakan antara cabaran dan tanggungjawab dalam menyelesaikan tugasan tersebut:

 

1) Bukti Kematian

Sijil perakuan kematian perlu dilampirkan sebagai bukti kematian arwah. Bukti ini penting bagi mengelakkan berlakunya penipuan dalam tuntutan harta pusaka arwah. Sijil tersebut dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara setelah kematian arwah didaftarkan.

 

2) Kematian berlapis

Kematian berlapis berlaku apabila waris yang berhak menerima harta pusaka meninggal semasa prosedur tuntutan sedang dijalankan. Bahagian waris tersebut kini menjadi hak kepada waris-warisnya yang ditinggalkan pula.

Masalah ini timbul antaranya kerana waris lambat membuat permohonan mentadbir, tiadanya muafakat antara waris, atau pantang larang yang dipercayai oleh waris yang menyebabkan tertangguhnya proses pengurusan harta pusaka.

Kematian berlapis menjadikan prosedur semakin rumit dan memakan masa yang lebih panjang kerana bertambahnya waris yang berhak menuntut.

 

3) Penentuan waris

Pentadbir perlu memastikan pembahagian harta pusaka dibuat kepada waris yang sah. Bukti pertalian darah dan nasab seperti dokumen sijil pernikahan dan sijil kelahiran perlu dikemukakan bagi membuktikan waris tersebut berhak mendapat harta pusaka.

 

4) Penentuan aset – bukti milik arwah

Pentadbir perlu mengesahkan aset pusaka milik arwah. Aset tanah contohnya perlu disahkan melalui carian rasmi di Pejabat Tanah. Terdapat juga kes yang sukar diselesaikan apabila geran tanah atau rumah tidak dapat diperolehi.

 

5) Penentuan Liabiliti

Pentadbir bertanggungjawab menyelesaikan hutang arwah menggunakan harta pusaka yang ditinggalkan, sebelum bakinya dibahagikan kepada waris. Pentadbir perlu menyenaraikan segala hutang waris dan setiap tuntutan hutang itu perlu dipastikan sahih sebelum dilangsaikan.

Tuntutan harta sepencarian juga perlu diselesaikan sebelum baki pusaka diagihkan.

 

6) Penentuan pembahagian – Mendapatkan persetujuan waris

Waris yang berhak dan bahagian hak masing-masing telah ditentukan menerusi hukum syarak bagi orang Islam dan Akta Pembahagian 1958 bagi bukan Islam. Bagaimanapun, ada situasi di mana waris enggan bersetuju dengan bahagian yang diterima dan mengemukakan bantahan. Pertikaian seumpama itu perlu diselesaikan di Mahkamah, dan akan melibatkan kos yang tinggi dan masa yang panjang.

 

Pentadbir yang amanah akan menjalankan tanggungjawab dengan ikhlas dan jujur, tanpa mengambil sesen pun daripada harta pusaka yang bukan daripada haknya. Namun ada kalanya harta pusaka disalah guna secara tidak sengaja kerana waris jahil dan tidak tahu. Contoh yang biasa ialah waris mengambil sedikit harta pusaka untuk mengadakan kenduri arwah.

 

Jika anda sayangkan waris, anda sebolehnya mahu mengelakkan mereka memakan harta batil secara sengaja ataupun tidak sengaja. Solusi yang bernas ialah dengan melantik Wasiyyah Shoppe sebagai pentadbir dan pengurus harta pusaka anda. Urusan waris menuntut harta pusaka akan menjadi mudah. Malah ianya PERCUMA bagi mereka, kerana kos pengurusan tersebut telahpundibayar awal-awal lagi oleh anda, semasa hidup.