Hartanah ‘strata’ biasanya merujuk kepada bangunan bertingkat (high rise building) seperti flat, apartmen, pangsapuri dan kondominium. Bangunan bertingkat menempatkan banyak unit di atas tapak tanah yang sama, maka hakmilik strata menyatakan dengan jelas petak mana yang dimiliki oleh seseorang. 

Lot bangunan dipecah-bahagikan kepada petak-petak kecil individu, termasuk petak aksesori dan harta bersama yang disenggara oleh jawatankuasa pengurusan (JMB).

Selain itu, terdapat juga rumah atas tanah (landed) yang turut dikategorikan sebagai hartanah strata. Walaupun sempadan tanahnya jelas antara rumah, tidak seperti bangunan bertingkat.

Antaranya ialah rumah bandar (townhouse), rumah berkelompok (kluster) dan rumah-rumah yang berada di bawah skim komuniti berpagar dan mempunyai kawalan keselamatan (gated and guarded).

 

Akta Hakmilik Strata 1985

Peruntukan hakmilik strata telah diperkenalkan dalam Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56) untuk mengawal pemilikan bangunan bertingkat. Ia turut dikenali sebagai hakmilik subsidiari.

Peruntukan strata dalam KTN 1965 kemudiannya telah dimansuhkan dan digantikan dengan Akta Hakmilik Strata (1985) yang menjadi Akta Induk.

Akta ini telah melalui enam kali pindaan dari tahun 1990 sehingga pindaan terakhir pada tahun 2016.

 

pindaan hakmilik strata

 

Skim strata membahagikan bangunan atau tanah kepada petak individu, petak sampingan (aksesori) seperti tempat letak kereta dan harta bersama.

Perbadanan pengurusan juga wujud secara automatik sebaik sahaja hakmilik strata diperoleh.

Hak pemilik petak dijamin oleh kerajaan menerusi geran hakmilik strata yang mengandungi nombor hakmilik, bangunan, tingkat dan petak lot.

 

Permohonan Pecah Bahagian Hakmilik Individu

Di bawah Seksyen 6 Akta Hakmilik Strata (1985), syarat bangunan yang dipohon untuk dipecah bahagian mestilah dua tingkat atau lebih, terletak di atas tanah satu lot, hak milik tetap samada hak milik Pejabat Pendaftar atau Pejabat Tanah.

Selagi mana Hakmilik Strata belum diperoleh pembeli, rumah berada di bawah pegangan Hak Milik Induk (Master Title) yang didaftarkan atas nama pemaju perumahan terbabit.

 

Bila Permohonan Hakmilik Strata Patut Dibuat oleh Pemaju?

Merujuk Akta Hak Milik Strata 1985, pemaju perlu memohon hak milik strata individu dalam masa enam bulan daripada pengeluaran Perakuan Siap dan Kepatuhan (CF).

Kelewatan proses permohonan boleh datang dari pemaju yang telah gulung tikar atau insolven, atau pemaju tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai keseluruhan permohonan hak milik.

Selepas Pejabat Tanah dan Galian mengeluarkan hakmilik strata, pemaju hendaklah memindahkan hakmilik tersebut kepada pembeli dalam masa 30 hari.

Pemilik rumah pula perlu berurusan dengan peguam.

Pindaan Akta Hakmilik Strata (Pindaan), 2013 memperkenalkan konsep baharu iaitu pengeluaran Hakmilik Strata dan milikan kosong (vacant possession) secara serentak.

Maka proses pengeluaran Hakmilik Strata dipendekkan kepada 100 hari sahaja.

 

Urusan Jual Beli Sebelum Hakmilik Strata Dikeluarkan

Urusan jual beli masih boleh dilaksanakan walaupun Hakmilik Strata belum dikeluarkan.

Pada tahap ini, pemilik rumah hanya ada pemilikan benefisial terhadap petak masing-masing.

Maka sekiranya rumah ingin dijual, mereka perlu mendapatkan pengesahan bertulis dari pemaju perumahan melalui peguam yang dilantik.

Selain Perjanjian Jual Beli (SNP), dokumen lain yang perlu disediakan ialah Surat Ikatan Serahan Hak (Deed of Assignment (by way of Transfer)) bagi memindahkan hak dan kepentingan (beneficial interest) kepada pemilik baru.

Selain itu, pemilik baru perlu mengeluarkan notis serahan hak mengikut Seksyen 22D Akta Pembangunan Perumahan (Pengawalan dan Perlesenan) 1966 kepada pemaju bagi memaklumkan mengenai perubahan pada hak penjual.

 

Boleh Dihibahkan?

Ya, hartanah strata boleh dihibahkan, samada yang tiada hutang mahupun yang masih dalam pembiayaan bank atau LPPSA.

 

 

 

Ansari
error: Sorry, content is protected!
Suka info yang anda baca?
.
Dapatkan artikel TERBARU terus ke email!

Suka info yang anda baca?

.

Dapatkan artikel TERBARU terus ke email!

Satu lagi langkah diperlukan sebelum langganan disahkan. Sila klik CONFIRM langganan di email anda!

Share This