Hibah, Wasiat dan Pewarisan Kepada Anak Angkat

Hibah, Wasiat dan Pewarisan Kepada Anak Angkat

Anak angkat seringkali dijaga dan dipelihara seperti menatang minyak yang penuh. Ibubapa angkat menjaga mereka sepertimana seorang anak kandung dipelihara; Makan minum semuanya dijaga rapi, keperluan hidup dipenuhi sebaiknya, lebih-lebih lagi jika anak itu diambil untuk dipelihara sejak bayi lagi. Apabila bayi itu merengek di tengah malam, ibu bapa penjaga tak dapat nak tidur untuk meredakannya sehingga kembali nyenyak. Lama kelamaan akan terbit naluri keibuan dan sukar untuk dipisahkan umpama hubungan kandung.

Antara maqasid syariah dalam Islam ialah memelihara nasab keturunan dan jalur darah kekeluargaan. Walaupun penjagaan anak ini merupakan usaha terpuji, isu dan batasan hubungan antara keduanya perlu dipatuhi dan diamati agar tidak melangkaui ajaran Islam. Antara isu yang sering dibangkitkan dalam masyarakat ialah isu pewarisan anak angkat, menjadi wali nikah dan meletakkan ‘bin’ atau ‘binti’ kepada ayah angkat.

Anak Angkat di Zaman Nabi

Rasulullah juga pernah mengambil anak angkat, iaitu Zaid ibn Harithah, yang juga sahabat Nabi yang sama-sama berjuang untuk Islam. Zaid adalah seorang bekas hamba milik isteri baginda, Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah sangat rapat dengan Zaid sehingga penduduk Mekah mem’bin’kan Zaid dengan Muhammad. Namun Allah menegur penggunaan ‘bin’ tersebut dengan turunnya ayat Al-Ahzab:5

“Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan ber”bin”kan kepada bapa mereka sendiri; Cara itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dalam pada itu, jika kamu tidak mengetahui bapa mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara kamu yang seugama dan sebagai “maula” kamu. Dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya, tetapi (yang dikira berdosa itu ialah perbuatan) yang disengajakan oleh hati kamu melakukannya. Dan (ingatlah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.”

Al-Ahzab:5

Selain itu, Rasulullah juga telah mengahwini bekas isteri Zaid, iaitu Zainab binti Jahsy. Peristiwa ini menangkis adat Jahiliyyah yang menganggap anak angkat sebagai anak sendiri; dengan berlakunya peristiwa ini, maka jelas tiada halangan untuk Rasulullah atau sesiapa pun mengahwini bekas isteri anak angkat. Ini kerana hukumnya tidak sama dengan mengahwini bekas isteri anak kandung.

“Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika engkau berkata kepada orang yang telah dikurniakan Allah (dengan nikmat Islam) dan yang engkau juga telah berbuat baik kepadanya: “Jangan ceraikan isterimu (Zainab) itu dan bertaqwalah kepada Allah”, sambil engkau menyembunyikan dalam hatimu perkara yang Allah akan nyatakannya; dan engkau pula takut kepada (cacian manusia padahal Allah lebih patut engkau takuti (melanggar perintah-Nya). Kemudian setelah Zaid selesai habis kemahuannya terhadap isterinya (dengan menceraikannya), Kami kahwinkan engkau dengannya supaya tidak ada keberatan atas orang yang beriman untuk berkahwin dengan isteri anak angkat mereka, apabila anak angkat itu telah selesai habis kemahuannya terhadap isterinya (lalu menceraikannya). Dan sememangnya perkara yang dikehendaki Allah itu tetap berlaku.

AL-Ahzab:37

Hukum Pewarisan Anak Angkat

Antara batasan dalam hubungan ialah yang bersangkutan dengan pewarisan harta pusaka. Seseorang itu boleh mewarisi dan mewariskan hartanya kepada orang lain apabila berlakunya perkahwinan, pertalian darah dan perhambaan. Pendaftaran yang sah di Jabatan Pendaftaran Negara bukanlah tiket untuk membolehkan pewarisan berlaku. Sekiranya ibu bapa angkat meninggal, anak angkat tidak boleh menuntut walau sesen pun pusaka mereka, walaupun telah lama tinggal bersama dan berkhidmat menjaga mereka ketika sakit.

Begitu juga sebaliknya.

Sekiranya anak angkat itu meninggal dahulu, ibubapa dan keluarga kandungnya adalah waris yang berhak mendapatkan hak Faraid, meskipun mereka tidak pernah datang menjenguk. Sekiranya kemunculan semula mereka hanya kerana nak menuntut hak, maka tiada yang dapat menghalang. Kerana dari segi hukum Syariah, mereka memang ada hak, walaupun mereka sebelumnya gagal menunaikan tanggungjawab sebagai ibubapa kandung menjaga anak mereka.

Oleh sedemikian, keluarga yang mempunyai anak angkat adalah antara golongan kritikal yang perlu membuat perancangan harta untuk pewarisan. Kebajikan anak akan terjejas sekiranya ibubapa angkat meninggal dahulu dan menyebabkannya hilang tempat pergantungan sumber kewangan, fasiliti dan tempat berteduh. Adik beradik angkat yang merupakan anak kandung mereka mungkin enggan untuk menyerahkan sebahagian hak mereka kepada kepada anak angkat itu, kerana statusnya yang kekal sebagai ‘orang luar’.

Sebagaimana kita tidak boleh menduga pakcik berkopiah akan berkeras apabila menuntut harta pusaka, lebih kritikal lagi bagi anak angkat yang sememangnya tidak layak mendapat sebarang bahagian pusaka.

Wasiat Atau Hibah?

Bagi merancang pewarisan, ada dua pilihan iaitu untuk membuat wasiat atau hibah.

i) Wasiat. Anak angkat bukan waris Faraid, maka tiada halangan untuk meletakkannya sebagai penerima dalam surat wasiat. Hadnya tertakluk kepada batasan umum wasiat, iaitu terhad kepada 1/3 harta setelah ditolak peruntukan hutang, kos kebumi dan sebagainya. Untuk harta tak alih, kurang isu untuk membahagikan 1/3 harta. Tetapi jika hasratnya untuk memastikan anak angkat ada tempat berteduh, maka agak sukar untuk mewasiatkan 1/3 daripada nilai rumah, yang tertakluk juga kepada penyusutan harta pusaka apabila digunakan untuk membayar hutang tinggalan arwah.

ii) Hibah. Hibah tiada had; boleh diberikan kepada sesiapa sahaja dan tiada had berapa banyak yang hendak diberikan. Maka ini adalah solusi yang baik jika hendak memastikan anak angkat akan dapat rumah sebagai tempat berteduh. Hibah terlaksana semasa hidup, maka ia tidak tertakluk kepada penyusutan harta pusaka berikutan penyelesaian hutang. Harta yang dihibah diasingkan daripada pusaka dan Faraid. Ini bermakna waris Faraid tidak berhak menuntut hak ke atas harta yang dihibah. Namun begitu, ada sedikit cabaran dari segi prosedur tuntutan Hibah di Malaysia amnya dan khasnya untuk penerima bukan waris qadim seperti anak angkat. Isu ini telah dikenalpasti oleh Wasiyyah Shoppe dan ada penyelesaiannya dalam produk yang ditawarkan.

Untuk mendaftar Hibah Anak Angkat, boleh Whatsapp terus ke saya, Ansari di 019-749 8210 atau KLIK SINI.

Pendaftaran Pengangkatan Anak

Undang-undang Malaysia tidak mensyaratkan pengambilan anak angkat didaftarkan. Namun begitu, anak yang tidak didaftarkan akan mengalami kesukaran untuk melengkapkan urusan rasmi seperti mendaftar sekolah, permohonan kad pengenalan, passport. Malah penjaga tersebut juga tidak boleh mengambil polisi Takaful bagi melindungi anak itu kerana sijil pengangkatan diperlukan untuk mendaftar polisi.

Proses pendaftaran pengangkatan de facto memerlukan mereka yang berhasrat agar memelihara anak tersebut selama sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum boleh didaftarkan sebagai anak angkat di Jabatan Pendaftaran Negara secara sah.

Tempoh 2 tahun itu bermula di saat ibu bapa kandung menyerahkan anak mereka kepada ibu bapa angkat melalui Surat Keizinan Berkanun. Setelah cukup tempoh,mereka boleh memohon untuk mendapatkan sijil pengangkatan yang akan dikeluarkan oleh JPN. Pengiktirafan sijil pengangkatan ini penting untuk melindungi hak ibu bapa dan anak angkat; contohnya apabila ibu bapa kandung berhasrat untuk mengambil semula jagaan anak mereka, walaupun setelah bertahun-tahun lamanya anak tersebut telah diserahkan kepada orang lain untuk dijaga. Dengan adanya sijil ini, pengangkatan itu sudah muktamad dan tindakan mereka salah dari segi undang-undang sivil.

Wakaf Dengan Menggunakan Hibah

Wakaf Dengan Menggunakan Hibah

Wakaf adalah satu instrumen yang digunakan untuk mendapatkan pahala jariah yang berpanjangan sehingga selepas mati. Berbeza dengan sedekah, harta yang diwakafkan perlulah bersifat kekal, di mana pahala orang mewakaf akan mengalir kepadanya selagimana harta yang diwakafkan itu memberi manfaat kepada orang lain. Pahala sedekah pula diperoleh hanya apabila amalan sedekah itu dibuat.

Wakaf juga disebut sebagai sedekah jariah sepertimana sabda Rasulullah SAW:


إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
Maksudnya: Jika mati seorang manusia itu akan terputuslah catitan amalannya melainkan pada tiga perkara; sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakan baginya kebaikan.

Harta yang dikumpul dengan jerit lelah itu hanya menjadi milik kita apabila kita beroleh manfaat daripada harta itu. Manfaat boleh datang dalam pelbagai bentuk, samada dalam bentuk material duniawi ataupun ukhrawi iaitu ganjaran pahala. Nikmat manfaat harta dalam bentuk material duniawi hanya boleh kita dapatkan selagi mana kita hidup di dunia. Bila ajal datang, kita tidak dikuburkan bersama-sama dengan kereta mewah dan emas perak.

Jika harta kemewahan itu dikuburkan sekali dengan jasad sekalipun, ia perlu dikeluarkan semula. Kerana hak harta itu secara syariahnya sudah berpindah milik kepada waris Faraid yang masih hidup.

Wakaf An Nur

Awal minggu ini kami didatangi oleh wakil daripada Wakaf an-Nur yang ditubuhkan oleh Johor Corporation. Wakaf an-Nur adalah satu entiti wakaf korporat yang melabur banyak dalam pembangunan bandar baharu seperti Bandar Dato’ Onn dan fasiliti seperti klinik, hospital wakaf, hartanah, masjid dan penganjuran program komuniti.

Infomasi tentang penubuhan Wakaf an-Nur ini ada dicatat dalam Buku tulisan arwah Tan Sri Ali Hashim, “Khalifah Ganti Superman”. Review buku tersebut ada saya tuliskan di link tersebut pada tahun lalu.

JCorp telah mewakafkan saham bernilai RM258.01 juta mengikut nilai aset bersih, yang terdiri daripada saham syarikat Kulim, KPJ Healthcare, Johor Land dan TPM Management. Saham tersebut telah diwakaf dan didaftarkan atas nama Waqaf An-Nur Corporation Bhd (WANCorp), iaitu syarikat di bawah jaminan JCorp yang bertindak selaku mutawali bagi saham dan aset JCorp yang telah diwakafkan.

Wakaf Korporat berbeza dengan wakaf konvensional yang diurus oleh pihak berkuasa agama negeri. Dalam Wakaf Korporat, WANCorp mengurus aset wakaf kerana pengurusan korporat MAIJ tidak berupaya. Namun kepentingan MAIJ masih terpelihara dengan wakilnya dilantik menjadi ahli lembaga pengarah WANCorp. 5% dividen disumbang kepada MAIJ, 25% untuk program fisabilillah dan kebajikan, selebihnya 70% dilaburkan semula untuk manfaat berterusan.

Menurut wakil yang hadir, sebelum ini tawaran untuk turut serta dalam progam wakaf mereka hanya dibuka untuk internal sahaja. Setelah bertahun-tahun beroperasi dan melebarkan sayap, Wakaf an-Nur sudah bersedia untuk membuka penyertaan dari pihak luar. Atas sebab itu, agensi kami menjadi rakan strategik kepada Wakaf an-Nur untuk mempromosikan wakaf kepada umat Islam.

Istimewanya Wakaf an-Nur kerana ia ditubuhkan oleh badan konglemerat JCorp yang berpengalaman luas melabur dan mendapat keuntungan yang tinggi. Maka harta yang diwakafkan berpotensi untuk memberi ROI yang berbaloi dan dapat diluaskan kepada lebih ramai penerima dan kemudahan yang pelbagai.

Hibah Wakaf

Sebagai rakan strategik, penawaran kami ialah menyediakan dokumen Hibah bagi potential customer yang ingin mewakafkan harta selepas beliau meninggal dunia.

Harta tersebut akan disalurkan kepada wakaf an-Nur dan dimanfaatkan kepada masyarakat yang memerlukan. InsyaAllah kami pun mengharapkan pahala iaitu melalui membuka ruang kepada anda untuk beramal jariah dengan menyalurkan harta wakaf ke institusi yang berpotenti tinggi.

Bila Last Boleh Buat Hibah?

Bila Last Boleh Buat Hibah?


Bila menyebut tentang syarat untuk memohon perlindungan Takaful, kebanyakan masyarakat sudah tahu bahawa polisi Takaful hanya boleh diambil semasa masih sihat sahaja. Jika sudah sakit, syarikat berhak menolak permohonan sekiranya dinilai sakit itu sudah kronik dan tidak ‘economically feasible’ untuk dilindungi. Jangan salahkan syarikat kerana ia bersangkut paut juga dengan tabung tabarru’ sumbangan peserta-peserta Takaful yang lain.

Persoalan sama juga timbul untuk Hibah. Berbeza dengan Takaful, soalan ‘bila last boleh buat Hibah’ ini jarang timbul kerana umumnya masyarakat masih belum benar-benar memahami tentang konsep Hibah. Maka itulah peranan kami sebagai perunding Wasiyyah Shoppe, iaitu untuk memahamkan masyarakat mengenai Hibah agar mereka menyegerakan penyediaan dokumen Hibah sebelum hilang kelayakan.

Bagi kebanyakan orang, apa yang difahami dengan Hibah ialah ia bermaksud hadiah, dan harta yang dihadiahkan itu diberi oleh pemilik harta semasa hidup. Jika pemilik sudah meninggal, maka tiada lagi ruang untuk Hibah kerana harta tersebut kini menjadi harta pusaka dan tertakluk kepada pembahagian Faraid.

Pendek kata, Hibah itu adalah perancangan harta semasa hidup.

Sebenarnya masih ada syarat lain yang menentukan keadaan di mana Hibah sudah tidak lagi boleh dibuat atas sebab-sebab yang tertentu.

Keadaan ini disebut sebagai ‘Marad al-Maut’.

Marad al-Mawt

Ringkasnya, Marad al-Mawt bermaksud ‘sakit yang membawa kepada kematian’. Sukar untuk membuat senarai kondisi penyakit-penyakit yang dihidapi, tetapi secara umumnya seperti berikut:

  • Penyakit itu membawa kepada kematian
  • Pesakit mati dalam tempoh kurang setahun akibat penyakit tersebut, atau selepas setahun dalam keadaan penyakit bertambah serius.
  • Penyakit itu boleh melupakan pesakit itu daripada kepentingan yang bersifat keduniaan.

Untuk mudah memahami, antara contoh Marad al-Mawt ialah kanser kronik tahap empat, terlantar dalam vegetative state dan sebagainya.

Hibah Semasa Marad al-Mawt

Sekiranya Hibah dibuat dalam keadaan pemilik harta Marad al-Mawt, kesannya amatlah besar terhadap waris yang sepatutnya menjadi penerima Hibah. Hibah yang dibuat itu boleh ditolak dan taraf dokumen tersebut samalah seperti pemberian Wasiat dan tertakluk kepada hukum Wasiat iaitu:

  • Maksimum 1/3 daripada harta
  • Penerima bukan dalam kalangan waris, melainkan mendapat persetujuan waris-waris yang lain.

Kesimpulan

Masyarakat kita memang suka bertangguh, terutamanya apabila melibatkan perancangan harta dan kewangan. Malangnya, masa terakhir untuk Hibah tidak berada di bawah kawalan kita. Sakit dan mati itu termasuk dalam ilmu dan rahsia Allah. Dan bila ia tiba, hilang sudah kelayakan untuk Hibah. Yang ada cuma wasiat, atau pusaka.

Buatlah Hibah, agar waris tidak Hiba. Whatasapp saya Ansari, 019-749 8210 untuk details

Wasiat Pewarisan Perniagaan Pengasas Dnars Skincare Mungkin ‘bermasalah’?

Wasiat Pewarisan Perniagaan Pengasas Dnars Skincare Mungkin ‘bermasalah’?

Kisah kemalangan jalanraya beberapa hari yang lepas di Pattani, Thailand yang mengorbankan pengasas produk kecantikan Dnars Skincare, Allahyarham Faziani Rohban Ahmad, 39 telah mendapat perhatian luar biasa daripada penduduk Malaysia. Jarang sekali sebelum ini kita mendengar namanya disebut-sebut, walaupun memiliki kekayaan luar biasa dengan rumah yang gah tidak ubah persis sebuah resort percutian. Ternyata, kekayaannya bukanlah suatu yang dijaja-jaja untuk mendapat perhatian ramai.

Dan mungkin itulah antara sebabnya beliau dimuliakan. Siapa sangka… seorang pengasas produk kosmetik, bukanlah seorang ustazah, diangkat dan dipuji2 kebaikannya apabila ajalnya tiba. Ramai yang menyebut sifat pemurahnya yang sering bersedekah dan memberi sumbangan kepada yang memerlukan. Malah rumah istana yang dibinanya kerana ingin menggalakkan keluarga besarnya datang bertandang.

Kekayaannya bukan datang secara kebetulan atau durian runtuh. Ia adalah hasil usaha jerit payahnya membina empayar perniagaan selama lebih 20 tahun lamanya. Membina perniagaan dan reputasi itu payah, tapi nak meruntuhkan sangat mudah. Empayar perniagaan yang maju dan legasi yang dibina sejak berpuluh tahun dahulu boleh musnah sekiranya sistem pewarisan syarikat tidak disusun dan dirancang dengan baik semasa hidup. Yakni pemilik atau peneraju syarikat tidak merancang siapa yang akan meneruskan pentadbiran syarikat sekiranya tonggak utama sudah tiada, dan bagaimana syarikat akan ditadbir melalui perjanjian yang ditetapkan.

‘Arwah Wasiat Jaga Perniagaan’

Adik kelima arwah berkongsi bahawa beberapa bulan sebelum kematiannya, arwah pernah berpesan supaya suaminya dan adik beradiknya bersama-sama meneruskan pengurusan syarikat sekiranya beliau tiada.

pesanan pengasas dnars jangan berebut harta

Arwah juga berpesan agar sebiji berlian simpanannya diberikan kepada salah seorang anak perempuannya. Pesanannya juga supaya kesemua anaknya tidak berebut hartanya kerana setiap seorangnya telah dikurniakan sebuah rumah masing-masing.


Potensi Masalah Dengan Wasiat/Pesanan Arwah

Pertama sekali, perlu dipastikan samada pesanan yang dikongsikan oleh adik arwah itu berbentuk lisan, atau bertulis iaitu ada hitam putih. Sekiranya pesanannya berbentuk lisan, maka ia mudah disanggah kesahihannya lebih-lebih jika tiada bukti rakaman yang dibuat. Boleh jadi hasratnya ini disuarakan semasa sedang berborak santai..maka siapalah yang akan terdetik hendak merakam percakapan santai.

Jika ada pun rakaman lisannya atau wasiat pesanan ini dicatat dalam bentuk pengakuan bertulis hitam putih, maka ia tertakluk juga kepada hukum dan perlaksanaan wasiat yang dibuat kepada waris. Dalam konteks arwah di atas, di antara waris yang disebut dalam pesanan ialah suami dan anak-anaknya.

Mari kita semak semula tentang wasiat. Wasiat pada asasnya ditujukan khusus untuk BUKAN WARIS, kerana waris sudah ada bahagian hak Faraid masing-masing yang mana secara terang dan jelas telah ditetapkan dalam al-Quran. Timbul persoalan… apa akan jadi kepada wasiat yang telah dibuat dan ditujukan kepada waris? Contohnya seperti wasiat pesanan arwah Faziani?

Maka ia tertakluk kepada persetujuan waris-waris yang lain. Sekiranya waris maklum tentang hak faraid masing-masing dan akur untuk menurut wasiat pesanan arwah, maka ia boleh dilaksanakan. Sudah tentu, cakap macam mudah..tapi mudah kah untuk melepaskan hak ‘durian runtuh’? Apatah lagi jika nilai harta berjuta-juta RM?

Hibah Pewarisan Perniagaan

Antara produk Hibah yang ditekankan di Wasiyyah Shoppe selain Hibah Rumah ialah Hibah Pewarisan Perniagaan. Rumah, nilainya tinggi dan biasanya meningkat setiap tahun. Dengan sifatnya sebagai harta tidak alih menyukarkan untuk ia dibahagi-bahagikan mengikut hak waris Faraid.

hibah waris saham syarikat
Hibah Pewarisan Saham Perniagaan

Untuk perniagaan, jika ia tidak dirancang siapa yang akan menggantikan tempat peneraju syarikat jika beliau tiada, maka dikhuatiri syarikat boleh ditadbir oleh seseorang yang hanya berminat untuk mengeskploit aset syarikat sehingga syarikat boleh jatuh kerugian. Atau pentadbiran syarikat diwarisi oleh warisnya yang tidak berminat berniaga, atau tidak mempunyai kemahiran mahupun pengalaman dalam mentadbir syarikat. Sebagai alternatif untuk mengelakkan ia berlaku, warisnya itu boleh dihibahkan saham syarikat dan menerima imbuhan dari sahamnya itu, tetapi tidak diberikan kuasa eksekutif untuk menguruskan syarikat.

Perancangan pengurusan syarikat ini flexible dan boleh disesuaikan mengikut hasrat peneraju, tertakluk kepada limitasi undang-undang yang berkaitan. Hasrat peneraju syarikat boleh dicapai dengan menggunakan solusi Hibah daripada Wasiyyah Shoppe.

Untuk maklumat lanjut atau hendak berbincang tentang hibah pewarisan perniagaan boleh Whatsapp saya Ansari, 019-749 8210.

Sumber: Sinar Harian

Bolehkah Hibah Wang KWSP?

Bolehkah Hibah Wang KWSP?

Saya banyak terima pertanyaan tentang cara untuk membuat Hibah KWSP. Ada yang berkata itu sahaja antara harta yang dia ada untuk diwariskan kepada penerima. Maka sukarlah untuk saya jawab persoalan ini kerana jawapannya bakal mengecewakan penanya, iaitu wang KWSP TIDAK BOLEH DIHIBAH. Ada yang terlalu kecewa sehingga terus ‘blue tick’ walaupun niat asalnya hendak bertanya tentang Hibah Rumah juga.

Memang benar wang KWSP itu sebahagiannya adalah caruman yang diambil langsung dari gaji kita. Dan sebahagian lagi ialah caruman dari majikan. Setelah berpenat lelah membanting tulang, kenapa kita tidak boleh Hibahkan wang KWSP yang pada asalnya sebahagian dari gaji yang kita peroleh?

Akta KWSP

Sebab mengapa wang KWSP tidak boleh dihibah adalah kerana ia tidak menepati rukun Hibah yang berkait rapat dengan sekatan pengeluaran wang KWSP mengikut Akta KWSP. Dalam bahasa lain, kita tidak bebas untuk mengeluarkan wang dari KWSP yang hanya boleh dikeluarkan apabila kita telah mencapai umur 55 tahun atau dalam keadaan tertentu mengikut terma syarat yang digariskan oleh pihak KWSP.

Seksyen 55A. Pengeluaran daripada Kumpulan Wang bagi ahli Kumpulan Wang yang telah mencapai umur lima puluh lima tahun

(1) Lembaga boleh membenarkan seseorang ahli Kumpulan Wang yang telah mencapai umur lima puluh lima tahun untuk mengeluarkan semua jumlah wang atau sebahagian daripada amaun yang ada pada kreditnya, tertakluk kepada apa-apa terma dan syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh Lembaga.

Oleh itu, selagi mana wang KWSP masih belum boleh dikeluarkan, maka wang tersebut tidak boleh dihibahkan kepada penerima. Namun setelah wang itu dikeluarkan, tiada halangan lagi untuk Hibah dibuat.

Keliru Fungsi Penama KWSP

Kita seringkali diingatkan untuk meletakkan penama di akaun KWSP untuk memudahkan pengurusan pusaka jika kita meninggal nanti. Namun ramai yang tersalah anggap dengan menyangka penama yang diletakkan itu adalah penerima mutlak wang tersebut. Maka ada si isteri yang enggan meletakkan suami sebagai penama kerana bimbang suaminya akan menggunakan wang yang diperoleh untuk berkahwin lain. Isteri itu pun meletakkan nama anaknya yang di bawah umur tanpa menyedari implikasi daripada tindakannya itu akan menyukarkan pengeluaran kerana anak bawah umur tidak layak mengeluarkan harta.

hibah kwsp
Gambar hiasan: Meletakkan penama KWSP

Ada juga yang meletakkan beberapa orang penama dan peratusan untuk setiap orang. Sekali lagi, ini bukanlah pembahagian mutlak. Apa yang dilakukan hanyalah menetapkan hak setiap orang penama untuk mengeluarkan wang KWSP mengikut peratusan itu dan kemudiannya membahagikan wang tersebut mengikut hak Faraid. Contohnya Ali hanya berhak mengeluarkan 25% sahaja daripada akaun KWSP arwah dan seterusnya menunaikan amanah hak kepada waris-waris Faraid yang berhak.

Jadi, buat apa letakkan penama KWSP?

Sepertimana diterangkan secara ringkas di SINI, penamaan ini akan memudahkan proses tuntutan wang KWSP. Setelah arwah meninggal, penama hanya perlu ke KWSP dengan dokumen tertentu untuk mengeluarkan wang tersebut. Jika tidak ada membuat penamaan semasa hidup, wang KWSP akan dibekukan sepertimana harta pusaka arwah yang lain dan pengeluaran hanya boleh dibuat setelah melalui prosedur pusaka dan memperoleh Perintah Pembahagian dari Pusaka Kecil atau Mahkamah Tinggi.

Tiada Cara Lain Untuk Hibah Wang KWSP?

ADA caranya, tetapi ia hanyalah sebahagian kecil daripada wang yang asalnya daripada akaun KWSP.

Wang yang boleh dihibah ialah wang yang dikeluarkan dari Akaun 1 KWSP untuk dilaburkan ke Unit Amanah atau Unit Trust. Semakan di laman web KWSP mendapati bermula 1 Januari 2019 pengeluaran Akaun 1 untuk tujuan pelaburan Unit Trust diperketat bagi membolehkan simpanan ahli cukup untuk menyara kehidupan selepas persaraan. KWSP menetapkan ahli perlu mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM240,000 pada umur 55 tahun, iaitu pada kadar sara hidup RM1,000 sebulan selama 20 tahun selepas bersara. Ini selaras dengan jangka hayat rakyat Malaysia iaitu 75 tahun.

Oleh itu, KWSP menetapkan bahawa jumlah yang boleh dilaburkan mestilah tidak melebihi 30% daripada jumlah simpanan yang melebihi Simpanan Asas dalam Akaun 1. Syarat lain ialah jumlah minimum pelaburan ialah RM1,000 dan pelaburan hanya boleh dibuat dalam jangka masa 3 bulan sekali. Simpanan Asas ini bertambah mengikut penambahan umur, seperti dalam Jadual di bawah:

Umur
(Tahun)
Simpanan Asas
(RM)
Umur (Tahun) Simpanan Asas
 (RM)
18 2,000 37 68,000
19 4,000 38 74,000
20 6,000 39 80,000
21 8,000 40 86,000
22 10,000 41 93,000
23 13,000 42 101,000
24 15,000 43 108,000
25 18,000 44 116,000
26 21,000 45 125,000
27 24,000 46 134,000
28 27,000 47 144,000
29 31,000 48 154,000
30 35,000 49 164,000
31 39,000 50 175,000
32 43,000 51 187,000
33 47,000 52 199,000
34 52,000 53 212,000
35 57,000 54 226,000
36 62,000 55 240,000

Contoh pengiraan kelayakan pelaburan:

Ahli Umur Simpanan di dalam Akaun 1 (RM) Simpanan Asas Baharu
(RM)
Pengiraan untuk Pelaburan (30%) Kelayakan
A 22 4k 10kAhli tidak layak memohon. Simpanan di Akaun 1 kurang daripada Simpanan Asas baharu.
B 22 11k 10kRM11k – RM10k x 30% = RM300  Ahli tidak layak memohon. Kelayakan minimum adalah RM1,000.00
C 25 24k 18kRM24k – RM18k x 30% = RM1,800  Ahli layak memohon. Amaun kelayakan minimum adalah RM1,000.00 dan maksimum adalah RM1,800.00

Untuk penjelasan lanjut atau tentang Hibah harta, boleh Whatsapp saya Ansari, 019-749 8210 atau klik ke SINI, tak perlu save nombor.