Setuju Nak Ikut Faraid, Tapi Kenapa Harta Pusaka Masih Beku?

Setuju Nak Ikut Faraid, Tapi Kenapa Harta Pusaka Masih Beku?

Antara sebab harta beku mencecah RM70 bilion hari ini ialah kerana waris tidak tahu apa yang perlu dilakukan setelah arwah meninggal. Jika sebelum kematian mereka duduk di rumah bersama arwah, maka setelah ketiadaannya kehidupan diteruskan seperti biasa. Mereka masih duduk di rumah tersebut seperti biasa.

Untuk rumah yang sudah tiada hutang, tiada yang akan mengganggu untuk meminta bayaran ansuran. Namun, rumah itu sudah bukan lagi milik arwah. Memang di geran masih belum berubah, tetapi secara syariatnya ia kini adalah milik bersama waris-waris yang lain. 

Bermakna.. Anda memakan hak orang lain secara batil, selagi tidak meminta izin.

Selagi pusaka arwah tidak diurus, selagi itu sebarang penukaran hak milik rumah tidak dapat dilakukan. Begitu juga harta pusaka arwah lain peninggalan arwah. Semua harta yang berdaftar akan beku dan tidak boleh diagihkan kepada para waris, selagi belum selesai melalui proses pentadbiran pusaka.

 

Nak Laksana Faraid Perlu Mentadbir Proses Tuntutan Pusaka

Hukum faraid menerangkan siapa waris dan bahagian faraid yang mereka warisi.
Dalam erti kata lain siapa berhak dan berapa hak mereka keatas harta pusaka simati.

Harta pusaka arwah perlu ditadbir melalui proses undang undang dan uruskan sebelum diagih kepada waris yang berhak jika ada baki untuk diagihkan.

Faraid TIDAK BOLEH dilaksanakan dengan sendirinya tanpa melalui proses pentadbiran. Secara umum proses ini perlu melalui 3 peringkat.

 

1. Perolehan KUASA
2. PenTADBIRan
3. PemBAHAGIan

Pembahagian faraid adalah di peringkat yang ke-3. Tanpa peringkat 1 dan 2, peringkat 3 tidak dapat dilasanakan atau digelar Harta Beku.

Secara majoritinya harta di Malaysia mempunyai pendaftar harta dimana jika berlaku kematian kepada pemilik harta yang berdaftar, pendaftar harta perlu mengikuti proses pengurusan pusaka yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh, pendaftar kereta adalah Jabatan Pengakutan Jalan (JPJ), jika berlaku kematian, nama dalam geran kereta perlu di tukar kepada waris yang berhak. Oleh itu waris perlu mendapatkan surat kuasa sebagai pentadbir harta barulah boleh berurusan dengan JPJ utk proses tukar milik.

Perlembagaan telah dengan jelas mengasingkan pengeluaran Surat Kuasa Mentadbir (Letters of Administration) dan Probet (Probate) dan perintah pembahagian pusaka (vesting order) kepada Mahkamah Sivil, Surat Kuasa Tadbir dan perintah pembahagian di pejabat pusaka kecil. Manakala penentuan hukum syarak yang berbangkit di dalamnya kepada mahkamah syariah.

 

Harta yang Tidak Perlu Perolehan Kuasa

Bukan semua harta pusaka perlu perolehan kuasa.

Contoh yang tidak perlu perolehan kuasa adalah harta yang tidak berdaftar atau berpenama:

1. Duit yang disimpan di rumah, dalam laci, bawah bantal

2. Barang kemas yang disimpan dirumah.

3. Handbag yang berharga dll

4. Barang berharga yang dimiliki seperti jam tangan, lukisan, dll

5. Wang KWSP yang berpenama

6. Wang di Tabung haji yang berpenama

7. Manafaat takaful yang berpenama (wasi atau hibah)

8. Pampasan Insurans yang berpenama

9. Wang di koperasi yang berpenama

10. Wang pelaburan unit amanah yang berpenama

 

Meskipun harta di atas tidak memerlukan perolehan kuasa, ia masih tertakluk kepada pembahagian secara Faraid.

Sila ambil perhatian, jika tiada penama diletakkan walaupun ada kemudahan penamaan. Harta kekal beku sehingga ia melalui 3 peringkat yang telah dijelaskan di atas.

Perlu jelaskan bahawa harta yang berpenama adalah harta pusaka simati dan penama hanyalah wasi yang bertindak sebagai pentadbir bukan pemilik harta pusaka sepenuhnya sperti yang nyatakan di bawah.

 

Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam

Penama yang diamanahkan untuk melaksanakan wasiat si mati atau wasi diwajibkan membahagikan harta pusaka si mati kepada waris yang berhak mengikut faraid.
(Muzakarah J/K Fatwa Kali KE 7 bth 5 Julai 1973)


Akhir sekali, selepas dikumpulkan harta pusaka, perlu ditolak kos kebumi, hutang arwah kepada Allah dan manusia, tuntutan harta sepencarian pasangan, wasiat 1/3 (amal jariah/bukan waris) dan jika masih ada baki diagihkan kepada waris faraid mengikut kadar yang telah ditetapkan.

 

Kesimpulan

1. Faraid TIDAK BOLEH dilaksanakan dengan sendirinya tanpa melalui proses pentadbiran.

2. Waris perlu melalui 3 peringkat untuk faraid dilaksanakan

3. Proses pusaka melibatkan undang-undang sivil dan syariah

4. Pemilik harta perlu faham kesan harta beku dan rancang pewarisan supaya tidak membebankan waris

5. Harta beku merugikan waris dan ekonomi ummah

 

Disesuaikan dari tulisan asal:

En Khamarul Azhar, Kausar Wealth Management

Bagaimana Hibah Merancang Harta dan Memudahkan Waris Meneruskan Hidup

Bagaimana Hibah Merancang Harta dan Memudahkan Waris Meneruskan Hidup

Banyak kisah suram tentang nasib waris yang tidak terbela selepas kehilangan yang tersayang. Pertelingkahan anak beranak yang berebutkan harta sehingga putus perhubungan. Harta beku yang kini mencecah RM70 bilion yang mana majoritinya adalah harta pusaka umat Islam berupa tanah dan rumah.

Yang positifnya, masyarakat kini sudah semakin celik. Ramai yang sudah semakin prihatin merancang harta semasa hidup untuk mengelakkan kebajikan waris diserahkan kepada nasib. 

Kesedaran untuk merancang itu satu langkah positif. Namun merancang perlukan tindakan. Dan tindakan mestilah berasaskan ilmu, bukan ikut-ikutan atau hanya mendengar kata orang. Berikut saya ringkaskan point penting yang perlu diketahui tentang hibah:

 

1. Nak wariskan harta kepada isteri dan anak-anak – Buat wasiat atau hibah?

Penggunaan instrumen yang tepat sangat penting kerana ia menentukan samada penerima akan dapat harta yang diwariskan atau berhadapan masalah mendapatkannya.

Jika penerima BUKAN WARIS seperti anak angkat, anak tiri, infaq dsb, anda boleh memilih wasiat (terhad 1/3) atau hibah (tiada had).

Tetapi jika penerima adalah WARIS, buat HIBAH dan JANGAN guna wasiat.

Bersandarkan hadis Rasulullah, wasiat kepada waris terbatal kecuali jika dipersetujui oleh waris-waris lain.

Persetujuan ini tidak boleh pre-signed semasa hidup ya, mestilah diperoleh SELEPAS KEMATIAN pemilik harta.

 

2. Perlukah saya buat Hibah?

Persoalan ini sangat penting untuk difahami. Bukan semua orang perlu hibah – contohnya orang yang tidak mempunyai harta langsung atau yang redha dengan pembahagian secara Faraid tidak perlu hibah. Tetapi kebanyakan ahli masyarakat boleh consider hibah sekiranya risaukan nasib waris yang ditinggalkan.

Apabila telah membuat hibah, hak harta yang dihibah akan menjadi milik penerima hibah. Harta yang dihibah tidak tertakluk kepada pembahagian secara Faraid kerana hibah adalah pemberian semasa hidup lagi.

 

Kriteria #1

Perkara pertama yang perlu diambil kira untuk decide samada perlu atau tidak membuat Hibah ialah analisis pembahagian Faraid – siapa waris yang berhak dan berapa pecahan hak masing-masing.

Kebiasaannya isteri sangat berkehendak untuk menggesa suaminya membuat hibah kerana hak Faraid isteri hanya 1/8 (jika ada anak). Bagi individu berpoligami, bahagian 1/8 itulah yang akan dikongsi bersama oleh semua isteri yang ditinggalkan.

Ada yang beranggapan apabila ada anak lelaki, tidak perlu membuat hibah kerana sudah ada waris penghalang. Anda boleh membuat hibah jika hendak menyamaratakan hak anak lelaki dengan anak perempuan, memudahkan pengurusan harta (diterangkan di bawah) atau jika hendak membahagikan harta tertentu kepada anak-anak yang tertentu.

waris perempuan

Bagi pasangan suami isteri yang tiada anak atau tiada anak lelaki, maka mereka terdedah untuk berkongsi hak Faraid dengan adik beradik arwah. Bagi yang mengambil anak angkat, kritikal untuk Hibah kerana hubungan angkat tidak waris mewarisi. Oleh itu, jika tiada perancangan dibuat, maka kebajikan anak angkat mungkin akan terabai.

 

Baca juga: Pewarisan Kepada Anak Angkat

 

Untuk lebih nampak kesannya jika tidak hibah, nilaikan pecahan hak Faraid setiap waris dengan nilai harta pusaka arwah.

Contohnya rumah arwah bernilai RM500,000. Waris meninggalkan isteri, dua anak perempuan, ibu, dan adik lelaki seibu sebapa.

Hak isteri 1/8 (RM62.5k), ibu 1/6 (RM83.3k), 2 anak perempuan 2/3 (RM166.7k seorang) dan adik lelaki 1/24 (RM20.8k).

Itulah nilainya jika nak ‘tebus pusaka’. Walaupun bahagian adik lelaki arwah hanya 1/24, tetapi nilai yang perlu diberi kepadanya sebagai tukaran perlepasan hak ke atas rumah bersamaan RM21k (atau mengikut persetujuan).

 

Itupun jika waris tersebut bersetuju untuk tebus pusaka. Jika tidak, tiada pilihan lain – namanya akan turut serta dalam geran rumah.

 

Kriteria #2

Perkara kedua ialah meneliti keupayaan waris untuk menguruskan harta. Anak bawah umur, orang kurang upaya dan mereka yang tidak waras tidak berkelayakan untuk mengurus harta. Mahkamah atau Pusaka Kecil akan melantik pentadbir seperti Amanah Raya bagi mengurus dan menyimpan bahagian Faraid mereka, sehinggalah mereka mencapai umur 18 tahun atau status kurang upaya ditarik balik.

Isteri yang menjaga anak-anak memerlukan biaya untuk menanggung perbelanjaan kehidupan. Isteri anda mungkin akan menghadapi kesukaran kewangan apabila pusaka anak bawah umur berada di bawah pengurusan pentadbir lain. Solusinya ialah dengan merancang hibah. Untuk harta tak alih, hibah akan memudahkan proses turunmilik harta bagi keluarga ini. 

Di samping itu, hubungan mertua-menantu mungkin tidak sebaik semasa anak mereka masih hidup. Ini boleh menyebabkan mertua enggan melepaskan hak Faraid mereka walaupun menantu dan cucu mereka lebih memerlukan. Situasi lebih kritikal apabila ia melibatkan rumah pusaka tempat keluarga ini berlindung. Apabila mertua pula meninggal, rumah arwah yang diwarisi mereka akan diwariskan pula kepada adik beradik arwah.

orang tua

Ibubapa atau mertua yang tua juga sudah tidak berupaya menguruskan harta dan lebih inclined untuk menyerahkan urusan dan keputusan kepada anak-anaknya yang lain. Walaupun adik beradik arwah tiada hak, tetapi masih boleh mempengaruhi keputusan ibubapa.

Merancang dengan menyediakan hibah tidak bermakna anda berprasangka buruk terhadap para waris. Tetapi ia adalah satu bentuk perancangan harta bagi mempersiapkan isteri dan anak-anak menghadapi sesuatu yang tidak tentu. Tiada siapa yang dapat menjamin sikap waris lain akan sama setelah ketiadaan arwah. Harta boleh menjadikan kita kelabu mata, especially harta ‘durian runtuh’ seperti pusaka.

Jika pembahagian Faraid sesetengah harta seperti rumah menimbulkan kerisauan, maka disyorkan untuk Hibah bagi mendapatkan peace of mind.

Perhubungan dengan waris lain masih perlu dikekalkan harmoni. Maka termasuk dalam perancangan harta ialah tidak menghibahkan keseluruhan harta; pastikan ada bahagian digunakan untuk melangsaikan hutang, ada bahagian untuk pembahagian Faraid dan sebagainya.

 

3. Harta apa yang boleh dihibah?

Harta yang hendak dihibah mestilah menepati syaratnya seperti diperoleh secara halal, ada nilai, milik sempurna pemberi hibah, wujud semasa dihibahkan dan boleh diserahmilik.

Antara harta yang boleh dihibah ialah rumah, tanah, kenderaan, Tabung Haji, wang simpanan, akaun CDS, ASB, saham koperasi, barang kemas dan sebagainya.

 

Bagi yang berkecimpung dalam bisnes, anda boleh merancang pewarisan perniagaan dari segi pemilikan saham syarikat dan pengurusan operasi khususnya bagi syarikat Sdn Bhd, Berhad dan syarikat induk (holding company). 

Untuk makluman, jarang akan anda temui syarikat yang menawarkan servis penyediaan hibah untuk hartanah yang masih dalam pinjaman. Kebanyakan peguam atau syarikat pusaka hanya membuat hibah rumah yang tiada hutang sahaja. Ini berlaku disebabkan oleh perbezaan instrumen undang-undang yang digunakan dan perbezaan kefahaman dan pandangan mazhab ulama yang dipegang. 

Wasiyyah Shoppe Berhad (WSB) adalah syarikat amanah yang paling terkehadapan dalam menawarkan solusi hibah rumah bercagar atau yang masih dalam pinjaman. WSB telah melabur banyak untuk membiayai geran penyelidikan universiti bagi memastikan solusi hibah harta bercagar yang ditawarkan menepati syariat dan perundangan.

Dari kesahan hibah, rekod bersih WSB memenangi lebih 300 kes pengesahan hibah sukar diatasi oleh syarikat pesaing.

 

Baca juga: Hibah Rumah Nama Suami Isteri 

Baca juga: Kredibiliti Wasiyyah Shoppe

 

 

Hubungi saya

Saya adalah perunding berdaftar mewakili Wasiyyah Shoppe. Jika anda kurang jelas tentang maklumat yang disampaikan, mahu konsultasi lanjut, atau mahu mendaftar, sila hubungi saya.

Boleh direct Whatsapp saya, Ansari di SINI , tak perlu save nombor. Atau hubungi 019-749 8210

 

 

 

 

 

 

Buat Jenis Hibah Mutlak Atau Bersyarat? – Part 1

Buat Jenis Hibah Mutlak Atau Bersyarat? – Part 1

Hibah adalah pemberian harta kepada penerima hibah semasa hidupnya, tanpa balasan, dan dilakukan atas dasar kasih sayang. Harta yang dihibah mestilah dimiliki sempurna oleh pemberi hibah sepenuhnya; tidak terikat dengan pinjaman bank, cagaran atau bentuk sekatan lain. Ini adalah definisi biasa hibah yang kita fahami.   

Jika diikutkan definisi hibah ini, rumah yang masih dalam pinjaman TIDAK BOLEH dihibahkan. Namun begitu, majoriti rumah yang dimiliki di Malaysia adalah rumah bercagar yang terikat dengan pinjaman. Dan majoriti harta beku yang kini telah mencecah RM70,000,000,000 (bilion) adalah harta tak alih iaitu rumah atau tanah. Lebih dukacita, sebahagian besar harta beku adalah harta warisan umat Islam yang tidak diuruskan pusakanya mengikut prosedur yang telah ditetapkan.Waris rugi, ekonomi umat Islam secara keseluruhannya pun rugi.

harta umat islam beku

Antara punca banyaknya harta beku itu ialah kerana harta tersebut tidak dirancang cara pembahagiannya semasa hidup. Seterusnya berlaku perebutan harta, waris tidak tahu Faraid dan bertangguh menguruskan pusaka. Kaedah yang berkesan untuk membahagikan harta KEPADA WARIS ialah menggunakan kaedah hibah.

 

Hibah Mutlak

Banyak syarikat yang menggunakan Hibah Mutlak, berbanding Hibah Bersyarat (langsung tidak bermakna hibah mutlak lebih baik ya). Lain syarikat, lain kaedah yang digunakan untuk melaksanakan hibah ini. Disebabkan ia berkait dengan undang-undang, setiap kaedah yang digunakan akan membawa implikasi yang berbeza-beza kepada harta yang dihibah dan penerimanya.

Harta yang boleh dihibah mutlak hanyalah HARTA YANG TIDAK BERCAGAR, iaitu yang telah dilangsaikan bayaran ansuran pinjaman atau dibeli secara tunai. Geran rumah tersebut jelas tertera nama pemilik dan tiada sekatan atau kaveat yang tertulis dalam geran. 

Kaedah paling asas hibah mutlak ialah menggunakan Borang 14A tanpa adanya dokumen hibah. Selain itu, ada syarikat yang menyediakan dokumen hibah mutlak terlebih dahulu dan disusuli dengan Borang 14A. Ada juga yang menggunakan jalan Mahkamah Sivil iaitu menyediakan deklarasi hibah bersama-sama dengan Surat Kuasa Wakil.

Kesan Hibah Mutlak

Kesan utama hibah mutlak ialah pemilikan harta berpindah milik daripada pemilik harta kepada penerima serta merta (ada perbezaan bagi deklarasi hibah Surat Kuasa Wakil). Ini menepati elemen sempurna milik (tiada hutang) dan harta yang dihibah telah dipindahmilik bukan sahaja secara syarie (hibah), malah dari segi undang-undang (borang 14A). Maka ada yang menyokong penuh hibah mutlak secara Borang 14A kerana hak penerima sudah secure apabila harta itu telah dipindahmilik ke atas namanya. Hibah ini sangat sukar untuk dipertikaikan lagi.

Namun adakah nasib PEMBERI hibah itu secure setelah harta diagihkan?

Setelah proses sempurna, adakah sebarang jaminan bahawa penerima hibah itu contohnya si anak masih kekal perangai baiknya, sikapnya dan ketaatan kepada pemberinya, si ibubapa?

Apabila rumah sudah menjadi miliknya, si anak berkuasa penuh ke atas harta tersebut. Tiada halangan untuknya menjual rumah itu untuk mendapatkan habuan wang segera. Malah ada kes ibubapa dihalau setela rumah dipindahmilik.

Niat baik ibubapa untuk menghadiahkan harta kepada anak berubah menjadi tragedi apabila silap menggunakan instrumen. Kita sebenarnya boleh mengawal risiko ini dengan menggunakan Hibah Bersyarat.

 

Hibah Mutlak Menggunakan Borang 14A

Contoh Hibah Mutlak ialah membuat pindahmilik rumah menggunakan Borang 14A Kanun Tanah Negara, iaitu proses yang sama seperti menjual beli rumah.

pindahmilik rumah

 

Tetapi ini adalah hibah, maka niat ia ditukar nama ialah atas dasar kasih sayang pemilik harta kepada penerima. Dalam borang 14A ini, untuk ruangan balasan boleh diletakkan balasan ‘kasih sayang’. Ini adalah sebab balasan yang diterima dari segi undang-undang.

 

balasan kasih sayang

Duti Setem Pindahmilik

Asasnya, sebarang bentuk pindahmilik akan dikenakan duti setem. Namun begitu, pihak kerajaan telah memberikan pengecualian dan diskaun duti setem untuk pindahmilik kasih sayang. Tetapi, bukan sebarang hubungan kasih sayang ya. Jika anda dah terfikir nak menggunakan alasan kasih sayang untuk lari dari membayar duti, ada berita buruk. Hanya pindahmilik berikut yang boleh mendapat diskaun duti setem:

Diskaun 50%:

  • Ibu/bapa kepada anak
  • Anak kepada ibu/bapa

Diskaun 100% atau pengecualian duti setem:

  • Suami kepada isteri
  • Isteri kepada suami

Selain daripada hubungan di atas, duti setem penuh dikenakan. Maka jika pindahmilik dilakukan antara adik beradik, maka tiada diskaun diberikan ke atas duti setem. Begitu juga jika hibah ditujukan kepada bekas isteri – duti setem penuh dikenakan kerana hubungan suami isteri sudah terbubar.

 

Hibah Mutlak Menggunakan Surat Kuasa Wakil

Ada syarikat yang membuat deklarasi hibah bagi menetapkan arahan hibah dan digandingkan bersama dengan Surat Kuasa Wakil. Ini berbeza dengan kaedah hibah mutlak Borang 14A di atas. Kaedah ini menggunakan jalan Mahkamah Sivil, dan tidak melibatkan Mahkamah Syariah. Apabila pemberi itu telah menandatangani Surat Kuasa Wakil, atau Power of Attorney, bermakna dia sudah menyerahkan hak kuasa kepada syarikat itu untuk bertindak menjalankan urusan ke atas harta yang telah dihibah.

Sepertimana hibah mutlak, pemilik asal telah kehilangan kuasa ke atas harta tersebut. Tiada transaksi boleh dilakukan ke atas harta itu oleh pemberi mahupun penerima hibah kerana harta itu kini telah tertakluk di bawah kuasa syarikat. Sebarang tindakan memerlukan persetujuan syarikat, kerana kuasa mengurus sudahpun diturunkan sepenuhnya kepada syarikat.

Sudah tentu, antara isu besar yang perlu dititikberat ialah pindahmilik ini akan melibatkan duti setem penuh. Ini adalah antara kos tinggi yang perlu ditanggung.

Deklarasi hibah mengandungi arahan yang perlu dilaksanakan oleh syarikat. Ambil perhatian tentang kos perlaksanaan yang akan dicaj oleh syarikat apabila pemberi hibah meninggal kelak. Ia semestinya tidak sedikit. 

 

Hibah Bersyarat

Perbincangan tentang hibah bersyarat lebih panjang. Ada khilaf dalam kalangan pendapat ulama, namun Wasiyyah Shoppe telah berjaya merungkai permasalahan ini dan akhirnya menghasilkan solusi dokumen hibah bersyarat yang telah diiktiraf oleh para hakim Mahkamah Syariah di Malaysia.

Untuk mengelakkan jadi berjela-jela, lebih sesuai rasanya dihuraikan di Part 2. Nantikan…

 

Statistik Bankrap di Malaysia. Punca Utama Dari Personal Loan

Statistik Bankrap di Malaysia. Punca Utama Dari Personal Loan

Melalui data yang diperolehi daripada Jabatan Insolvensi Malaysia dari tahun 2014 sehingga 2018, terdapat 95,105 kes kebankrapan yang ditadbir. Kebanyakan kes berlaku di Selangor, dan sebahagian besar di Kuala Lumpur dan Johor Bharu. Dari segi umur, 35% adalah dalam kalangan umur 35-44 tahun dan sekitar 25% masing-masing yang berumur 25-34 tahun dan 45-54 tahun. Sekitar 13% daripada golongan warga emas, mereka yang pada tahap umur sebegini sepatutnya sudah mempunyai tabungan yang banyak untuk bersara. Tetapi berada dalam kalangan mereka yang muflis. Sadis, kan?

Hampir 70% adalah lelaki, berbanding perempuan. Sebanyak 55% yang bankrap adalah Melayu, 27% Cina manakala 12% India. Jika tanpa berfikir panjang, kita akan terus menghentam Melayu kerana membentuk majoriti mereka yang muflis – timbullah dakwaan yang Melayu boros dan tidak pandai merancang kewangan, tidak seperti orang Cina.

Tapi itu sebenarnya penghentaman yang tidak adil, samberono sangat. Sebetulnya kita kena bandingkan peratusan itu dengan bilangan populasi mengikut bangsa. Bumiputera (bukan Melayu sahaja, tetapi majoriti) merangkumi 69% populasi penduduk Malaysia, 23% Cina dan India 7%. Bila dibandingkan kedua statistik ini, barulah kita nampak… boros ni tak mengira bangsa. Serupa sahaja Melayu, Cina mahupun India.

 

Macam Mana Boleh Bankrap?

Tanda tanya yang menjadi persoalan utama ialah, sebab bankrap. Hampir 28% berpunca daripada pinjaman peribadi manakala 25% akibat dari sewa beli kenderaan. Pinjaman peribadi ni meluas kegunaannya, ada kala ia digunakan untuk tujuan ‘biar papa asal bergaya’, seperti mengadakan perkahwinan grand atau membuat renovasi rumah. Adakalanya ia diguna ke arah positif iaitu membina profil aset seperti membeli rumah lelong.

Oh, berkaitan membeli aset rumah. Sebanyak 14% muflis kerana pinjaman perumahan. Ini mungkin dalam kes rumah yang tidak dapat dibayar ansurannya dilelong pada bidaan rendah, dan hasilnya tidak dapat menampung baki pinjaman perumahan kepada bank pemiutang. Maka rumah terlepas dari genggaman, pemiliknya pula bankrap.

Bagi yang bankrap kerana tak mampu membayar ansuran kereta, memang jelas. Mampu kancil, tapi beli Mustang.

Hampir 10% muflis kerana hutang kad kredit. Interest kad kredit sangat tinggi, sekitar 18% p.a. Bila hutang dah banyak, berganda naiknya sebab interest. Mula lah gali lubang kambus lubang. Penjamin sosial atau guarantor, golongan teraniaya merangkumi 5% yang muflis. Menariknya, ada juga yang bankrap kerana biasiswa/pinjaman pelajaran, cuma tak banyak lah, iaitu 0.06%. Mereka ni menyesal tak agaknya belajar dulu?

 

Isytihar Bankrap/Muflis?

Seseorang itu hanya boleh diisytiharkan bankrap melalui Perintah Mahkamah. Pemiutang boleh memohon Penghutang dibankrapkan jika hutangnya melebihi RM50,000. Kadar minimum kebankrapan ini sebenarnya telah dinaikkan, di mana sebelum ini nilai tersebut hanyalah RM30,000.

Selain itu, kita juga boleh memohon untuk membankrapkan diri sendiri. Kenapa sendiri nak cari pasal? Sebabnya untuk melindungi diri dari tuntutan pemiutang yang berlebihan.

langsai hutang

 

Tetapi, bankrap ini adalah jalan terakhir, sebab banyak kekangan yang dihadapi oleh individu muflis.

Menurut Seksyen 8 Akta Insolvensi 1967, orang yang telah diisytihar bankrap akan hilang kelayakan menguruskan hartanya. Dia tidak dibenarkan untuk memindahmilik hartanya kepada pihak ketiga selepas dikenakan Perintah Kebankrapan. Semua transaksi atau urusan berkaitan asetnya terletak hak kepada Ketua Pengarah Insolvensi (KPI). Semua akaun simpanan akan ditutup melainkan dengan kebenaran KPI dan dia hanya boleh menggunakan kad kreditnya dengan amaun tidak melebihi RM1,000. Bankrap juga tidak dibenarkan membuat pembayaran terus kepada pemiutang.

Dari segi perlindungan terhadap pemiutang, pemiutang tidak bercagar tidak ada kuasa untuk menguruskan harta anda dan mereka memerlukan kebenaran mahkamah jika hendak meneruskan tindakan undang-undang. Selain memfailkan saman, mereka juga perlu memfailkan bukti hutang mereka.

Walau bagaimanapun, pemiutang yang bercagar boleh menyita dan menghasilkan harta anda di bawah Seksyen 8(2) Akta Kebankrapan 1967 yang mana harta itu akan dihasilkan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh Perintah Penerimaan. Hasil jualan tersebut akan digunakan untuk membayar hutang yang lain sekiranya hasil jualan tersebut mempunyai lebihan.

 

Sekatan Lain Untuk Bankrap

Seorang bankrap tidak dibenarkan meninggalkan negara kecuali mendapat kebenaran bertulis daripada KPI ataupun Mahkamah.

Bankrap juga hilang kelayakan daripada:
(a) Memegang jawatan sebagai Ahli Parlimen;
(b) Memegang jawatan sebagai penjawat awam (tertakluk kepada tindakan tatatertib Jabatan/KPI);
(c) Memegang sebarang jawatan dalam mana-mana badan berkanun, koperasi berdaftar atau organisasi;
(d) Mengamalkan profesion tertentu;
(e) Menjalankan perniagaan secara persendirian atau perkongisan atau menubuhkan syarikat;
(f) Bekerja dalam perniagaan saudara;
(g) Mengekalkan apa-apa tindakan tanpa sanksi KPI selain daripada tindakan untuk ganti rugi dalam kecederaan kepada orang lain;
(h) Meninggalkan Malaysia sebelum/tanpa kebenaran KPI atau Mahkamah;
(i)Pencen dan ganjaran lain yang diterima oleh bankrap hendaklah terletak hak kepada Ketua Pengarah Insolvensi untuk dibahagikan kepada pemiutang. Walau bagaimanapun, Ketua Pengarah Insolvensi mempunyai budi bicara untuk menentukan berapa jumlah pencen dan ganjaran yang boleh diberikan kepada bankrap.   
(j) Menguatkuasakan haknya di bawah undang-undang tertentu

 

Membuang Status Bankrap

Ada tiga cara untuk menamatkan status kebankrapannya iaitu:


(a) Membuat permohonan pembatalan ke mahkamah dengan alasan hutang telah dijelaskan sepenuhnya / tidak sepatutnya diisytiharkan bankrap;


(b) Membuat permohonan pelepasan ke mahkamah pada bila-bila masa tertakluk kepada syarat yang dikenakan oleh mahkamah. MdI perlu mengemukakan laporan kes yang menyatakan kelakuan dan kerjasama bankrap kepada Jabatan;


(c) Membuat permohonan pelepasan kepada KPI untuk pelepasan melalui Sijil Ketua Pengarah Insolvensi di bawah Seksyen 33A Akta Kebankrapan 1967. Permohonan hanya boleh dibuat sekiranya pentadbiran kes kebankrapan telah dijalankan selama lima tahun selain memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang lain.

 

 

 
 
Mahal ke kos buat Hibah?

Mahal ke kos buat Hibah?

Saya banyak terima persoalan tentang kos penyediaan Hibah terutamanya kos hibah rumah. Soalan ini memang relevan, sebab tiada servis dan perkhidmatan yang disediakan secara percuma. Namun begitu, untuk terus meletakkan harga sebenarnya tidak win-win kepada saya mahupun kepada anda. Beri peluang kepada diri sendiri untuk faham kenapa harga servis berbeza-beza.

Mudah-mudahan dengan membaca artikel ini seterusnya, anda akan faham kenapa anda patut:

  • Tolak tawaran penyediaan dokumen hibah dengan kos rendah yang tidak masuk akal
  • Tolak servis peguam yang kepakarannya BUKAN dalam bidang hibah dan pusaka
  • Faham apa prioriti yang perlu diambil berat untuk memilih syarikat yang layak menyediakan dokumen Hibah anda
  • Dokumen Hibah adalah dokumen legal, dan perlu sentiasa relevan dengan perkembangan undang-undang semasa
  • Kayu ukur berkesannya Hibah yang dibuat: berjaya disahkan di Mahkamah Syariah

Hibah adalah sejenis dokumen teknikal yang belum ada aktanya di Malaysia, perlukan kepakaran peguam yang faham tentang complexity berkenaan hibah, dan memastikan dokumen itu tiada masalah untuk disahkan di mahkamah syariah.

Kos dan nilai servis saling berhubung kait. NILAI dokumen Hibah yang disediakan perlu difahami betul-betul oleh prospek.

Kenapa nak hibah, bukan wasiat atau Faraid sahaja?

Kenapa buat Hibah dengan Wasiyyah Shoppe?

Kenapa sini ‘mahal’, syarikat sana buat murah?

Adakah penyedia dokumen pernah mengesahkan dokumen Hibahnya di Mahkamah Syariah?

value what you get

 

Nilai Dokumen Hibah

Setiap orang ada nilai diri yang dikejar.

Kenapa sesetengah graduan yang baru saja bekerja sanggup menghabiskan separuh gajinya untuk Honda City? Tetapi ada pula yang cuma pakai Myvi, tetapi menghabiskan gaji untuk beli rumah?

Wang gaji kita terhad, oleh itu ke mana kita belanjakannya bergantung kepada nilai yang dipegang semasa itu – nakkan status, utiliti, bahagia, ketenangan dan sebagainya. Nilai itu banyak dipengaruhi oleh emosi, peer pressure dan social proof. Maka boleh jadi kita terlalu terikut-ikut dengan kawan sehingga merugikan peluang untuk dibelanjakan kepada keperluan.

Bila kita keluarkan kos untuk Hibah, nilainya bukan untuk diri sendiri; tetapi untuk kebaikan penerima Hibah.

Bukan juga pada masa ini, tetapi pada masa hadapan, setelah kita tiada. Semasa kita dah tidak boleh berbuat apa.

Sebab itu, nilai sebuah dokumen Hibah ialah nilai kasih sayang. 

Kerana sayangkan penerima, kos menjadi prioriti kedua. Prioriti utama ialah untuk memastikan dokumen Hibah itu LENGKAP DAN BERKESAN.

Lengkap kerana dibuat oleh syarikat atau peguam yang benar-benar faham tentang Hibah – rukun dan syarat perlaksanannya, dan menyediakannya sesuai dengan keperluan Mahkamah Syariah serta tidak bertentangan dengan Mahkamah Sivil. 

Apabila ada perubahan dari segi undang-undang yang berkait dengan kesahan dokumen Hibah yang disediakan, syarikat akan advise sekiranya perlu amendment. Bermakna, Wasiyyah Shoppe sentiasa peka dengan perkembangan semasa. Barulah berkesan.

Proses nak menyediakan dokumen yang lengkap dan berkesan perlu kepada penyelidikan dan input dari ilmuan dan pemain industri, yang sudah tentu memakan kos yang besar. Ianya penting, dan disebabkan itu Wasiyyah Shoppe tidak akan mengabaikan proses tersebut. Maka kos yang terlibat dikongsi bersama dengan pelanggan Hibah.

 

Berapa Kos Dokumen Hibah?

Kos penyediaan Hibah oleh Wasiyyah Shoppe bermula dari RM1,600, bergantung kepada harta yang nak dihibah. Bagi yang berminat tetapi kurang bajet, cara pembayaran seperti ansuran boleh dibincangkan.

Cuba bandingkan kos hibah itu dengan nilai harta yang dihibahkan. Contohnya hibah rumah yang bernilai RM500,000 pada harga semasa. Rumah itu mungkin akan meningkat nilainya semasa meninggal nanti, dan jika hendak ditebus nilai dengan hak Faraid waris lain, sudah pasti bila dibandingkan, kos hibah hanya celah gigi saja.

Dan yang sering dilupakan ialah tebus pusaka hanya boleh dilaksanakan jika waris lain bersetuju. Jika waris bertegas mahukan rumah itu, maka tiada makna nilai wang yang ditawarkan.

Perbandingan Kos Hibah Dengan Syarikat Lain

Bagi yang nak bandingkan kos Hibah dengan syarikat lain, terus terang saya kata, ia tidak mudah. For starter, anda kena tahu beza Hibah Mutlak dan Hibah Bersyarat. Isu lain, apakah jenis kontrak yang digunakan. Nama saja dokumen Hibah, tetapi di dalamnya berbeza-beza; ada yang gunakan instrumen Mahkamah Sivil dan namakannya Hibah.

Yang buat Hibah Bersyarat pula, syarat apa yang digunakan? Dengan kontroversi dan khilaf berkaitan Hibah Bersyarat, sejauh mana anda konfiden dengan peguam yang tidak pernah pun melalui perbicaraan pengesahan Hibah?

Oleh demikian, yang lebih selamat ialah percaya kepada reputasi syarikat penyedia dokumen.

 

Reputasi Wasiyyah Shoppe

Objektif syarikat ialah untuk memastikan dokumen Hibah yang disediakan laku dan tiada masalah untuk disahkan di Mahkamah Syariah sekiranya dicabar. Di samping itu, dokumen yang disediakan sentiasa dipastikan menepati garis panduan hukum Syariah dan tidak bercanggah dengan undang-undang sivil dan syariah negara kita.

Untuk mencapai tahap itu, kertas kerja penyelidikan berkaitan Hibah Harta Bercagar telah terhasil melalui geran yang diberikan kepada universiti tempatan. Kertas kerja ini menilai secara komprehensif dan menyeluruh mengenai isu berkaitan hibah bersyarat dan hibah harta yang masih dalam pinjaman. Jika anda sudah survey, hampir kesemua syarikat pusaka hanya menyediakan hibah untuk harta yang sudah habis dibayar sahaja. Wasiyyah Shoppe terkecuali.

hibah rumah bercagar

Wasiyyah Shoppe juga melantik panel Syariah berkaliber bagi memastikan perkhidmatan sentiasa selari dengan perubahan undang-undang negara. Panel syariah ini bukan main tangkap muat.. mereka semua ini  mempunyai ilmu dan pengalaman relevan dengan industri ini. Seorang daripadanya adalah bekas Hakim Mahkamah Rayuan.   

panel syariah wasiyyah shoppe

 

Teruskan dengan Hibah?

Saya tak kata Hibah Wasiyyah Shoppe ini yang paling murah. Tapi saya yakin bahawa ianya ialah yang paling lengkap dan berkesan.

Wasiyyah Shoppe adalah pengeluar Hibah terbanyak di Malaysia. 

Dengan rekod lebih 300 kes Hibah berjaya disahkan, Wasiyyah Shoppe adalah syarikat syarikat yang paling terkehadapan dalam Hibah. Bagi yang buat Hibah dengan peguam atau syarikat lain, cuba tanya mereka jika mereka pernah sahkan Hibah?

Jika nak proceed, boleh Whatsapp saya Ansari 019-749 8210 atau klik SINI.