“SNP ni sama kuat dengan geran”

“SNP ni sama kuat dengan geran”

Suatu kontrak jualbeli hartanah atau Sales and Purchase Agreement (SNP) mestilah dibuat berdasarkan peruntukan undang-undang untuk menjadikannya suatu perjanjian yang sah dan melindungi kepentingan pembeli dan penjual.  Apabila dibuat dengan cara betul, nama pemilik...
Pembuktian Berlakunya Hibah Secara Lisan

Pembuktian Berlakunya Hibah Secara Lisan

Tindakan seseorang itu menghibahkan harta miliknya kepada penerima boleh dibuat dalam beberapa bentuk, antaranya hibah secara lisan. Hibah lisan ni biasanya kita dengar dari kes-kes datuk nenek moyang kita dahulu kala bilamana hibah belum lagi ‘popular’...
TERBARU – Inovasi Platform Hibah Digital Apps Diperkenalkan

TERBARU – Inovasi Platform Hibah Digital Apps Diperkenalkan

Terbaru, Wasiyyah Shoppe Berhad (WSB) telah memperkenalkan platform sistem dokumen hibah digital berasaskan apps bagi melaksanakan akad hibah signing. Sistem yang dibangunkan ini bersifat digital end-to-end, termasuklah penyimpanan dokumen hibah tanpa kertas bagi...
Muncul Banyak Syarikat Baru Tawar Khidmat Hibah Pusaka

Muncul Banyak Syarikat Baru Tawar Khidmat Hibah Pusaka

Dalam dua tiga tahun kebelakangan ini, saya perasan banyak syarikat baru yang muncul menawarkan khidmat penyediaan dokumen hibah, wasiat dan pengurusan pusaka. Semakin rancak bidang konsultasi pewarisan harta orang Islam dan khususnya bagi saya selaku perunding,...
error: Sorry, content is protected!