Isu ‘Pemilikan Sempurna’ Bagi Hibah Rumah Dalam Pinjaman Bank

Isu ‘Pemilikan Sempurna’ Bagi Hibah Rumah Dalam Pinjaman Bank

Secara amalannya, harta yang dibeli melalui pembiayaan pinjaman bank akan dicagar kepada pihak bank untuk dijadikan sekuriti bayaran balik hutang. Tujuannya adalah untuk menjamin kepentingan bank sebagai pemiutang atau pembiaya terpelihara.  Sekiranya peminjam gagal...
Pasangan Suami Isteri Tiada Anak Perlu Hibahkan Harta

Pasangan Suami Isteri Tiada Anak Perlu Hibahkan Harta

Rezeki datang dalam pelbagai bentuk. Terdapat pasangan suami isteri yang melahirkan keluarga yang besar, dan ramai anak tetapi tidak pula dikurniakan rezeki kewangan yang banyak. Hidup agak sesak kerana perlu menanggung pelbagai kos untuk menyara keluarga, pendidikan...
Kesan Bercerai Terhadap Harta Yang DiHibah

Kesan Bercerai Terhadap Harta Yang DiHibah

Banyak pemberian hibah harta melibatkan pasangan suami isteri. Suami menghibahkan hartanya kepada isteri, dan sebaliknya isteri menghadiahkan hartanya kepada suami. Hibah ialah satu pengorbanan yang dibuat atas dasar kasih sayang. Melalui akad hibah, pemberi dengan...
Dah Ambil MRTT, Perlu Buat Hibah Rumah Lagi?

Dah Ambil MRTT, Perlu Buat Hibah Rumah Lagi?

Tidak ramai yang membeli rumah secara tunai kerana ia memerlukan modal yang besar. Kebanyakan kita membeli rumah dengan membuat pinjaman perumahan bank dan LPPSA.  Namun banyak boleh berlaku dalam tempoh panjang hutang perumahan itu berjalan. Mungkin hayat penama SNP...
Mengapa Susah Urus Pusaka Orang Islam di Malaysia?

Mengapa Susah Urus Pusaka Orang Islam di Malaysia?

Sebahagian besar harta pusaka terbeku melebihi RM70 bilion di Malaysia merupakan harta peninggalan arwah yang beragama Islam. Ada pelbagai faktor yang menyumbang, dan salah satunya berkaitan prosedur tuntutan harta pusaka yang perlu dilalui. Adakah benar prosedur...
Hibahkan Keseluruhan Harta?

Hibahkan Keseluruhan Harta?

Hibah adalah instrumen pewarisan bertujuan menetapkan pembahagian harta-harta tertentu kepada penerima yang dinamakan. Bagi harta yang telah dihibahkan, ia tidak lagi tertakluk untuk dibahagikan mengikut hukum Faraid. Bagaimanapun bagi harta selainnya yang tidak...
error: Sorry, content is protected!