Hibah Rumah Pinjaman LPPSA

Hibah Rumah Pinjaman LPPSA

Penjawat awam merangkumi sekitar 1.6 juta daripada tenaga kerja rakyat Malaysia. Pelbagai manfaat ditawarkan bagi mereka yang berkhidmat dalam sektor perkhidmatan awam ini, antaranya peluang memohon pembiayaan rumah menerusi LPPSA. Antara kelebihan pembelian rumah...
Rahsiakan Pemberian Hibah Harta Kepada Penerima

Rahsiakan Pemberian Hibah Harta Kepada Penerima

Hibah adalah suatu tindakan penyerahan harta milik pemberi hibah yang terlaksana semasa beliau masih hidup. Pemilik harta memberi kerana rasa kasih, mahu menyenangkan dan menjaga kebajikan penerima, terutamanya setelah ketiadaan pemberi. Pemberi, selaku pemilik harta...
Fatwa Hibah Selangor Telah Diwartakan

Fatwa Hibah Selangor Telah Diwartakan

Penerbitan fatwa yang khusus mengenai Hibah telah lama dinantikan. Keperluannya semakin ketara. Umat Islam di Malaysia semakin peka dengan peri pentingnya merancang pewarisan, dan hibah menjadi instrumen yang semakin popular dipraktis. Seiringan dengan itu, syarikat...
Hibah Tidak Sempurna Boleh Menyebabkan Waris Berebut Pusaka?

Hibah Tidak Sempurna Boleh Menyebabkan Waris Berebut Pusaka?

Kita sering mendengar isu waris berebut pusaka, bermasam muka dan putus hubungan silaturrahim disebabkan keluarga dan kerabat berselisih menentukan hak ke atas harta peninggalan arwah. Antara kaedah untuk mengurangkan risiko berebut pusaka adalah dengan pemilik aset...
Pentingnya Pasangan Muda Merancang Pewarisan Anak Bawah Umur

Pentingnya Pasangan Muda Merancang Pewarisan Anak Bawah Umur

Semasa zaman ibu ayah atau atok nenek kita dahulu, bab pewarisan harta bukanlah menjadi isu yang menjadi keutamaan keluarga pasangan muda. Suami isteri dengan kanak-kanak yang masih di bawah umur lebih memikirkan tentang soal mengumpulkan wang untuk menyara...
error: Sorry, content is protected!