Sebab yang Membolehkan Isteri Memohon Cerai Fasakh

Sebab yang Membolehkan Isteri Memohon Cerai Fasakh

Cerai fasakh bermaksud membatalkan atau memutuskan ikatan yang wujud antara suami isteri, atau membatalkan akad perkahwinan dengan sebab kerosakan yang berlaku semasa akad perkahwinan itu atau dengan sebab-sebab mendatang yang menghalang perkahwinan itu daripada...
× Berminat?