Insurans Haram, Pilihlah Takaful Yang Halal

Insurans Haram, Pilihlah Takaful Yang Halal

Semalam seorang telemarketer Melayu dari bank ‘sotong’ telefon saya, nak menjual produk insurans. Saya yakin ramai yang dapat cold call sebegini yang memberi khabar gembira, kononnya kita terpilih untuk berpeluang mendapatkan produk insurans yang ‘limited’. Kita di’paksa’ mendengarnya berceloteh tentang kelebihan produk dan akhirnya secara halus membuat trial close dengan meminta keizinan untuk deduct direct akaun bank.

Awalnya saya hendak putuskan sahaja talian kerana sudah lali dengan jualan insurans dari bank. Namun di Wasiyyah Shoppe, kami selalu diingatkan tentang kewajipan mengikhlaskan niat dan bekerja untuk mendaulatkan hukum Syariah. Setiap usaha kita itu dakwah mengajak masyarakat ke arah mengamalkan Syariat Islam.

Kesal rasanya apabila seorang Melayu Islam masih tegar menjual insurans, dalam keadaan bersepah sudah produk Takaful yang halal. Maka saya teguhkan diri melayan telemarketer itu dengan niat hendak menegurnya tentang kesalahan menjual insurans.

Beberapa hari lepas seorang prospek bertanya tentang pewarisan, selain harta lain, beliau mempunyai polisi insurans dan polisi Takaful. Saya maklumkan bahawa insurans itu haram hukumnya, yang halal diambil dan diwariskan hanyalah nilai premium yang dibayar. Tiada khilaf tentang pengharaman insurans, dan ada Fatwa Kebangsaan yang memutuskan.

Fatwa Kebangsaan Haramnya Insurans Konvensional

Persidangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-16 yang bersidang pada 15-16 Feb 1979 telah membincangkan mengenai insurans. Persidangan telah memutuskan bahawa insuran nyawa sebagaimana yang dikendalikan oleh kebanyakan syarikat insuran yang ada pada hari ini adalah haram dan sebagai suatu muamalah yang fasad kerana aqadnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam iaitu:

  1. Mengandungi gharar (ketidak-tentuan) 
  2. Mengandungi unsur judi. 
  3. Mengandungi muamalah riba.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-80 yang bersidang pada 1 – 3 Februari 2008 telah membincangkan Kajian Hukum Insurans Am. Muzakarah telah memutuskan bahawa hukum ke atas Insurans Am adalah tidak diharuskan oleh Islam.

Malah mempromosikan insurans juga haram hukumnya.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-89 yang bersidang pada 14 – 16 Disember 2009 telah membincangkan Hukum Mempromosikan Produk Insurans Konvensional Menurut Perspektif Syariah. 

Muzakarah berpandangan bahawa sistem takaful berlandaskan syariah sedang pesat berkembang dan memerlukan sokongan umat Islam dalam usaha untuk memartabatkan sistem muamalat Islam. Sehubungan itu, Muzakarah memutuskan bahawa orang Islam adalah dilarang mempromosikan produk insurans konvensional yang jelas berasaskan sistem riba. 

Status Pampasan Polisi Insurans

Dalam muzakarah kali Ke-94 yang bersidang pada 20 -22 April 2011, telah diputuskan:

Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah berpandangan bahawa insurans konvensional adalah suatu muamalah yang tidak patuh syariah kerana mempunyai elemen-elemen yang bercanggah dengan prinsip teras Islam.      

Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa pampasan polisi insurans konvensional yang diterima oleh ahli waris adalah dikira sebagai harta tidak patuh syariah.     

Dalam hal ini, jumlah bayaran pokok pembeli polisi ketika hayat sahaja dikategorikan sebagai harta peninggalan si mati yang perlu diagihkan secara sistem faraid. Manakala baki pampasan polisi insurans konvensional tersebut tidak boleh diwarisi oleh ahli waris secara sistem faraid serta wajib dilupuskan dengan diserahkan sama ada kepada pihak Baitulmal Majlis Agama Islam Negeri-Negeri atau didermakan untuk tujuan kebajikan termasuklah kepada golongan fakir dan miskin.   

Jika terdapat ahli waris pembeli polisi, contohnya isteri atau anak-anak pembeli polisi dikategorikan sebagai golongan fakir dan miskin, maka hukumnya adalah harus bagi ahli waris tersebut untuk mengambil wang pampasan polisi insurans konvensional tersebut dengan jumlah sekadar keperluan sebagai fakir dan miskin setelah disahkan oleh pihak berkuasa atau Jawatankuasa Kariah kawasan berkenaan. Baki wang pampasan polisi tersebut perlulah dilupuskan mengikut cara yang telah dinyatakan dalam perkara di atas.

Perbezaan Asas Antara Insurans dan Takaful

Perbezaan insurans dengan Takaful bukan hanya setakat perbezaan istilah. Ia berbeza dari sudut konsep asas yang digunakan. Insurans haram kerana ada unsur riba, maisir dan gharar. Syarikat untung bila kurang claim, rugi bila terlalu banyak claim. Gharar kerana ketidaktentuan jika akan ada claim.

Takaful halal kerana akadnya tabarru’ dan para peserta polisi bekerjasama dalam melindungi satu sama lain. Apabila ada peserta yang sakit, kos claim akan dikeluarkan dari tabung Tabarru’. Bila claim kurang dari kutipan sumbangan peserta, surplus akan diberikan semula kepada peserta.

Itu perbezaan secara ringkas.

Namun ada dalam kalangan agen Melayu Islam yang menjual dan meng’halal’kan insurans dengan menggunakan alasannya. Samada sengaja atau memang jahil. Berikut antara alasan mereka yang memang TIDAK BETUL sama sekali:

Yang pertama, polisi insurans berkait pelaburan (investment-linked) halal atas alasan ia dilaburkan di kaunter Syariah.

Kedua, polisi insurans medical standalone halal dengan beralasan ia tidak ada unsur pelaburan – maka tiada langsung bahagian premium yang dilabur ke kaunter tidak patuh syariah.

Macam mana nak counter? Mudah saja.

Samada ia polisi berkait pelaburan mahupun medical standalone, asalkan ianya produk syarikat insurans, maka kedua-duanya HARAM kerana premium yang dibayar oleh peserta ditadbir dengan menggunakan konsep insurans.

Saya syarahkan perbezaan ini kepada telemarketer tersebut. Setelah tergamam tak tahu nak respons bagaimana, ini last resort respons yang diberi olehnya..

“Ikutlah NAWAITU kita. Kita nak lindungi keluarga kita dengan mengambil insurans ni”

Wahai adikku telemarketer sesama Islam, nawaitu tak menghalalkan cara. Nak lindung keluarga ambillah produk Takaful. Dah ada 11 syarikat Takaful di Malaysia, kenapa masih nak jual insurans?

Bagi prospek pewarisan, surrender sajalah polisi insurans itu. Nak rugi di dunia atau rugi di akhirat?

I’ve done my part untuk menyedarkan. Alhamdulillah, dan perlu terus lagi usaha. Tapi jangan tanya saya tentang polisi Takaful. Saya sudah tidak lagi terikat sebagai agen syarikat Takaful.

Tapi tidaklah fully tinggalkan Takaful. Dengan Wasiyyah Shoppe, saya mempromosikan produk Takaful Amanah.

Apa bezanya tu?

Whatsapp saya Ansari 019-749 8210 🙂

Insurans Konvensional Boleh Hibah?

Insurans Konvensional Boleh Hibah?

Perbezaan antara insurans dan Takaful sebenarnya amat ketara, walaupun ada yang memanggil insurans sebagai Takaful dan Takaful sebagai insurans. Tidaklah salah besar jika panggilan itu hanya sekadar panggilan. Tapi jika anda orang Islam, dan anda ambil insurans instead of Takaful, implikasinya sangat besar – i) berkait dosa dan pahala terlibat dalam instrumen tidak patuh syariat; dan ii) adakah anda boleh ambil pampasan polisi yang diambil apabila berlaku kematian, TPD atau sakit kritikal.

Fokus artikel ini ialah kepada persoalan ii), iaitu Halal kah waris atau pemegang polisi mengambil pampasan daripada insurans. Kerana insurans itu sendiri tidak menepati syariat, maka adakah benefit seperti Medical Card atau pampasan boleh diambil? Dan kerana pampasan polisi seringkali diguna sebagai instrumen perancangan harta untuk pusaka, adakah pampasan itu boleh dihibah atau dibahagi mengikut faraid?

 

Pandangan Fatwa Mengenai Insurans

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Ke-94 yang bersidang pada 20-22 April 2011 telah membincangkan perkara ini lebih mendalam.

Muzakarah telah memutuskan seperti berikut:

No.1
Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah berpandangan bahawa insurans konvensional adalah suatu muamalah yang tidak patuh syariah kerana mempunyai elemen-elemen yang bercanggah dengan prinsip teras Islam.

No.2
Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa pampasan polisi insurans konvensional yang diterima oleh ahli waris adalah dikira sebagai harta tidak patuh syariah.

No.3
Dalam hal ini, jumlah bayaran pokok pembeli polisi ketika hayat sahaja dikategorikan sebagai harta peninggalan si mati yang perlu diagihkan secara sistem faraid. Manakala baki pampasan polisi insurans konvensional tersebut tidak boleh diwarisi oleh ahli waris secara sistem faraid serta wajib dilupuskan dengan diserahkan sama ada kepada pihak Baitulmal Majlis Agama Islam Negeri-Negeri atau didermakan untuk tujuan kebajikan termasuklah kepada golongan fakir dan miskin.

No.4
Jika terdapat ahli waris pembeli polisi, contohnya isteri atau anak-anak pembeli polisi dikategorikan sebagai golongan fakir dan miskin, maka hukumnya adalah harus bagi ahli waris tersebut untuk mengambil wang pampasan polisi insurans konvensional tersebut dengan jumlah sekadar keperluan sebagai fakir dan miskin setelah disahkan oleh pihak berkuasa atau Jawatankuasa Kariah kawasan berkenaan. Baki wang pampasan polisi tersebut perlulah diberikan pada baitulmal dsb.

Ringkasannya:

i) Hanya bayaran pokok yang dibayar untuk premium insurans yang boleh diambil dan dibahagi ikut faraid.

ii) Baki pampasan polisi tidak boleh diwarisi dan hendaklah dilupuskan ke Baitulmal atau didermakan.

iii) Jika waris fakir miskin, harus mengambil pampasan sekadar keperluan sahaja.

 

Adakah Wasiyyah Shoppe Buat Hibah Untuk Polisi Insurans?

Walaupun Fatwa membenarkan waris mengambil wang pokok daripada premium yang dibayar untuk insurans, nilainya kecil berbanding pampasan yang diharapkan. Wasiyyah Shoppe juga menekankan produk syariah compliant. Maka membuat hibah untuk insurans adalah bertentangan dengan misi syarikat.

Ringkasnya, Wasiyyah Shoppe TIDAK membuat hibah untuk polisi insurans.

Bagi yang sudah terlanjur mengambil insurans, dinasihatkan agar cepat2 bertukar kepada Takaful. Biarlah rugi sedikit di dunia dengan kerugian premium2 yang telah dibayar bertahun2 sebelum ini, asalkan ianya Halal dan insyaAllah beroleh keberkatan. Malah jika dibandingkan pampasan Takaful yang Halal diambil kesemuanya oleh waris, maka sebenarnya anda lebih untung untuk bertukar segera.

Dengan pampasan Takaful yang Halal itu, anda boleh mengikatnya dengan Surat Ikatan Amanah untuk memberi arahan membayar segala hutang; ataupun mengikat pampasan itu dengan produk amanah WSB seperti memberi arahan kepada Wasiyyah Shoppe untuk mengagihkan pampasan kepada anak secara bulanan.

Boleh contact saya, Ansari 019-749 8210 untuk maklumat lanjut..

Retirement Plan Tips and Advice From Sanjay Tolani

Retirement Plan Tips and Advice From Sanjay Tolani

This Retirement Plan Tips and Advice is shared by Sanjay Tolani, 15 years member of the Million Dollar Round Table – The Premier Association of Financial Professionals, with 2 Court of the Table & 11 Top of the Table honors. He became the youngest member in 2003 at the age of 19 and then qualified as the Youngest Life Member in 2012 at the age of 28.

—————————————————————–

Imagine this:

 

You turn 65 and the 1st month you get a cheque of $10,000; what would you spend it on?
2nd Month you get $10,000; what would you spend it on?
3rd Month you get $10,000; what would you spend it on?
4th Month you get $10,000; what would you spend it on?

Image result for sanjay tolani

Isn’t this what retirement should be?? Getting this monthly income without having to worry about anything except where to spend this money…. Not having to worry about saving any off it because you keep getting this income irrespective.
When planning for Retirement it is important to identify the different possible sources of Income you have when you retire.

 

When you are in your “GOLDEN Retirement Years” you probably don’t want to be worried where the money will come from every month.

The general potential sources of income are:

1.Rental Income from Property
2.Coupons from a bond portfolio
3.Interest on Fixed Deposits
4.Dividends from Preferred Shares or Income Generating Shares
5.Pension from Government Social Security
6.Income from an Endowment Policy

 

Income from the above sources can be classified into Variable or Guaranteed

 

A. Property: Variable Income

Rental Income is a variable source of Income and one of the most common ways to build a retirement income.

 

Points to consider:

1.Maintenance of property (as property ages the cost of maintenance increases)
2.Finding the right tenant
3.Renovation & Restoration between tenancy agreements
4.Tax on Income & Property
5.Annual Maintenance Contracts (Outsourced) cover minor repairs but for all major repairs they may need approvals and instant payments.

 

B. Bond Portfolio:Guaranteed/Variable Income

Bonds provide a guaranteed coupon to the investor and protect the value on maturity.

 

Points to consider:

1.Rating of the Bond Issuer (if the coupon is too good to be true it probably is)
2.Reinvestment Risk on maturity of the Bond (Hence income will be Variable)
3.Bonds going bankrupt
4.Taxation on Income from Bond Coupons

 

C. Fixed Deposit:Guaranteed/Variable Income

Income from Interest earned on Fixed Deposits is probably one of the easiest ways to have an income in Retirement.

 

Points to consider:

1.Reinvestment risk after maturity of the Fixed Deposit. (Hence Income can be Variable)
2.Maximum duration of the Fixed Deposit is not very long which may increase the risk of not getting enough income.

 

D. Income Generating Equities: Variable Income

Some Equity Portfolios can be designed to give a regular income at retirement.

 

Points to consider:

1.Income is based on Corporate Performance which is Variable so cannot depended on.
2.It is an excellent way to hedge for inflation as profits are usually inflation adjusted and hence a very good source of income hedging in retirement.
3.Corporate Risk of the equity portfolio (company can go bankrupt)

 

E. Government Social Security: Guaranteed Income

Governments may provide citizens with Guaranteed Life Time Income. It is a recommendation in many cases to get maximum income from a source like this as it is for a lifetime and we know people are living longer than ever before.

 

Points to consider:

1.It may not be sufficient income to depend on for your lifestyle as most governments put a cap on the total contribution to such a program.
2.Changes in political agendas may affect these income levels and hence could be of concern.

 

F. Life Insurance & Retirement Plans: Guaranteed/Variable Income

These are usually used to build up a nest egg and build a steady flow of income. However not all are the same.

 

Points to consider:

1.Is the income variable or guaranteed?
2.How long is the income guaranteed for?
3.What is the credit rating of the insurer?
4.How much is the minimum guaranteed income and potential incremental income?
5.Does it provide a lumpsum on retirement or an income in retirement?
6.Taxation on income from Life Annuity Products?

 

This is a summary of risks and concerns when planning for retirement.

 

“Assets in Old Age become a Liability;
Income is the TRUE Asset.”

 

When you do retire; build as much guaranteed income as possible and use variable income to combat external factors like inflation and lifestyle upgrades requirements.

 

Building a base income gives you the comfort that you don’t need to depend on variable income when markets move up and down.

 

Details needed when building a retirement income stream:

1.What is your age today?
2.How much Minimum Guaranteed Income do you need every month? (be realistic)
3.How is your health?
4.Retirement is at Age 65 anything before that is a holiday … not retirement (be clear of your true retirement age)
5.How long would you like your income? (forever is usually the answer)
6.Do you have current variable income? If yes; how much of it are you reinvesting back in the variable assets and how much are you diverting to Guaranteed income assets?

 

If you are unaware on the above; speak to a financial advisor today. Spend some time to discuss and plan the longest vacation of your life… YOUR Retirement!!

 

Perlu ke Takaful medical coverage RM1 juta setahun?

Perlu ke Takaful medical coverage RM1 juta setahun?

Kalau dahulu sukar untuk bayangkan kos rawatan mencapai beratus ribu ringgit untuk satu sesi rawatan pembedahan. Dan sebab itu, coverage tahunan untuk Medical Card yang ditawar syarikat insurans Takaful dulu sangat rendah.. minimum sekitar RM50,000 dan ke bawah sahaja. AIA mengorak langkah awal sejak beberapa tahun yang sudah dengan menaikkan coverage kepada RM100,000 setahun. Malah boleh di boost kepada lebih RM1 juta setahun dengan tambahan wang sedikit sahaja. Ada yang mencemuh, katanya itu hanya marketing ploy AIA. Tapi kes keluarga Abd Manaf, 81 tahun baru-baru ini memang membuka mata. Bil yang perlu dibayar – hampir RM800,000!

 

Walaupun itu kos rawatan pembedahan jantung di Korea Selatan, namun jangan sesekali memandang mudah dengan menyangka ia tidak akan berlaku di negara kita pada masa hadapan. Di negara kita pun, kos rawatan hospital dianggar naik sekitar 10% setiap tahun. Dalam kes Abd Manaf ini, baik kita teladani apa yang berlaku tanpa bantuan Takaful. Walaupun keluarganya dah berjaya kutip RM475,000 dalam masa yang singkat, tetapi ayahnya masih tidak dibenarkan keluar selagi tidak menjelaskan bakinya. Dan tiada cara lain melainkan meminta bantuan daripada orang ramai..

 

 

Saya akan jelaskan tentang prosedur claim rawatan jika melancong di luar negara.

 

Kalau ada Medical Card AIA sekalipun, untuk kes di luar negara, anda tidak akan dapat Guarantee Letter (GL) kerana semestinya ia bukan hospital panel. Maka perlu ‘pay and claim’ kemudiannya. Tapi jangan pula kata 2 x 5 sebab masih perlu kumpulkan duit sendiri.. mestilah tidak sama. Kalau AIA cover, anda dapat semula duitnya. Tanpa Medical Card, semua wang yang dibayar burn..dalam kes ini, RM800,000.

 

Kalaulah ada Takaful… jimat RM800,000. Hanya orang yang membayar akan terasa pentingnya ambil Takaful. Kalau nak ambil Medical Card AIA, PM saya Ansari 019-7498210..

 

Yang sebenarnya saya nak bincangkan tentang travel insurance kerana ada berkait dengan kes ini.. sakit yang berlaku semasa melancong di luar negara. Tapi mungkin menjadi topik seterusnya dalam post mendatang..