Cara Menuntut Pusaka di Pesaka Kecil

Cara Menuntut Pusaka di Pesaka Kecil

UNIT PEMBAHAGIAN PUSAKA KECIL Seksyen Pembahagian Pusaka Kecil mempunyai 36 unit di seluruh negara. Setiap unit bertanggungjawab menerima permohonan,membicarakan serta mengeluarkan perintah pembahagian terhadap dua atau tiga daerah jagaan. Bagi daerah di mana tiada...