Perlu Persetujuan Waris Untuk Hibah?

Perlu Persetujuan Waris Untuk Hibah?

Hibah adalah pemberian harta daripada seorang pemberi kepada penerima atau beberapa orang penerima atas dasar kasih sayang. Penerima-penerima hibah yang boleh dinamakan tidak terhad kepada waris faraid pemilik tersebut sahaja. Malah pemberi terbuka untuk menghibahkan...
error: Sorry, content is protected!