Hukum Suami Isteri Bercerai Tinggal Dalam Satu Rumah

Hukum Suami Isteri Bercerai Tinggal Dalam Satu Rumah

Perceraian antara suami isteri boleh berlaku walaupun lafaz cerai itu dituturkan oleh suami dalam keadaan bergurau, tidak sengaja, tidak stabil emosi seperti dalam keadaan marah, tergugat ego, dicabar oleh isteri atau terlalu ikutkan emosi.  Apabila termaktubnya lafaz...
Adakah Anak Susuan Mewarisi Harta?

Adakah Anak Susuan Mewarisi Harta?

Hubungan susuan antara ibu dan anak susuan terjalin apabila seseorang wanita itu menyusukan seorang bayi yang umurnya kurang daripada dua tahun dan bayi itu mestilah kenyang dalam lima kali susuan secara berasingan. Bagaimanapun, para fuqaha kontemporari berpendapat...
Sebab yang Membolehkan Isteri Memohon Cerai Fasakh

Sebab yang Membolehkan Isteri Memohon Cerai Fasakh

Cerai fasakh bermaksud membatalkan atau memutuskan ikatan yang wujud antara suami isteri, atau membatalkan akad perkahwinan dengan sebab kerosakan yang berlaku semasa akad perkahwinan itu atau dengan sebab-sebab mendatang yang menghalang perkahwinan itu daripada...
error: Sorry, content is protected!
× Berminat?