Prosedur Membuat Hibah Harta

Prosedur Membuat Hibah Harta

Hibah adalah salah satu instrumen pewarisan harta bagi orang Islam yang meluas aplikasinya. Berbeza dengan wasiat, seseorang itu boleh menghibahkan hartanya kepada sesiapa pun tanpa had. Prosedur dalam membuat hibah harta perlu dititikberatkan dengan serius...
Perlu Persetujuan Waris Untuk Hibah?

Perlu Persetujuan Waris Untuk Hibah?

Hibah adalah pemberian harta daripada seorang pemberi kepada penerima atau beberapa orang penerima atas dasar kasih sayang. Penerima-penerima hibah yang boleh dinamakan tidak terhad kepada waris faraid pemilik tersebut sahaja. Malah pemberi terbuka untuk menghibahkan...
Jenis Harta Yang Tidak Termasuk Dalam Pusaka Si Mati

Jenis Harta Yang Tidak Termasuk Dalam Pusaka Si Mati

Apabila seseorang Muslim meninggal dunia, harta peninggalannya menjadi harta pusaka. Kaedah pembahagian bagi harta pusaka telah digariskan dengan jelas dalam ayat 11, 12 dan 176 dari Surah an-Nisaa’, iaitu diwariskan kepada waris-waris Faraid mengikut pecahan...
5 Perkara Penting Perlu Anda Tahu Sebelum Membuat Hibah

5 Perkara Penting Perlu Anda Tahu Sebelum Membuat Hibah

Pelbagai isu perebutan harta pusaka yang berlaku menyebabkan masyarakat mencari-cari solusi yang boleh dibuat bagi mengelakkan perkara tersebut terjadi dalam keluarga kecil sendiri. Berebut pusaka bukan sahaja menimbulkan perselisihan dan menjejaskan hubungan...
error: Sorry, content is protected!