Rumah adalah aset bernilai tinggi yang sangat penting dalam perancangan harta. Nilai rumah secara umumnya boleh dikatakan sentiasa meningkat naik dari setahun ke setahun, kecuali dalam keadaan ekonomi yang kurang baik. Rumah adalah keperluan asasi sesebuah keluarga dan dengan itu menjadi aset kritikal yang perlu dirancang pewarisannya.

Instrumen yang disyorkan untuk mewariskan rumah kepada waris tertentu adalah dengan menggunakan dokumen Hibah Rumah

Niat baik untuk membuat Hibah haruslah juga dituruti dengan cara yang tepat untuk memastikannya terlaksana. Anda perlu berhati-hati kerana dokumen hibah yang tidak menepati rukun dan syaratnya berisiko terbatal. Selain itu, jika kandungan Hibah bertentangan dengan undang-undang semasa, waris akan menghadapi masalah dalam perlaksanaan.

Walaupun hibah sebenarnya kompleks, ramai yang mengambil mudah dengan membuat dokumen sendiri atau merujuk penyedia dokumen yang tidak mempunyai pengetahuan mendalam dan kepakaran dalam hibah dan pusaka. Kos mungkin lebih murah kepada pemberi, tetapi memberi implikasi yang besar kepada penerima kerana berisiko kehilangan hak harta tersebut. 

 

Kedudukan Hibah Rumah dalam Perancangan Harta   

Dokumen Hibah adalah satu bentuk kontrak penyerahan harta yang dimiliki oleh pemilik atau pemberi Hibah kepada penerima yang telah dinamakan. Hibah diiktiraf dalam hukum syariah sebagai satu bentuk akad muamalat yang sah, namun perjanjian ini haruslah dilakukan mengikut garis panduan rukun dan syarat Hibah.

Hibah adalah pemberian harta semasa hidup lagi. Inilah perbezaan besar antara hibah dan wasiat, di mana wasiat berkuatkuasa selepas pemilik meninggal dunia. Dari segi fungsi, wasiat adalah instrumen yang khusus untuk penerima bukan waris dan terhad kepada 1/3 harta, manakala hibah bebas ditujukan kepada sesiapa sahaja dan tiada had seberapa banyak yang boleh diberikan. 

Inilah sebabnya Hibah menjadi pilihan ramai untuk mewariskan harta kepada para waris tertentu.

 

Beli Rumah Untuk Anak dan Isteri.. Semasa Hidup dan Selepasnya

Kebanyakan orang membeli rumah untuk kegunaan anak dan isteri, dan berharap setelah pemergiannya, mereka dapat terus berteduh dan mempunyai hak mutlak ke atas rumah tersebut.

 

Sekiranya pemilik rumah tidak sempat merancang pewarisan semasa hidup, anak dan isteri perlu berkongsi hak milik rumah bersama-sama dengan waris-waris Faraid yang lain.

Hukum Faraid adalah pembahagian hak yang telah ditetapkan untuk harta pusaka. Bagi harta yang tidak tergolong dalam harta pusaka, maka ia terasing dari pembahagian secara Faraid.

Rumah yang telah dihibah bukanlah harta pusaka kerana secara prinsipnya rumah itu telah diserahkan kepada penerima semasa pemberi masih hidup lagi.

Mungkin ada yang bertanya, nama di geran pun nanti terus diubah kepada penerima hibah ke?

Bergantung. Penyerahan harta hibah dibuat dalam bentuk akad ijab qabul. Ia boleh dituruti dengan pindahmilik nama penerima di geran, ataupun proses turunmilik ditangguhkan sehingga kematian pemberi hibah kerana terikat dengan cagaran pinjaman. Penangguhan turunmilik ini tidak memberi kesan kepada kesahan hibah. 

 

Hibah Dokumen vs Lisan

Banyak persoalan yang saya terima tentang hibah rumah ‘pusaka’ ibu, ayah, nenek dan orang-orang lama yang dibuat secara lisan. Dalam keadaan ini, keterangan saksi dan kebolehpercayaannya berperanan penting. Tiada dokumen atau bukti lain yang dapat mengesahkan hibah berlaku.

Lazimnya persoalan kesahan hibah timbul bila mana pemilik asal telah meninggal dunia dan waris bertelegah merebut harta pusaka. Penerima hibah ingin menuntut hak hibah, manakala waris lain bertegas inginkan pembahagian mengikut Faraid.

 rebut pusaka

Banyak kelemahan hibah yang dibuat secara lisan. Bayangkan interaksi anda seharian secara lisan – sejauh mana anda dan saksi boleh mengingati secara terperinci apa yang telah dilafazkan? Setelah berlalunya berpuluh tahun, sangat mudah ingatan itu ditelan zaman. Oleh itu, kebajikan penerima Hibah tidak terjamin dan sangat mudah dipertikai.

Disebabkan itu, perjanjian hibah rumah sebaiknya dimeterai dengan menggunakan dokumen, dan disediakan oleh pakar bidang seperti Wasiyyah Shoppe dan peguam syarie yang khusus tentang pewarisan.

Jangan ambil risiko menulis hibah sendiri atau menggunakan format dokumen yang berlegar di internet. Dokumen adalah bukti penting untuk mengesahkan sempurnanya hibah; maka sebarang kecacatan rukun dan syarat boleh diperdebatkan untuk membatalkan hibah di Mahkamah Syariah oleh peguam para waris yang tidak bersetuju.

Keluarkan kos lebih sedikit, kerana kos tersebut sebenarnya merangkumi penyelidikan untuk memastikan dokumen yang dibuat sentiasa updated, relevan dan tiada masalah untuk terlaksana.

 

Hibah Mutlak dan Hibah Bersyarat

Terdapat dua jenis pilihan untuk hibah rumah, iaitu mutlak dan bersyarat. Kedua-dua pilihan ini kami tawarkan untuk penyediaan hibah di Wasiyyah Shoppe.

 

Hibah Mutlak

Secara ringkas, hibah mutlak adalah pemberian rumah secara terus kepada penerima. Ini menuruti definisi asas hibah, iaitu pemberian tanpa syarat atau balasan. Hanya rumah yang tidak berhutang, tiada tunggakan pinjaman dengan bank atau LPPSA, dan tiada sekatan yang boleh menggunakan Hibah Mutlak.

Implikasi hibah mutlak ialah sekiranya penerima meninggal dunia dan pemberi masih hidup, rumah akan menjadi milik waris Faraid penerima.

 

Hibah Bersyarat

Hibah bersyarat ialah hibah yang disertakan syarat yang mengikat perlaksanaan hibah. Hibah bersyarat digunakan untuk pewarisan hibah rumah yang masih berhutang dan boleh juga untuk rumah yang sudah habis dibayar.

Kelebihan hibah bersyarat Ruqba adalah pemberi berhak mendapat semula hak ke atas rumah yang telah dihibah sekiranya penerima meninggal dunia terlebih dahulu.

Hibah bersyarat ini menyelesaikan kebimbangan ibubapa yang ingin memberikan rumah kepada anak, tetapi risau anak menghalau mereka atau menjual rumah tersebut apabila rumah telah dipindahmilik kepada nama anak. 

Begitu juga kebimbangan suami yang hendak membuat hibah kepada isteri, tetapi tidak mahu hak rumah jatuh kepada keluarga belah isteri sekiranya isterinya meninggal dunia dahulu.

 

Buat Hibah Dengan Syarikat Amanah

ofis pejabat

Ramai pihak yang menawarkan servis penyediaan dokumen Hibah, tetapi tidak banyak yang betul-betul ada pengetahuan mendalam tentang rukun dan syarat Hibah, dan pernah melalui perbicaraan pengesahan hibah di Mahkamah Syariah.

Saya sendiri pernah menyemak beberapa dokumen Hibah klien yang dibuat sendiri, dan yang dibuat oleh peguam yang pengkhususannya bukan dalam bidang pusaka. Saya telah menemui kelompongan dan kelemahan dalam dokumen tersebut. Ini belum lagi dibicarakan untuk  pengesahan Hibah, yang mana lebih banyak persoalan boleh ditimbulkan.

Perlaksanaan dokumen Hibah dan penukaran hak milik harta tersebut kepada nama penerima terikat dengan undang-undang semasa yang boleh berubah-ubah. Wasiyyah Shoppe sentiasa peka terhadap perubahan ini menerusi seliaan barisan panel penasihat yang berpengalaman luas dalam bidang kehakiman, syariah, fiqh pewarisan dan pentadbiran pusaka kecil.

Syarikat amanah seperti Wasiyyah Shoppe terjamin tidak akan tutup kedai, ini adalah kelebihan yang tidak boleh dijamin oleh firma peguam atau peguam penyedia dokumen yang boleh pergi dahulu dari klien. Sebarang perubahan pada masa depan boleh lah merujuk kepada Wasiyyah Shoppe kerana ia sentiasa ada. 

Boleh Call/Whatsapp saya Ansari, 019-749 8210 atau klik SINI untuk makluman dan pendaftaran hibah.

Dapatkan Perkongsian EKSKLUSIF

Sila semak email dan CONFIRM langganan. Terima kasih!

Share This
× Berminat?