Hibahkan Keseluruhan Harta?

Hibahkan Keseluruhan Harta?

Hibah adalah instrumen pewarisan bertujuan menetapkan pembahagian harta-harta tertentu kepada penerima yang dinamakan. Bagi harta yang telah dihibahkan, ia tidak lagi tertakluk untuk dibahagikan mengikut hukum Faraid. Bagaimanapun bagi harta selainnya yang tidak...
Zayd Ibn Thabit Sahabat Nabi Pakar Ilmu Faraid

Zayd Ibn Thabit Sahabat Nabi Pakar Ilmu Faraid

Hukum Faraid merupakan ilmu yang penting untuk difahami kerana ia melibatkan pewarisan harta menurut ketetapan syariat Islam. Namun begitu, ia tidaklah mudah untuk dikuasai, dan boleh menjadi rumit apabila berhadapan dengan situasi kes struktur waris yang tertentu....
“SNP ni sama kuat dengan geran”

“SNP ni sama kuat dengan geran”

Suatu kontrak jualbeli hartanah atau Sales and Purchase Agreement (SNP) mestilah dibuat berdasarkan peruntukan undang-undang untuk menjadikannya suatu perjanjian yang sah dan melindungi kepentingan pembeli dan penjual.  Apabila dibuat dengan cara betul, nama pemilik...
Pembuktian Berlakunya Hibah Secara Lisan

Pembuktian Berlakunya Hibah Secara Lisan

Tindakan seseorang itu menghibahkan harta miliknya kepada penerima boleh dibuat dalam beberapa bentuk, antaranya hibah secara lisan. Hibah lisan ni biasanya kita dengar dari kes-kes datuk nenek moyang kita dahulu kala bilamana hibah belum lagi ‘popular’...
error: Sorry, content is protected!