Pewarisan Harta Kepada Anak OKU – Kelainan Atau Kurang Upaya

Pewarisan Harta Kepada Anak OKU – Kelainan Atau Kurang Upaya

Dari sudut pemilikan dan pewarisan harta, anak kurang upaya, kelainan upaya (OKU) atau anak istimewa berada dalam kategori yang sama dengan anak bawah umur. Iaitu mereka mewarisi, tetapi tidak berkemampuan dan tidak berkelayakan di sisi undang-undang untuk menguruskan...
error: Sorry, content is protected!