Prosedur Membuat Hibah Harta

Prosedur Membuat Hibah Harta

Hibah adalah salah satu instrumen pewarisan harta bagi orang Islam yang meluas aplikasinya. Berbeza dengan wasiat, seseorang itu boleh menghibahkan hartanya kepada sesiapa pun tanpa had. Prosedur dalam membuat hibah harta perlu dititikberatkan dengan serius...
Perlu Persetujuan Waris Untuk Hibah?

Perlu Persetujuan Waris Untuk Hibah?

Hibah adalah pemberian harta daripada seorang pemberi kepada penerima atau beberapa orang penerima atas dasar kasih sayang. Penerima-penerima hibah yang boleh dinamakan tidak terhad kepada waris faraid pemilik tersebut sahaja. Malah pemberi terbuka untuk menghibahkan...
error: Sorry, content is protected!